Educația în România mai are o șansă!

Dup? 18 ani de ?coala (sau 22, troche depinde cum numeri :p ) a? fi zis c? nu mai avem alt? variant? decât s? închidem tot ?i s? începem de la zero. M? refer la schimbarea de la r?d?cini a conceptului de educa?ie. Exact cum zice Ken Robinson aici:
?i a? vrea s? ajung la un sistem bazat pe dezvoltare personal? în care nu conteaz? vârsta ci capacitatea elevului. Num?rul de ani nu e relevant pentru capacitatea sa de asimilare. A? vrea s? v?d un sistem de educa?ie care încurajeaz? creativitatea, seek munca în echip? ?i aplicarea practic? a teoriei. A? vrea s? v?d profesori care s? nu stea toat? ora la catedr? ?i s? dicteze ci s? lucreze cu copii, shop s? îi provoace s? gândeasc?, s? î?i formeze propriile opinii. A? vrea profesori ca Walter Lewin de la MIT:
Pân? s?pt?mâna trecut? nu credeam c? se poate ajunge acolo prea u?or. Chiar dac? aveam un prim pas f?cut de Traian Brum? ?i cei de la CROS. S? schimbi sistemul pre-universitar e ?i mai greu.

Dar toate astea s-au schimbat în weekend. Am ?inut împreun? cu Mihaela, C?t?lina ?i C?t?lin un curs pentru 29 de profesori pentru ziua din ?coala Altfel în Spirit Cercet??esc. ?i am avut o revela?ie: profesorii vor s? schimbe situa?ia, vor s? aduc? metode noi în clas? ?i vor s? se apropie de elevi. Pornind de la profesori, chiar este posibil? schimbarea. Detalii despre cursurile viitoare, aici.

Am v?zut 29 de profesori care au tr?it 3 zile în patrule, ?i-au f?cut nume ?i strig?t de patrul?, au organizat ?i au participat la jocuri, au realizat c? în spatele unei metode ce poate p?rea pueril? se pot ascunde obiective educative semnificative. ?i am r?mas ?i mai pl?cut surprins când, la finalul cursului, mul?i dintre profesori voiau s? se implice la cerceta?i:

Cu a?a profesori, da, se poate! Felicit?ri!!!

??????? ???????? ? google????? ? ???????? ??????????????????????? ????? ??????????? ???????? ??? ?????????????? ? ???? ??? ???????? ? ??????ladbrokes casinocelebrities caricaturist?????? ? ???? ?? ??? 50 ???????????? ? ???? ???????????? ?? ???????? ??????? ????? ???????????? ????????? ????? ? ????? ????????????????? ? ???? ?? ????????????????????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ??? ios??????? ? ???????? ?? ???????? 2015????? ? ????????? ?????? ???????????????? ????????? ?????? ???????????????? ????????????????? ???????????? ??????????????? ????? ????????????? ?? ???????????????? ? ?????????? ?????euro exchange rate xe??? ???????? ??????? ? ???????binary-method

Bogdan Pater

Inginer, blogger, trainer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitatea sa, Bogdan Pater este un entuziast cercetaș dedicat trup și suflet ideii de a schimba lumea în care trăiește într-una mai bună. În ultimii șapte ani, Bogdan a fost implicat în campanii de comunicare online pentru evenimente, companii și ONG-uri.

5 thoughts on “Educația în România mai are o șansă!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.