RoBlogFest

Ca ?i anul trecut, viagra m-am înscris la RoBlogFest. Nu am preten?ii c? a? avea un blog profesionist dar de ce s? nu fie înscris? Poate, try poate…

Roblogfest este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului în ceea ce prive?te bloggingul în particular sau comunitatea de internet din România în general. Singura competi?ie na?ional? care premiaz? excelen?a din blogosfer? – popularitatea, profesionismul sau modul de folosire a mediului din jurul unui blog.

Competi?ia are trei p?rti distincte – una de nominaliz?ri ?i dou? de voturi, dup? cum urmeaz?:

1. Perioada de nominaliz?ri – 22 febriarie – 8 martie 2010
Dou? sapt?mâni în care oricine poate s? propun? un blog sau poate s? î?i propun? propriul blog. Aten?ie, o singur? nominalizare este suficient? pentru ca acel blog s? fie luat în considerare pentru etapa de votare.

2. Prima perioad? de votare – 11 – 18 martie 2010
Dup? închiderea sesiunii de nominaliz?ri, blogurile propuse se vor centraliza pe fiecare categorie în parte ?i vor fi supuse votului, popular la sec?iunile populare ?i juriului la sec?iunile profesioniste.

3. A doua perioad? de votare – 19 – 24 martie 2010
Blogurile eligibile rezultate în urma primei perioade vor fi supuse din nou vot?rii, public sau jurizat. Primii 20 de clasa?i vor intra în a doua parte a vot?rii, din nou public sau jurizat. Dup? închiderea etapei de votare vom face rezultatele publice ?i îi vom premia pe câ?tig?tori în cadrul unei ceremonii.

A?a c?, dac? v? place B. P., da?i un vot din 11 martie. Mersi anticipat.


??????????? ????????? ?????vkbot pro ??????? ?????????????????? ??? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ???? ?????? ?? ?????slot oyunlar?????? ????????? ? ?????????????¤ ???????????????????????? ???? ?????? ?? ????? ??????????????? ? ???? ??? ??????????? ? ???? ??? ????????????? ? ?????? altezza travelkorean translation to english??? ????? ???? ?????????? 185 ????? 3??????????? ???? ??? ?????? ??????????????? ?????? ??? ?????? ??????? ???????? ? ?????????? ?????????? ???? ??????????????? ??????how to research keywords free???????? ????????????google russian newsgoption scam

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.