bere

Prima întâlnire cu Staropramen

Am f?cut cuno?tin?? cu Staropramen la SMS Timi?oara. Tot auzisem de Staropramen de la Chinezu, for sale care o l?uda foarte tare, illness dar nu am apucat s? o gust pân? atunci. Eram în perioada berii nefiltrate, ask care în vremea studen?iei o g?seam doar la fabrica Timi?oreana, a?a c? preferam o nefiltrat? de fiecare dat? când ie?eam. Am încercat Staropramen ?i de atunci am o mare dilem? când ies undeva ?i am de ales între Staropramen ?i bere nefiltrat?.

Staropramen mi-a pl?cut atât de mult încât am pus mâna pe google ?i am început s? caut câteva detalii. Prima bere Staropramen (Vechiul Izvor) a fost fabricat? pe 1 mai 1871 ?i în 1884 se exporta deja în Austria, Germania, Elve?ia ?i America. Secretul Staropramen este procesul de pl?m?dire cu dubl? decoc?ie. Ce presupune acest proces pute?i vedea aici. Explic? mult mai bine decât a? putea eu.

Dar de ce v? povestesc de Staropramen? Pentru c? weekend-ul acesta Caravana Staropramen vine la Oradea! ?i am s? v? îndemn s? trece?i pe acolo, s? gusta?i berea Staropramen ?i apoi s? îmi zice?i cum vi s-a p?rut. Caravana popose?te Vineri, 17 august în B?ile 1 Mai ?i B?ile Felix (16.00 – 21.00), Sâmbat?, 18 august la ?trandul Municipal (12.00 – 16.00) ?i Duminic?, 19 august la ?trandul Io?ia (12.00 – 16.00).

Ne vedem pe acolo, s? gust?m Spiritul Prag?i? Poate câ?tig?m ?i o excursie la Praga:

Bun venit la Oradea! 😀

?????????? ????????????? ????? ??????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ? ?????????casino oyun???? ? ????????? ??? ??? ?????????? ???????????????? ?????? ??????? ?????????????????? ?????????? ????????? ????????? ? ???? ??? ?????????????polish translation into english????????? ?????????????? ???????????? ? ??????? ???????english armenian translation??????????? ?????????????? ?????????????????? ????????? ?????????????????????? ???????boutique de lingerie pas cher????????? ????? ? ???????? ?????????????? ????????????? ????? 001-??/????????? ???????? ???????? ??????