Teatrul Artemotion se mută în Crown Pub

Asocia?ia Artemotion Oradea fondat? de Mirela Lupu, try Sebastian Lupu, Richard Balint (to?i trei actori ai Teatrului Regina Maria) ?i Victoria Balint (director artistic al Trupei Iosif Vulcan) î?i mut? sediul ?i va juca spectacolele în Crown Pub.

Dac? v-au pl?cut GUNOIERUL de Mimi Br?nescu,TAN?A ?I COSTEL de Ion B?ie?u, NU-S PARALE ÎN BUZUNARE –dup? cupletele lui Constantin T?nase, 1000 DE MOTIVE S? TE OMOR, BULETINISTA sau CERERE ÎN C?S?TORIE F?R? CEHOV – text scris de Cornel Udrea, atunci cu siguran?? v? ve?i bucura ?i de noile premiere.

Prima pies? cu care Teatrul Artemotion î?i reia seria de spectacole, “Ca la noi… la nimenea!”, se va juca în data de 17 octombrie, de la ora 19:00, în Crown Pub. Este un spectacol bazat pe cupletele marelui Constantin T?nase ce au sensibilizat inimile multor români cu mul?i ani în urm?. Cupletle celui mai mare pamfletar pe care l-a avut România, Constantin T?nase, de acum peste 70 de ani sunt de o actualitate descurajant?… sau cum zicea Mihai Eminescu: “Toate-s vechi ?i noi sunt toate!”.

Ca la noi la nimenea

Constantin T?nase (5 iulie 1880 – 29 august 1945), actor ?i cupletist român, a fost o figur? cheie în teatrul românesc. În buna tradi?ie a marilor actori de comedie, a creat un tip de personaj, acela al cet??eanului simplu, umil ?i nec?jit, mereu în contradic?ie cu birocra?ia aparatului de stat; personajul s?u, unic în costumul s?u clasic, cu p?tr??ele, crizantem? la butonier?, s-a f?cut purt?torul de cuvânt al unei întregi categorii sociale, ceea ce-l va aduce de multe ori în aten?ia cenzurii. Constantin T?nase înc? mai juca în Bucure?ti, la un an de la invazia sovietic?, ?i se spune c? ar fi fost ucis din cauza satirei la adresa solda?ilor ru?i, care aveau obiceiul s? rechizi?ioneze mai ales ceasuri, folosind expresia: “Davai Ceas” (davai = da-mi). Dup? mai multe reprezenta?ii a fost arestat, amenin?at cu moartea ?i i s-a ordonat s? nu mai joace piesa. În urm?torul spectacol a ap?rut pe scen? într-un pardesiu imens, cu mânecile pardesiului c?ptu?ite de sus pân? jos cu ceasuri de mân?.
Spectatorii l-au aplaudat frenetic la apari?ie, de?i actorul nu a scos nici un cuvânt. Apoi ?i-a descheiat pardesiul, sco?ând la iveal? un ceas cu pendul?! A spus doar: “El tic, eu tac, el tic, eu tac”. Dou? zile mai târziu marele actor era mort. Best place to gain instagram likes for free

Spectacolul Teatrului Artemotion “Ca la noi… la nimenea!” se bazeaz? pe cupletele acestui mare artist de o ?ocant? actualitate ?i sunt prezentate cu deosebit? dezinvoltur? de actorul Sebastian Lupu, într-un veritabil recital actoricesc. Ineditul acestui spectacol îl constituie melanjul sensibil ?i în acela?i timp plin de umor creat de colaborarea dintre muzic? ?i proz?, dintre actorul Sebastian Lupu ?i Tomi Marggitai, care cu inegalabila lui m?iestrie artistic? completeaz? sonor întregul spectacol. Iar reprezenta?ia de vineri v? rezerv? câteva surprize legate de m?iestria acestor doi arti?ti ?i nu numai.

Rezerv?ri se pot face la Crown Pub (0744485757, 0724432081) sau pe pagina evenimentului. Pre?ul unui bilet este de 15 lei. Enjoy!

??????????? ????? ? ????????? ???????? ????????? ???? ?? ??? ???????????????? ?????? ????????? ??????????????? ????? ? 21 ???? ?? ????????slot oyunlar?????? ???????? ???? ??????? ?? ????? ??? ? ??????????¤?? ?? ???????????????????? ?? ?????? ??????????????? ????? ??????????? ???????¤gig caricaturist in new york???? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ??????????? ?? ???? ???????????? ??????????? ????????????????? ?????? ?????????? ?? ??? ??????? ??????????????? ??? ?? ????? ????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.