Druzi

RoJAM va fi pentru mul?i dintre noi prijelul perfect de a intra în contact cu etnii ?i culturi îndep?rtate cu care poate nu am reu?i s? interac?ion?m în mod normal. Iar poate una dintre cele mai interesante comunit??i prezente la RoJAM este cea a “Druzilor”.

Ce sunt Druzii?
Druzii, sale “poporul unitarianismului sau monoteismului”, cialis reprezint? o comunitate religioas? prezent? în Siria, patient Liban, Israel ?i Iordania. Credin?a Druzilor a pornit în timpul secolului al 11-lea ca o mi?care în cadrul Ismailismului influen?at? de filozofia Greac?, înglobând mai multe filozofii. În ziua de azi, Druzii sunt oficial recunoscu?i ca o comunitate religioas? separat? cu propriul sistem de judecat? religioas? în Liban, Siria ?i Israel. Druzii sunt recunoscu?i drept o comunitate loial? ??rii în care locuie?te de?i au un puternic sentiment de apartenen?? la comunitate – se consider? fra?i chiar dac? provin din ??ri diferite.

Principiile Druzilor
Druzii sunt considera?i atât grup social cât ?i religie, dar nu grup etnic distinct. Cele mai importante principii ale Druzilor sunt „Taqiyya” (ce const? în ascunderea sau deghizarea principiilor când e necesar) adoptat de la Islamul Shia ?i men?inerea anumitor înv???turi secrete. Druzii nu permit convertirea la religia lor. C?snicia între Druzi ?i ne-Druzi este foarte descurajat? din motive religioase, politice ?i istorice.

Simbolul religios
Simbolul Druzilor este o stea cu 5 culori: verde, ro?u, galben, albastru ?i alb. Fiecare culoare ?ine de un simbol care le definesc principiile:
– verdele este “Aql” – mintea,
– ro?ul reprezint? “Nafs” – sufletul,
– galbenul pentru “Kalima” – cuvântul,
– albastrul ?ine de “Sabq” – poten?ialul, cauza, precedentul,
– iar albul este “Tali” – actualitatea, efectul, iminentul.

Home Hospitality
Cel mai bun mod de a profita în întregime de experien?a RoJAM dar ?i de a cunoa?te celelalte culturi prezente la Jamboree este a participa la programul HoHo – Home Hospitality. Timp de 4 zile înainte sau dup? RoJAM pute?i g?zdui o patrul? de cerceta?i str?ini la voi acas?. Pute?i merge în hike-uri, pute?i g?ti mânc?ruri tradi?ionale din ambele ??ri, pute?i cânta, pute?i dansa sau pute?i face orice v? trece prin minte. HoHo poate fi implementat de o singur? patrul? sau chiar de întreg centrul local. Dac? vre?i s? face?i parte din acest program ne pute?i anun?a cu un mail la international[at]scout.ro ?i vom încerca s? g?sim un grup cu care s? colabora?i.

Articol scris pentru edi?ia a 2-a a RoJAMplificator, newsletter-ul RoJAM.

?????? ??????????????? ????? ???? ?????????? wifi ??????????????? ? ???? ?? ??? ? ???????casino siteleri???????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ??? 2015?????? ?????? ? ???? ????????? ???????? ? ???????????????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ? ???????? ???japanese language translation to english??? ?????? ?????? ? ???????????? ? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ??????????????? ? ?????????????? ?? ??? ????????????????????? ??????? ??? ????????? ????????????? ??????car cover for 2003 nissan 350z?? 358 ?? ???????lcd ????????? ???????? ?????? drift hd?????? ? ????????? ??????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

2 thoughts on “Druzi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.