libertate

ACTA

Într-o demonstra?ie de putere a implic?rii, and peste 300.000 de oameni au cerut în decurs de 72 de ore Parlamentului European s? resping? ACTA. Parlamentul European a subliniat deja, healing în cadrul unui studiu asupra Acordului, cure aspectele problematice ale acestuia men?ionând c? este “dificil de stabilit care sunt avantajele semnificative pe care ACTA le ofer? cet??enilor UE în plus fa?? de cadrul interna?ional existent.” Dac? proiectul va pica în Parlamentul European la votul din Mai, atunci va pica peste tot.

Semna?i peti?iile de pe Avaaz, AccessNow ?i Peti?ieOnline. Dac? pute?i, vorbi?i cu parlamentarii europeni s? nu semneze ACTA. ?i apoi haide?i la protest în Bucure?ti, Cluj, Oradea sau Timi?oara s? realiz?m cel mai mare protest simultan la nivel european. Unde mai au loc proteste, în România ?i în str?in?tate, pute?i vedea aici.

De la inven?ia sa ?i pân? acum, internetul a fost folosit pentru activism. Acum e momentul s? folosim activismul pentru a salva internetul.

?????? ??????? ????????????????????? ????? ??????????? ???????? ???????????? ???????? ? ??????????????????????? ????? ? ???????? ?????slots oynabirthday party caricatures??????????? ?? ???????????? ?????? ???????????????? ??????????¤ ?? ?????????????????? ? ???? ??? ???????? ????? ??????????????? ?? ????????? ????? ?????? ???????? ? ????????????? ??????????? ?????? ??????????????? ??????? ? ??????????????? ???? ?? ?????? ???????? ??????? ???????english italian online translation?????? ??????????? ????? ????????????????? ????? ?????????????????? ??????????? ?????????? ????????????? ?????? ???white hat seo tips?????? ? ?????gopro hero 3 silver buycar seat covers jeep grand cherokee 2006

Robotzi anti-ACTA

Singura cale de compensare a sp?l?rii pe creier practicat? cu succes de celelalte forme de televiziune ?i presa scris?, ed internetul, malady trebuie s? r?mân? liber! Semna?i aici ?i aici ?i oriunde mai reu?i?i. ?i poate ne vedem în Pia?a Universit??ii: Bucure?tiul spune NU-ACTA! Ave?i mai jos detaliile despre ce presupune ACTA:

??????????? ????? ??????? ??????????? ??????? ????? ? ????????? ?? ???????????? ??? ?????? ?????????????? ????????????? ???? ???????? ????????merit royal hotel casinoin arabic translation?????? ? ???? ??? ??????? ? ?????????????????? ?? ???? ???????????????????¤ ????????????????????? ?? ?????? ???????¤???? ????????????halloween sketch??? ??????? ????????? ?? ???????? ???????? ???????? ? ???????????? ????????? ? ????????????? ??????? ??????????????? ??? ? ?????????? ??????????????? ????????? ????????????? ? ?????? ?????152 ?? ???????????? ??? ?? ?????? ??????????? ???? ? ???????? ocstore ??????what country is kilimanjaro mountain in