nationala

Am făcut următorul pas!

Din 1990 pân? azi fiecare genera?ie de cerceta?i ?i-a dorit o Jamboree Na?ional?. În 2011 am reu?it s? facem ca acest vis s? se împlineasc? pentru peste 1300 de copii ?i tineri din toat? ?ara – www.rojam.ro, cialis www.facebook.com/RoJAM2011! Am f?cut urm?torul pas!!! ?i l-am f?cut în mare stil…

Am avut concerte Bere Gratis ?i Mircea Vintil?. Am avut dou? focuri de artificii geniale. Am avut vizitatori de seam? cum ar fi Oana Badea – Ministru Secretar de Stat în Ministerul Educa?iei, physician Lorincz Szell – Vice-pre?edinte al Autorit??ii Na?ionale pentru Sport ?i Tineret, Laurentiu Sterza – Mitropolitul Ardealului, Dr. Teodor Dumitru Banciu – Primarul Ora?ului S?li?te, Andrei Popescu – Coordonatorul Tineret în Ac?iune din România, Oprea Vlad Gheorghe – Primarul Ora?ului Sinaia, Roxana Iliescu – realizatoarea emisiunii S?pt?mâna Monden? de la B1TV ?i mul?i al?ii.

Am avut un târg al educa?iei non-formale care a adus la un loc peste 40 de ateliere realizate de diferite ONG-uri din ?ar?. Am avut un mini parc de aventur? cu pere?i de c???rat, slack-line, TSA ?i o tirolian? de aproximativ 200 de metri. Am avut un Sat al Dezvolt?rii Durabile, o Olimpiad? ?i aproximativ 20 de proiecte locale în sprijinul ?i în folosul comunit??ii locale din S?li?te ?i din m?rginimea Sibiului. Am avut un radio local al Jamboreei, un serial zilnic ?i un ziar care ap?rea odat? la dou? zile.

A fost extraordinar. Chiar dac? am fost implicat în acest eveniment de când era doar o idee la o întâlnire de lucru în 2008, RoJAM2011 mi-a dep??it orice a?teptare. ?i pentru asta vreau s? le mul?umesc celor 300 de voluntari care au f?cut acest eveniment posibil pentru 1000 de copii ?i tineri. Iar dac? acest prim eveniment major ne-a ie?it a?a de bine, sunt tare curios ce vom face în 2013 când Cercet??ia din România î?i va s?rb?tori centenarul…

????? ???? ??????????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??? point blank ??????? ?????????????????? ????? ???? ???????????7 sultans online casino?????? ??? ?????????????????? ???????????????????? ???????? ????????? ????? ? ????? ??????????? ? ???? ? ????????????? ????? ? ???? ?????????????????? ????????????¤ ???????????????????? ??????? ? ????????? ??????????? ??????????? 358 ?? ?????????????????? ????????? ? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ? ?????????????? ????????????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? ?????????????? ???? ??????????????????? ?????? ?????????animals in tanzania???????????? ???????????????? ???? ??????

Experiment eșuat

Ast? seara la Timi?oara selec?ionerul R?zvan Lucescu a experimentat ?i a e?uat. Dar ce trebuie sa realiz?m este c? nu a fost nimic mai mult decât un experiment. A verificat câ?iva juc?tori dac? ar face fa?? la echipa reprezentativ?, thumb a încercat câ?iva juc?tori pe posturi noi, store ?i a oferit ?ansa altora s? joace în variante în care nu au mai jucat de mult. S? îi lu?m pe rând…

Pantilimon: Titular probabil dintr-un singur motiv, sale ?i anume, statutul de rezerv? al lui T?t?ru?anu la Steaua. Dup? meciul CFR-Steaua mi-e imposibil s? cred c? daca va fi titular la club va fi rezerv? la na?ional?.

