93% din cercetași au luat BAC-ul

ONCR se laud? cu un bilan? onorabil privind promovabilitatea la bacalaureat în rândul cerceta?ilor români, unhealthy din 20 de centre locale diferite, treatment în sesiunea de var? 2011: 93%. Ba mai mult, unul din cei 65 de elevi care au luat 10 este cerceta?. Acest procent vine s? confirme faptul c? mi?carea cercet??easc? din România cultiv? ?i încurajeaz? responsabilitatea ?i respectul fa?? de educa?ie ?i fa?? de procesul de înv??are în rândul tinerilor.

R?spunde provoc?rii: Fii cerceta?!

Împreun? cu al?i 32 de milioane de cerceta?i ai ocazia s? faci lumea mai bun?, s? încerci ?i s? înve?i lucruri noi, de la activit??i de aventur? la ecologie, de la proiecte comunitare ?i sociale la multe c?l?torii în lumea întreag?, la interac?iunea cu diferite culturi.

A fi cerceta? nu e exagerat de greu. Nu e exagerat de solicitant. ?i în mod cert nu e plicticos. E o chestiune de voin??. Un resort interior, care s? te fac? s? sim?i c? ai un cuvânt de spus, c? trebuie s? ac?ionezi ?i s? sfâr?e?ti prin a afla c? împreun? suntem puternici. Putem aduce schimbarea.

A avea încredere în tine ?i în al?ii. A te educa pentru a fi util tuturor. A înv??a pentru a putea ajuta. A face tot ce-?i st? în putere. A nu te descuraja, a nu te da b?tut. A crede. Cerceta?ul este „loial, de încredere, s?ritor, prietenos, politicos, bun, ascult?tor, econom, vesel, curajos, pur, credincios”. Nu e un portret al tân?rului ideal, e unul realizabil. Un cerceta? nu e un om perfect, e doar un om care… se str?duie?te, al?turi de al?ii, s? lase lumea „pu?in mai bun? decât a g?sit-o”. Un om care sper?!

Vrei s? vezi live ce presupune cercet??ia? Viziteaz?-ne în August la RoJAM.

??????????? ??????????????? ????????? ??? ?????? ?????????????????? ??? ?????? ????????? ????? ?? ?????????????? ????????? ?? ????????? ???????noxwin casinowedding caricaturist in new york?????? ???? ????????? ???? ?? ?????????? ????????????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ? ??????????????¤ ??? ???????????? ????? ???? ?????????????????? ????? ???????????????? ?????? ?????? ? ????????? ????? ?? ??????translate from english to farsi?????? ??? ? pr ??????????? ??? ? ??????????????????? ????????????? ???????????????? ????????? ??????? ? ??????????????? ?? ????? ???? ??sun protection car

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

One thought on “93% din cercetași au luat BAC-ul

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.