national

Ziua Tricolorului

Ziua de 26 iunie a fost proclamat? Ziua Drapelului Na?ional prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Conform legii, search aceast? zi va fi marcat? de c?tre autorit??ile publice ?i de celelalte institu?ii ale statului prin organizarea unor programe ?i manifest?ri cultural-educative, cu caracter evocator sau ?tiin?ific, consacrate istoriei patriei, precum ?i prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unit??ilor Ministerului Ap?r?rii Na?ionale ?i ale Ministerului de Interne.

În Oradea, manifestarea a constat într-o slujb? de sfin?ire a steagului la Biserica cu Lun? iar apoi acesta a fost ridicat în fa?a prim?riei. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea gârzii de onoare, în ritmul fanfarei militare. Video de la eveniment are Dorin aici.

La voi în ora?e cum s-a marcat Ziua Drapelului?

????? ? ???? ?????????? ????? ??????? ????????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ?????? ??????? ????? ????bedava casino slottranslator for italian??? ?????? ? ???? ??? ???????? ????????????¤ ??????????? ?????????? ??? ????????????? ???? ?????? ??????? ????? ???????????? ????????? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????? ??? ???chines to english translation??? ?????????? ????????? ??????????????? ??? ???????? ?????????????????? ??? ???????????? ??????????? ??????????????? ??????? ? ?????????? ? ? skoda086? ???????? ????? ???????? ???????

Stagiul National de Animatie 2010

Weekend-ul trecut (18-21 noiembrie) s-a desf??urat Stagiul Na?ional de Anima?ie al Organiza?iei Na?ionale Cerceta?ii României. Stagiul s-a desf??urat la Poiana Bra?ov. Iar eu am avut privilegiul de a fi trainer la acest stagiu.

Spun c? a fost un privilegiu deoarece Stagiul de Anima?ie este întotdeauna un stagiu mai aparte. ?i anume, illness nu e atât de mult? teorie ca la alte stagii ci e foarte mult? practic?. Nici nu ai putea vorbi despre joc altfel.

Am avut parte de multe jocuri noi ?i chiar am reu?it s? evit?m unele jocuri folosite în trecut destul de des. Printre jocuri am vorbit despre nevoile copiilor, diagnosis tipurile de jocuri, criteriile de alegere ale jocului ?i cum folosim jocul în educa?ia copiilor. A fost echilibrul perfect între teorie ?i practic? – cu ceva mai mult? practic? decât teorie. 😀

Pentru mine a fost foarte important? sesiunea despre Codul Galben – politica organiza?iei de protec?ie a copilului ?i a adultului. ?i cum o aplic?m în selec?ia ?i implementarea activit??ilor. Iar reac?ia participan?ilor a fost una bun? fa?? de acest subiect. Chiar mai bun? decât m? a?teptam.

De altfel, grupul de participan?i a fost genial pe tot parcursul stagiului. A fost relativ mare, ?i s-a v?zut c? a fost bun? decizia de a forma o echip? de 4 formatori pentru a livra stagiul, dar au lucrat bine în echip? ?i au fost to?i implica?i ?i motiva?i pe toat? durata cursului:

Acum, dup? ce a trecut livrarea, evaluarea ?i raportarea vreau s? mul?umesc participan?ilor ?i colegilor mei formatori pentru un stagiu formidabil ?i pentru o experien?? memorabila. Chapeau!

pagerank ?????????????? ???????? ????????? ?? id??? ???????? ?????? ??????????????????? ?????? ? ?????? ?? ????merit crystal girnepr ???????? ? ????????? ??????????? ?????????????? ?? ????????? ??????? ? ????????? ????????????? ???? ?????????? ???????????????? ???????????????? ? ??????? ??? 2015?????? ??? ????? ???????????? ???????? ??????????????? ? ???? ???????????picnic caricatures in new york???????? ?????????? ???????????? ???????? ????????????????????????? ????? ? google ? yandex??????????? ? ?????????????? ??????????????? ????? ?? ???????????? ????? 309 ? 1??? ?????? ???????????? ????????? ??????