EcoNatura – un proiect al Consiliului Județean Bihor pentru ariile protejate

Hotelul Caro din Oradea a g?zduit, no rx miercuri la prânz, conferin?a de lansare a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.

11011830_1020099304669324_6011051705134771899_o

Contractul de finan?are a fost semnat în data de 19 mai, fiind încheiat între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) 2009-2014.

Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adic? 1.659.020 lei din care valoarea eligibil? nerambursabil? din mecanismul financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adic? 1.410.167 lei iar valoarea eligibil? nerambursabil? din bugetul na?ional (15%) este de 56.397,28 euro, adic? 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).

Consiliul Jude?ean Bihor nu are contribu?ie financiar? în cadrul acestui proiect.„Proiectul vizeaz? identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, f?r? a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea proiectului, se dore?te identificarea posibilit??ilor de reconstruc?ie ecologic?, acolo unde este cazul, dar ?i con?tientizarea popula?iei asupra faptului c? ariile naturale protejate nu sunt o piedic? în calea dezvolt?rii, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunit??ilor umane, în acord cu principiile dezvolt?rii durabile”, a precizat managerul proiectui, Aurelia Dumiter.

În cadrul proiectului sunt vizate opt arii protejate, cinci dintre ele aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor, iar trei în cea a Muzeului ??rii Cri?urilor: Platoul Va?c?u, Coridorul Mun?ii Bihorului-Codru Moma, Ferice-Plai, Paji?tea Fegernic, Valea Ro?ie, Lacul Pe?ea ?i Rezerva?ia Natural? Pârâul Pe?ea, Betfia ?i Rezerva?ia Natural? Locul fosilifer de pe Dealul ?omleului, precum ?i T??ad ?i Rezerva?ia Calcarelor Tortoniene de la T??ad.

11707721_1020100184669236_8592853037149950968_o

Proiectul are trei obiective specifice. Primul vizeaz? cre?terea gradului de cunoa?tere a valorii economice ?i a contribu?iei ariilor naturale protejate ?i a siturilor Natura2000 aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor la diferite sectoare economice, cu 50% într-o perioad? de 12 luni. Cel de-al doilea este cre?terea gradului de implicare a comunit??ilor locxale în protec?ia ?i conservarea mediului prin formarea unui num?r de minimum 20 de rangeri pentru ariile naturale protejate în decurs de 6 luni. În fine, cel de-al treilea obiectiv este cre?terea gradului de protec?ie a ariilor naturale protejate ?i a siturilor Natura2000 prin realizarea unei campanii de cons?ientizare a importan?ei protec?iei mediului pe o perioad? de 3 luni.

Printre activit??ile derulate în cadrul proiectului se num?r? realizarea unui site web, a unui studiu privind valoarea economic? a ariilor protejate ?i a siturilor Natura2000 cuprinse în proiect, dar ?i organizarea a trei workshopuri ?i a unei campanii de informare privind impactul ariilor protejate asupra sectoarelor economice.

Durata de implementare a proiectului este pân? la 30 aprilie 2016.

???????? ??????? ? ???????? ?????? ? ???? ??????????? ???? ? ???? ??????????????? ???? ?????? ?? ????????????????? ??? ???????¤????? ? ??? ????????????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ? ?????? ? ?????? ???? 2015???? ?????????? ??????????????????? ?????????? ? ?????????????????????????? ??????? ?????????????smart cover for iphone 4s

Bogdan Pater

Inginer, blogger, trainer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitatea sa, Bogdan Pater este un entuziast cercetaș dedicat trup și suflet ideii de a schimba lumea în care trăiește într-una mai bună. În ultimii șapte ani, Bogdan a fost implicat în campanii de comunicare online pentru evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.