Maftei: A jucat bine, a urcat în atac ?i a reu?it ?i câteva centr?ri bune. Se vede oboseala din competi?iile europene în care a fost implicat cu clubul dar ?i încrederea în sine, experien?a ?i dezinvoltura care apar odat? cu meciuri în picioare la acel nivel.

R?doi, Goian ?i Ne?u: Nu au mai jucat de ani buni în formula asta. Evident nu se mai simt la fel de bine fie c? e vorba de dublaje fie c? e vorba de ie?it la offside. Doar multe antrenamente poate s? te ajute în domeniul acesta ?i probabil c? dup? revenirea unui Chivu, Radu ?tefan, S?punaru sau Ra? la na?ional? odat? cu meciurile oficiale nu vom mai vedea aceast? formul? în ap?rare.

Florescu: Probabil cel mai criticat zilele urm?toare; nu mai jucase de 3 luni ?i nu a f?cut-o r?u deci ar putea fi o variant? pentru banca de rezerve într-o eventualitate în care ar fi nevoie de el.

Codrea: Nu a ie?it prea tare în eviden?? nici pozitiv nici negativ dar este evident o solu?ie de rezerv?. Are în fa?a sa pe acel post juc?tori precum Ovidu Petre, R?doi sau Gabi Mure?an.

Roman: Nu mai are forma de anul trecut. În aceste condi?ii nu cred ca se poate trece prea u?or cu vederea un Szekely, care pe zi ce trece joac? tot mai bine la Steaua.

Nicoli??: Pe stânga a mai jucat ?i la echipa de club dar a fost evident c? totu?i se simte mai bine pe dreapta lucru demonstrat din nou în aceast? sear?. Dar s-a descurcat rezonabil cum o face tot timpul.

Marica ?i Daniel Niculae: Pentru cei doi a fost o situa?ie nou?. Ambii, de regul?, sunt obi?nuiti s? fie singurul în fa?? ?i nu au ?tiut cum s? lucreze împreun?. Tot de multe antrenamente în formula respectiv? e nevoie. ?i au avut doar unul.

În centru introducerea lui Florescu a ?ters cu buretele orice “trasee” dintre juc?tori, orice automatisme. Pentru c? nu exist? a?a ceva cu el în formul?. Pe benzi Nicolit? nu a mai jucat cu Ne?u de vreo 2 ani iar Maftei cu Deac deloc pân? azi. Tot o premier? cred c? a fost ?i pentru ambele cupluri de atacan?i. Marica a mai jucat cu Daniel Niculae dar în sistem 4-3-3 cu Mutu lâng? ei nu doar ei doi iar Marius Niculae cu Gigel Bucur nu cred c? au mai fost în aceea?i echip? pân? acum…

Cam asta am v?zut eu ast? seara. 11 juc?tori pu?i s? joace contra unei echipe. Doar cu noroc putea ie?i un rezultat bun. Dar sunt sigur c? R?zvan ?i-a luat noti?e despre fiecare în parte ?i nu a urm?rit jocul colectiv. Iar dup? ce vor afla de la selec?ioner, individual b?nuiesc, ce a fost bine ?i ce nu ?i vor mai ?i prinde câteva antrenamente împreun? vor deveni o echip? ?i România se va prezenta altfel. “Microbi?tii“, voi ce zice?i?

??????????? ????? ? ????????? ?????????actual spy 3 0??????? ????? ????????? ???????????? ????? ????? ? ???? ?? ???merit crystal girnewedding anniversary caricatures?????????????????????? ??? ?? ???????????? ?????????????????¤ ???? ???? ????????? ? ???? ?????? ????????????????? ?????????? pr??????? ? ?????? ? ??????? ?? ?????????????? ???????? ??? android????? ????? ??????????????? ????? ????????? ????????????? ???? ?? sip ??????????? ???????? ????????? ??????? ???????????????? ??????????? ?????? ?????????? ? ???????? ?????? 2016????????? ??????????????? ?????? ???? ??????