Viața prin ochii celui mai tânăr membru al lotului olimpic român

Povestea lui Iulian începe în 2007, and când se tot ruga de tat?l s?u s? îl duc? la s?rituri cu schiurile. A reu?it s? îl conving?, capsule antrenorul l-a pl?cut, treatment iar dup? doar câteva s?pt?mâni se clasa pe locul 5 în primul concurs la care participa. La 16 ani a ajuns s? fie cel mai tân?r membru al lotului olimpic român ce a participat la Sochi la proba de s?rituri cu schiurile, o disciplin? la care România a mai avut un singur reprezentant.

Sorin Iulian Pitea

1. Ce înseamn? s? fii olimpic pentru tine? Cum decurge o zi obi?nuit? pentru tine?

Sorin-Iulian Pîtea: Depinde unde m? aflu ?i in ce perioad? sunt. De exemplu, atunci când sunt în perioada competi?ional? sunt mai mereu plecat ?i o zi obi?nuit? e destul de stresant?. De diminea?? m? trezesc pentru înviorare, apoi merg la mas?, între timp m? preocup? echipamentul, dup? mas? am aproximativ  40 de minute liber înainte de “antrenamentul de tensionare” (cel de înainte de concurs), m? gr?besc c?tre masa de prânz, imediat în camer?, unde m? echipez ?i mergem la trambulin?. Acolo totul e sub presiune – înc?lzire, s?riturile –  dar încerc s? fie totul perfect.
În perioada de preg?tire nu e chiar a?a de stresant, dar tot în cantonament sunt, deci nu e a?a usor. Cele 2-3 antrenamente transform? ziua într-una plin? ?i obositoare. La sfâr?it m? relaxez cu câteva ore de stat pe net. Asta pot face ?i între timp, nu e interzis, dar deja nu mai e profesional. Când sunt acas? e cel mai simplu – ?coal?, antrenament ?i apoi liber. Înainte era mai greu pentru c? st?team la internat, nu eram a?a liber, dar acum stau acas? ?i totul e perfect! Doar c? sunt presat din toate direc?iile. Trebuie s? m? organizez bine pe parcursul zilei ca la sfâr?it sa fiu bucuros c? mi-au ie?it toate bine.

2. ?i totu?i, merit? dedicarea unei bune p?r?i din via?? sportului? De unde î?i tragi motiva?ia?

Sorin-Iulian Pîtea: A fost u?or s? îmi dau seama c? asta îmi place s? fac ?i asta o s? fac foarte mult timp. Mai greu a fost s? îi conving pe ceilal?i. Eu m-am dedicat 200%, eram convins c? ?sta e viitorul meu. Înainte s? fiu atât de sigur ?i s? iau o decizie, am trecut prin alte sporturi ?i am testat alte lucruri care m-au atras la început. Am vrut s? fiu sigur c? merit? s? m? implic total, s? fac sacrificii privind familia, ?coala, prietenii ?i tot ce ?ine de mine. Dar am luat o decizie bun? ?i nu îmi pare rau ca nu am avut o copil?rie normal?, ma bucur chiar c? am una mult mai diferit? ?i de invidiat. Motiva?ia a venit pe parcurs; totul cap?t? sens, totul vine de la sine, acum în?eleg ?i v?d altfel lucrurile!

3. Cum s-a v?zut experien?a Sochi, prin ochii celui mai tân?r reprezentant al României? Te vom vedea ?i la urm?toarele Olimpiade în lotul na?ional?

Sorin-Iulian Pîtea: Ce am v?zut ?i sim?it la Sochi a fost minunat! Participarea la Olimpiad? e un lucru frumos pe care îl doresc oric?rui sportiv. Era mult mai frumos daca era ?i familia mea acolo, dar cu siguran?? la urm?toarea Olimpiad? se va întâmpla ?i asta. Nu pot s? descriu cât frumos a fost, dar pot s? spun c? a fost o experien?? de neuitat care va r?mâne mereu cu mine. Cu siguran?? o s? mai particip la urm?toarele 3-4 Olimpiade, cel pu?in pân? când voi avea o clasare foarte bun? sau, de ce nu, ?i o medalie. Bineîn?eles, dac? starea mea medicala va fi una bun?.

4. Care e sfatul t?u pentru tinerii dornici s? se apuce de sport? Tu dac? ai putea alege din nou, ai alege tot sportul? ?i tot aceast? disciplin??

Sorin-Iulian Pîtea: Sfatul meu e s? nu stea pe gânduri pentru c? au oportunitatea de a vedea Europa, chiar ?i alte ??ri asiatice la care nici nu au visat, au ocazia s? î?i creeze un nume ?i s? fie recunoscu?i. ?i nu, nu e periculos, e un sport care î?i dezvolt? disciplina ?i controlul de sine. În cei 7 ani de sport de performan?? am înv??at multe lucruri noi pe care nimeni din afar? nu are ocazia s? le înve?e. Am ajuns în multe ??ri ?i am acumulat multe lucruri ce ?in de cultur? general?. Cu siguran?? a? face acelea?i alegeri. 

5. Ce ai schimba în sportul românesc, dac? ai putea schimba orice?

Sorin-Iulian Pîtea: A? vrea s? schimb mentalitatea general? referitoare la sport ?i a? încerca s? mediatizez mult mai mult. În România ‘sport’ = ‘fotbal’, ‘fotbal’ = ‘afacere’, ‘afacere’ = ‘bani’.  Sper ca peste 20 ani fiecare român s? ?tie de schi sarituri la fel cum ?tie de fotbal.

Mul?umesc Renault România ?i The Practice pentru facilitarea interviului.

??????? ????? ???????? ??????????? ???? ??? ??????????? ???????????? ??? ??? ??????????? ???? ????? ????????? ????? ??????slot oyun oynaMombasa escorts? ???????? ? ??¤????????? ? ???? ??? ???????? ??? ??????????????????? ????? ?????? ????????????team altezza tanzania??????? ????? ?????? ? ???????? ??????????? ?? ??????????????????????? ????????????? ??????????????? ??? ?????????????? ??? ???????? ???? ??? ???charicature maker???? ?? ??????????????????????????? ??? ??????????????? ??????????? ???????acheter les kits de sexe??????????? ?????? ? ????? ?????????????? ????????? ????? ? ??????????? ????????????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.