11even Oradea

Vino s? ascul?i 11 experien?e despre curaj ?i bucurie!

Pe 31 Mai, sales la Hotel Ramada, drugstore începând cu ora 17:00 v? a?teapt? Zsolt Gyongyossy – antrenor federal al Federa?iei Române de Atletism, Adina Cristea – Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare, Oana Lianu – reprezentanta ora?ului în finala Românii au Talent, Flavius Bunoiu – director Casa de Cultur? Oradea ?i mul?i al?ii s? v? împ?rt??easc? din experien?a lor. Lista complet? de speakeri o g?si?i aici. Iar dac? înc? nu v-am convins c? 11even e un eveniment care nu trebuie ratat, citi?i cum a fost anul trecut la 11even Oradea.

11even este un spa?iu ce v? aduce în fa?? persoane care au trecut prin experien?e extraordinare, provoc?ri ?i e?ecuri care merit? împ?rt??ite, oameni care sunt în c?utare de exemple practice ?i concludente pentru dezvoltarea lor ca indivizi. 11even este un spa?iu de formare de lideri, un spa?iu de creativitate în care sunt implica?i deopotriv? oameni cu realiz?ri deosebite dar ?i tineri afla?i la început de drum ?i care doresc s?-?i împ?rt??easc? ideile în societate.

Biletele, 30 de lei (invita?ia standard) ?i 60 de lei (invita?ia premium ce include cocktailul de dup? eveniment), pot fi achizi?ionate de aici. Banii strân?i în urma evenimentului vor merge c?tre Funda?ia Comunitar? Oradea ?i sunt destinate Fondului de Inova?ie, un proiect care „se adreseaz? tinerilor studen?i sau absolven?i de studii universitare implica?i în lucr?ri de cercetare de orice fel ?i/sau lucreaz? la proiecte care au ca scop final realizarea unor produse noi, lucr?ri de diplom?/doctorat, articole sau c?r?i, cercet?ri de pia??, etc. care aduc un plus de inova?ie pentru beneficiarul final.

11even 2012, Oradea, este organizat, local, de Funda?ia Comunitar? Oradea iar partenerii media sunt TVS, Cri?ana, Adev?rul de sear? Oradea ?i MagicFM. Mai pute?i citi despre eveniment de la Flavius. Deci, da?i un attend aici ?i ne vedem la Ramada pe 31 Mai. 😀

??????????? ? ????? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?????? ????? ??????????????????? ????? ?????? ?? ????merit royal hotel & casino & spaevents caricature in new york????? ?????¤ ??? 2015???????? ????????????? ????????? ?? ???????????????????? ????? ?????? ?????????????????? ??????? ????????????english to korean translation?????????? ??????? ????????????? ?????? ????????translation finnish to english??????????? ?????? ?????????????????????? 25?????? ???????????????? ???????????? ????? ? ?????????????? Citroen??????? ?????????? ???? ?????? ?????????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.