cercetasie

Live de la AG

Azi, seek la S?li?te, pilule are loc Adunarea General? a Organiza?iei Na?ionale Cerceta?ii României. În urma unor rug?min?i, discount am s? încerc s? v? ?in la curent cu desf??urarea evenimentului.

Am început cu o scurt? activitate non-formal? de a cunoa?te o persoan? nou?.

Bianca Ne?iu-Bedreag, pre?edinte ONCR, ne prezint? agenda zilei. 🙂

Dup? un mic moment spiritual, trecem la treab?:

Prezen?a la AG este de 41 Centre Locale din 53. Cvorumul este îndeplinit.

S-a aprobat Ordinea de Zi. 😀

Trecem la prezentarea raportului de activitate pe 2010.

La Conferinta Mondiala din Brazilia s-a decis schimbarea motto-ului Cercet??iei din “Be Prepared” în “Be Prepared. Leadership for Life.” 🙂

S-a lucrat mult anul trecut pe partea de parteneriate ?i colabor?ri cu diverse organiza?ii ?i institu?ii, printre care se num?r? CTR, ANST sau MEC.

Pe Resurse Umane s-a lucrat pe recunoa?terea voluntariatului ?i acreditarea cursurilor livrate de ONCR.

La programe se lucreaz? pe definirea materialelor pedagogice, introducerea de noi badge-uri de merit ?i noi proiecte. Fi?i pe faz?!!!

Anual peste 300 de cerceta?i str?ini vin s? desf??oare activit??i în România. Vre?i s? colabora?i cu ei? 🙂

Dup? lungi discu?ii s-a aprobat un nou sistem de cotiza?ie în cadrul ONCR.

Priorit??ile ONCR pe anul urm?tor sunt: Stabilitate financiar?, Centre Locale, Rela?ii externe ?i deschidere, Organizare departamente ?i calitate servicii, Revizuirea statutului.

S-au desfiin?at centrele locale: “Pandion Halietus” Tulcea, Buz?u ?i “Verde” Bucure?ti. S-au înfiin?at centrele locale Br?ila ?i “Sfânta Tereza” Bucure?ti. 😀

Au fost ale?i în Consiliul Director: Marian Panait(Sinaia) ?i Marcel Maroti(Bra?ov). Felicit?ri!!!

Ultimul punct pe ordinea de zi este raportul de progres al RoJAM. Este o discu?ie foarte pozitiv? ?i productiv?. 🙂

???????? ??????????pagehack ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????pagehack ??????? ?? ?????????????? ????? ?????? ?? ???????? ??? ???????merit lefkosa hotel & casinocaricaturist in new york??? ?????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ????????? ????? ? ????? ??????????????¤ ???????????? ??????? ??????????????? ?????? ?? ????????? ????? ????? ???????????????? ?????? ????? ???????? ????????????? ?????? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????popular logos and brands??????? ??????? ????????????? ???????RZX-18

Mărturisirile unui cercetaș

Cercet??ia a reprezentat pentru mine, tadalafil în primul rând, un cadru de manifestare a intereselor ?i a pasiunilor mele. De mic? mi-a pl?cut s? merg pe munte, iar ie?irile în natur? ale cerceta?ilor sunt mai ales pe munte. Pasiunea pentru c???rat mi-am descoperit-o în aceste ie?iri pe munte ?i în urma zilelor petrecute cu cerceta?ii la panoul de la noi din cetate. O mai veche, dar constant?, dorin?? de-a mea era s? fac s?p?turi arheologice. Ea s-a împlinit sub o alt? form? în unul din campurile cercet??e?ti, cand am lucrat la dezgroparea ?i refacerea zidurilor unei cet??i medievale în Seini, Maramure?.

Pot s? spun c? experien?a cercet??easc? e responsabil? pentru unele restructur?ri ale personalit??ii mele. Interac?iunea ?i munca în echip? pe care se bazeaz? cercet??ia m-au transformat dintr-o persoan? prea pu?in sociabil?, neimplicat?, într-una deschis?, care se adapteaz? mai u?or la nou, care abordeaz? neprev?zutul cu mai mult? siguran??. Dintre toate lucrurile pe care le-am facut ca cerceta?, cele mai mari bucurii mi le-au adus campurile. Zilele petrecute în mun?i, traseele obositoare, serile reci în jurul focului, cantecele la chitar?, nop?ile dormite în cort, distrac?ia nebun?, întâmpl?rile tragi-comice nelipsite, mâncarea g?tit? f?r? prea mare preocupare pentru gust, toate acestea au facut din anii de liceu cei mai frumo?i ani din via?a mea de pân? acum.

