adunare

Live de la AG

Azi, seek la S?li?te, pilule are loc Adunarea General? a Organiza?iei Na?ionale Cerceta?ii României. În urma unor rug?min?i, discount am s? încerc s? v? ?in la curent cu desf??urarea evenimentului. Am început cu o scurt? activitate non-formal? de a cunoa?te o persoan? nou?. Bianca Ne?iu-Bedreag, pre?edinte ONCR, ne prezint? agenda zilei. 🙂 Dup? un mic […]