Pune orașul TĂU pe Harta Voluntariatului

Funda?ia Comunitar? Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul local Oradea pun ora?ul Oradea pe Harta Voluntariatului!

12031539_680689352030593_3892524068473166362_o

Federa?ia VOLUM – Federa?ia organiza?iilor care sprijin? dezvoltarea voluntariatului în România, pilule în parteneriat cu Funda?ia Comunitar? Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea, sickness organizeaz? în data de 05 octombrie un eveniment local pentru prezentarea ?i promovarea instrumentelor ?i a oportunit??ilor care vin în sprijinul organiza?iilor neguvernamentale care lucreaz? cu voluntarii ?i, de asemenea, în sprijinul persoanelor care doresc s? desf??oare activit??i de voluntariat. Evenimentul se va desf??ura, începând cu ora 09.30, la Sala de conferin?e din cadrul Centrului Na?ional de Informare ?i promovare Turistic? Bihor.

Acest eveniment face parte din Caravana „Pune ORA?UL T?U pe Harta Voluntariatului”, care se va desf??ura în 12 ora?e din România: Bucure?ti, Bac?u, Ia?i, Oradea, Baia Mare, Cluj Napoca, Alba Iulia, Timi?oara, Craiova, Bra?ov, Sf. Gheorghe, Constan?a ?i va avea parte de câte o zi de evenimente în fiecare ora?. Caravana face parte din proiectul „Harta Voluntariatului”, desf??urat de Federa?ia VOLUM, proiect finan?at prin Granturile SEE 2009- 2014 în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 72, 454.36 Euro.

În cadrul evenimentului, reprezentan?ii institu?iilor publice, membrii organiza?iilor neguvernamentale de la nivel local ?i voluntarii vor putea afla mai multe despre platforma hartavoluntariatului.ro, care are drept scop corelarea cererii ?i a ofertei de voluntariat, la nivel na?ional, dezvoltând astfel mi?carea de voluntariat din România ?i care poate fi accesat? începând cu prima zi a Caravanei – 28 septembrie. De asemenea, în cadrul Caravanei, participan?ii vor fi informa?i cu privire la certificatul de voluntariat, care este obligatoriu, la cererea voluntarilor, conform Legii Voluntariatului 78/2014, pilotat în ultimele luni de peste 100 de organiza?ii neguvernamentale ?i care va putea fi eliberat de pe platforma hartavoluntariatului.ro.

De asemenea, evenimentul va cuprinde un atelier pe tema discursului instigator la ur? ?i a extremismului ?i modalitatea prin care voluntariatul (indiferent de vârst?) ?i implicarea în comunitate vin în sprijinul campaniei Comisiei Europene No Hate Speech Movement.

Odat? cu platforma harta voluntariatului.ro se impunea ?i o caravan? na?ional? de promovare a voluntariatului ?i a oportunit??ilor create de Federa?ia VOLUM special pentru a veni în sprijinul sectorului neguvernamental. Cred cu t?rie c? pentru a cre?te mi?carea de voluntariat din România este nevoie s? ne unim cu to?ii for?ele, s? lucr?m împreun? la o comunicare eficient? ?i s? contribuim, fiecare cum poate, la un produs, o mi?care, un demers. Caravana î?i propune s? aduc? organiza?iile, institu?iile ?i voluntarii la aceea?i mas?, s? identifice nevoi, oportunit??i ?i resurse pentru a dezvolta construc?ia care se nume?te Voluntariat.” Ana-Maria Gr?dinariu, Coordonator Programe, Federa?ia VOLUM.

Pentru înscrierea în cadrul acestui eveniment, v? invit?m s? accesa?i acest formular.

Invita?ie Caravana Na?ional? - Oradea 05 octombrie

Evenimentul este realizat cu sprijinul Ministerului Tineretului ?i Sportului, prin Direc?iile Jude?ene pentru Sport ?i Tineret ?i prin sus?inerea din partea organiza?iilor neguvernamentale din cadrul fiec?rui ora?: Funda?ia de Sprijin Comunitar Bac?u, Asocia?ia pentru Dezvoltare Activ?, Funda?ia Serviciilor Sociale Bethany, Salva?i Copiii Ia?i, Team 4 Youth, Autism Baia Mare, Funda?ia Comunitar? Oradea, Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea, Asocia?ia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, ProVobis – Centrul na?ional de resurse pentru voluntariat, Asocia?ia SM Speromax Alba, Institutul Intercultural Timi?oara, Centrul pentru Dezvoltare Comunitar? Durabil?, Centrul Educa?ional de Resurse & Training, Hospice Casa Speran?ei Bra?ov, Centrul de Copii ?i Tineret Sfântul Sebastian, Asocia?ia pentru Dezvoltare Comunitar? Durabil? Alutus, Comitetul Na?ional Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constan?a, Asocia?ia copiilor ?i tinerilor cu diabet din jude?ul Constan?a ”Sweet Land”, Asocia?ia Civicum Voluntaris. Mai multe informa?ii despre fiecare eveniment, pute?i reg?si pe website-ul Federa?iei.

Federa?ia VOLUM este o organiza?ie neguvernamental? ?i nonprofit, înregistrat? juridic ca federa?ie în decembrie 2010, având rol de asocia?ie umbrel? în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel na?ional. Misiunea Federa?iei VOLUM este facilitarea dialogului ?i ac?iunii comune a tuturor factorilor interesa?i de mi?carea de voluntariat în vederea dezvolt?rii sustenabile a voluntariatului în România.
Proiectul Harta Voluntariatului este finan?at prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informa?ii oficiale despre granturile SEE ?i norvegiene accesa?i www.eeagrants.org.

Persoane de contact:
Ana-Maria GR?DINARIU – Coordonator Programe, Federa?ia VOLUM
• anamaria.gradinariu [at] federatiavolum.ro, (+4) 0749 977 844
Claudia ABRUDAN, Director Executiv, Funda?ia Comunitar? Oradea
• director [at] fundatiacomunitaraoradea.ro, (+4) 0743 295 486
Bogdan PATER, Responsabil Comunicare Online, Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României
• bogdan.pater [at] scout.ro, (+4) 0745 055 486

???????? ?????????????? ?????? ??????altezza travel

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.