Thoughts
Tot cercet??iei trebuie s?-i fiu recunosc?toare pentru unii dintre cei mai buni prieteni ai mei. ?i, crede?i-m?, nic?ieri nu se formeaz? prietenii mai solide ?i mai sincere decât în campurile cercet??e?ti. Grija pentru semenii no?tri defavoriza?i, dorin?a de a influen?a ?i de a contribui la via?a ora?ului au luat o form? activ?. Asta nu doar datorit? cadrului oferit de cercet??ie, ci, mai ales, unor lideri care au reu?it s? foloseasc? instrumentele pe care le pune la dispozi?ie cercet??ia pentru a ne modela ?i pentru a ne ajuta s? ne dezvolt?m conform idealului cercet??esc.

Dup? doi ani de cercet??ie, m-am deta?at de atitudinea comun? româneasc?, de textele pe care le auzim în fiecare zi: c? nu se face nimic în ?ara asta, c? nu exist? oameni interesa?i, c? poten?ialul ??rii (din toate punctele de vedere) nu e valorificat, c? tinerii nu au interese serioase ?i altruiste, c? pu?ini sunt aceia care î?i urm?resc pasiunile. Direct ?i indirect, prin cercet??ie am cunoscut oameni mul?i, mul?i tineri implica?i, responsabili, dezinteresa?i ?i pasiona?i. Datorit? activit??ilor pe care le-am desf??urat la cerceta?i, am intrat în leg?tur? cu organiza?ii ?i oameni care, prin munca lor, contrazic credin?a c? nimic nu se întâmpl? în România ori în ora?ul nostru, în particular.

Articol scris de Simina Motoc si preluat de pe site-ul ziarului Crisana.

google ?????? ????????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ???????????? wifi ?????????????????? ????? ?????? ??? ???????merit cristal?????????? ?????????????? ????? ??????????????? ????? ????? ???? ???????? ??????????? ??¤ ??????????¤ ?? ?????????????????? ?????? ? ????? ????????? ?? ??? 2015 ????????? ?????? ? ???? ? ????????Barcelona escorts?????????? ??? ????? ??????????????????? ??? ? ???????? 2015?????????? ??????????? ?????? ??????????????????????? ??????????? ??????????? ???? ??? ???? ???????????????? ????? ?? ???????smart cover original ipad mini???????????? 2 ????????????? ????? ??????? ????????LIQUID IMAGE ? ???????????? ? ???????? ??????

RoJAM – un eveniment internațional

Logo RoJAM

Cercet??ia este cea mai mare organiza?ie mondial? educativ? de tineret, generic cu peste 30 de milioane de membri în 216 ??ri ?i teritorii. Aceast fapt ofer? posibilitatea de interac?ionare ?i colaborare cu persoane din toate col?urile lumii care au acelea?i pasiuni, acelea?i activit??i sau chiar acelea?i ?eluri.

La RoJam vor fi prezen?i peste 200 de cerceta?i str?ini din peste 10 t?ri. Pân? acum ?i-au manifestat interesul fat? de eveniment: Polonia, Italia, Hong Kong, Ucraina, Fran?a, Bulgaria, Slovacia ?i Slovenia. Prezen?a lor la eveniment înseamn? posibilitatea de a afla mai multe despre ??rile respective sau despre cultura ?i tradi?iile din fiecare ?ar?, posibilitatea începerii unor colabor?ri atât la nivel local cât ?i regional sau na?ional cu cerceta?ii din t?rile respective, ?i chiar posibilitatea unor schimburi de badge-uri, experien?e sau e?arfe cercet??e?ti.

Jambo – Hello

Jambo” în limba Swahili înseamn? “Salut” ?i este salutul folosit în general într-o Jamboree. Prima person? salut? cu Jambo iar a doua r?spunde în limba proprie. Dar totu?i, cum salut?m în limba lor persoanele dintr-o anume ?ar??

?ara – Salutul
Albania – Tungjatjeta(To-ngyat-yeta)
Armenia – Barev
Bulgaria – Zdrasti
China – Ni Hao
Danemarca – Hej
Olanda – Hoi
Finlanda – Terve
Fran?a – Salut
Germania – Hallo
Grecia – ???? ???(Yah-soo)
Israel – Shalom
India – Namaste
Ungaria – Jo Napot
Italia – Ciao
Japonia – Konnichi Wa
Macedonia – Zdravo
Polonia – Witaj
Portugalia – Ola
Rusia – Priviet
Sebia – Zdravo
Slovacia – Ahoj
Slovenia – Zivjo
Spania – Hola
Elve?ia – Hallo
Turcia – Selam
Ucraina – Pryvit

