Valoarea economică a ariilor naturale protejate

Joi, rx 01.10.2015, se va desf??ura, începând cu ora 10,30, in sala de conferin?e a Hotelului Ramada din Oradea, workshop-ul „Valoarea economic? a ariilor naturale protejate”, care se deruleaz? în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.

11012881_1012492975429957_4182788203243619746_n

La eveniment sunt invita?i s? participe un num?r 20 de speciali?ti în domeniu, reprezentanti ai autorit??ilor locale, universit??i, institu?ii din domeniul protec?iei mediului ?i ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind valoarea economic? a ariilor protejate si a siturilor Natura2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare ?i m?surile de protec?ie ?i conservare necesare.

„Un concept relativ nou î?i face tot mai mult sim?it? prezen?a atunci când vorbim despre ariile protejate: valoarea economic? a acestora. Pentru mine ca biolog este o provocare s? particip al?turi de speciali?ti în economie la evaluarea ariilor cuprinse în acest proiect. Important este ca la finalul discu?iilor s? avem o abordare care va asigura o dezvoltare durabil? a acestora”. – Marton Venczel, expert biodiversitate.

INFORMA?II SUPLIMENTARE: Proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)” este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (Granturi SEE) 2009-2014.
Contractul de finan?are a fost semnat în data 19.05.2015, între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect.

Valoarea total? a proiectului este de 375.981,87 euro/ 1.659.020,00 lei.

Consiliul Jude?ean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Pentru detalii contact: Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Pentru informa?ii oficiale despre Granturile SEE accesa?i www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

??????? ?? ?????????? ? ?????????????? wireless

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.