13 gânduri despre educație

Secretul educa?iei eficiente const? în motivarea fiec?rui tân?r s? înve?e singur în loc s? fie instruit prin supra-alimentare cu informa?ii bazate pe un sistem stereotipic. illness _1st_Baron_Baden-Powell” target=”_blank”>Robert Baden Powell

Spune-mi ?i am s? uit. rat?-mi ?i s-ar putea s? nu re?in. Implic?-m? ?i am s? în?eleg. Proverb american

Imagina?ia este sursa fiec?rei realiz?ri umane. ?i este acel lucru pe care îl punem sistematic în pericol prin modul în care ne educ?m copii. Ken Robinson

Educa?ia a produs o popula?ie care ?tie citi, viagra dar nu poate deosebi ce merit? citit. G. M. Trevelyan

Educa?ia este o metod? prin care o persoan? acumuleaz? prejudec??i. Laurence J. Peter

Joaca e cea mai înalt? form? de cercetare. Albert Einstein

Încep s? suspectez toate sistemele de educa?ie elaborate. Îmi par construite pe ideea c? fiecare copil este un fel de idiot care trebuie înv??at s? gândeasc?. Anne Sullivan

Educa?ia este un lucru admirabil, dar ar fi bine s? ne amintim din când în când c? nimic ce merit? ?tiut nu se poate preda. Oscar Wilde

Arta educa?iei, este arta asist?rii descoperirilor. Mark Van Doren

Cel mai eficient mod de educa un copil este de a-l l?sa s? se joace. Plato

Dac?-mi dai un pe?te voi avea ce mânca o dat?; dac? m? înve?i s? pescuiesc nu voi mai fl?mânzi niciodat?. Confucius

Înv???tura este ca înotul împotriva cursului unui râu: dac? te opre?ti nu stai pe loc, e?ti luat în jos de ape. Proverb chinezesc

Copii înva?? când se joac?. Dar mai important, când se joac?, copii înva?? cum s? înve?e. Fred Donaldson

??????? ????? ?? ????????? ????? ?????? ??????? ?? ask fm??????? ????????? ??? ?????? wifi ????????????? ????????? ????casino oyunlar? oynaenglish swedish??? ??????? ????????? ??? ? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?? ??? 2015 ???????? ??????????? ???????? ????????? ?????english to farsi translation??????? ?? ???? ? ????????? ?? ????????????????????????????? ??????? ???????????????? ????? ???????????????????? ???????????????????????????? ????? ? ????????????????? ????????????????? ?? ???????????? ??????? 2016car cover lazadacompany??????? ??? 001my website

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

3 thoughts on “13 gânduri despre educație

Leave a Reply to Bogdan Pater Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.