Home Hospitality

Home Hospitality(HoHo) – Ospitalitate la tine Acas? – este o component? important? din experien?a unei Jamborei.
HoHo presupune o colaborare între 2 patrule (una de cerceta?i români ?i una de cerceta?i str?ini) înainte sau dup? RoJAM timp de 4 zile (3 nop?i). Dac? nu po?i participa la RoJam ?i vrei s? tr?ie?ti experien?a Rojam sau î?i pare c? 10 zile nu sunt destule ?i vrei s? o prelunge?ti experien?a adu RoJam la tine acas?!
Timp de 4 zile pute?i merge în hike-uri, pute?i g?ti mânc?ruri tradi?ionale din ambele ??ri, pute?i cânta, pute?i dansa sau pute?i face orice v? trece prin minte. ?i le pute?i face împreun? cu o patrul? de cerceta?i str?ini iar acest? experien?? v? va transforma în prieteni pe via??.
HoHo poate fi implementat de o singur? patrul? sau chiar de întreg centrul local. Dac? vre?i s? face?i parte din acest program ne pute?i anun?a cu un mail la international[at]scout.ro ?i vom încerca s? g?sim un grup cu care s? colabora?i.
Vrei s?-?i faci prieteni pe via??? Prime?te-i în casa ta ?i arat?-le tradi?ionala ospitalitate româneasc?: cât de primitori ?i darnici ?tim s? fim!

Articol scris pentru primul num?r al RoJAMplificator – newsletterul evenimentului.
Urm?ri?i RoJAM pe Facebook.

??????? ?? ????? ?? google??? ???????? ????? ??? ????????????????? ??? ???????? ?????? ? ?????????? ????????? ????? ????? ??????golden riviera casino?????? ?????????????? ? ???? ??? ???????????????? ????? ????? ????? 60 ??????????? ?? ??????? ????????? ??¤?? ?? ??????????????? ? ???????? ?? ??????pr ???????? ??? ??????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????????????? ???????????? ?????????????? ????? ? ??????? ?????????? ????????? ??????? ?????????????????? ??????????? ?????? seomacbook air protective cover??? ?????????? ???? ?????????????? Isuzu???????????? ?????????miami townhouses for rent

Decembrie în ”Calendarul chinezăresco-bloggeristic”

Fiind genial, ca de obicei, Chinezu a avut strușnica idee de a face un calendar cu bloggări. 😛 Și a reușit și să îi convingă pe cei de la tipar.ro să îl printeze. Mă gândesc ca e evident pentru toată lumea că mi-ar place să fiu în el. Singura decizie de luat este în ce lună să fiu.

Dar nici asta nu e prea greu:
– Sunt născut pe 7 decembrie. Mama, pe 24 decembrie. Deci odată cu Moș Niculae și Moș Crăciun.
– În 2011, cercetașii vor organiza prima Jamboree după 75 de ani. Jamboreea va fi cel mai mare eveniment de educație non-formală din România cu peste 1500 de copii și tineri implicați. Ar fi frumos să fie și un cercetaș pe calendarul bloggărilor din 2011.
– Eu sunt tipu’ ală ciudat care stă în tricou când pentru ceilalți e frig (am observat asta și în Islanda și în Elveția). Dacă ar fi între -5 și +5 grade tot anul ar fi perfect.
– Îmi plce frigul și mai ales zăpada. Îmi place să construiesc chestii din zăpadă. Cel mai ciudat a fost un rechin din zăpadă. Și am dovada:

Cine mă susține să fiu luna Decembrie? Puteți lăsa un comment… 😀
Mersi. 🙂

пример пиар кампаниивк анонимайзер зеркаловзломать wi fi пароль программабыстрый займ в гомелеbedava casino slot oyunlar? oynahalloween party caricaturistафриканское сафари cabela african safariотдых в мае турынатронсафари африказайм экспресс часы работыYorkshire escortsаксессуары для ванной комнаты и туалетаст 185 ук украиныинтернет для продвижение бренда блогахформирование имиджастроительство домов под ключ в кировеэффективное лечение угревой сыпиapple smart case priceпродвижение сайтовcar cover 1970 chevellego pro hd цена наsafari national park

Happy Volunteer’s Day!

Today being the International Volunteer’s Day i want to give all volunteers and especially Scout volunteers a big hug. I’m sure you’ve all heard of bear hugs, but this will be a lion hug. Wonder what that is? Check this out:

поисковая оптимизация и продвижение сайтавзлом e mail yandexанонимайзер одноклассникивзять деньги в долг под расписку киевnetbet casinoтехнологии продвижение бренда университетаальфа банк ростов на дону кредитная картакредитные карты дельта банк украинаотдых турци¤ май 2015восхождение на килиманджаро маршрут machameкилиманджаро подьемтовары для интерьерагорящие путевки на кипр в 2015 годуинтернет магазин все для кухни аксессуарысредства продвижения сайтовразвитие и продвижение сайтадеревянный дом в сибириожог 2 степени заживлениепортативные колонки 3 5 ммупаковочные материалы в москвемедицинская справка ф 086gopro hd hero3 blackstock pair trading