Legea Voluntariatului – inovație în formarea profesională

Evenimentul a avut loc mar?i, prescription 11 martie ?i a adus împreun? p?r?ile interesate de subiectul educa?iei non-formale ?i a voluntariatului, pentru a recunoa?te rezultatele ob?inute dup? mul?i ani de discu?ii, demersuri ?i ini?iative. Organizat în cadrul competi?iei ’10 pentru Europa’, acesta a reunit invita?i din sectorul public, privat ?i nonprofit local.

Sectorul public a fost prezent prin Constantin Bung?u, rector al Universit??ii Oradea, mediul privat a fost reprezentat de c?tre Emilia Bradea, expert resurse umane al RoMarketing, iar cel nonprofit de c?tre Alexandra Ro?ioar?, responsabil na?ional de programe pentru seniori în cadrul Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României. Dezbaterea a avut loc în prezen?a mai mulor reprezentan?i ai câtorva dintre cele mai active ONG-uri studen?e?ti ?i de tineret locale, printre care: ELSA Oradea, AIESEC, Cerceta?ii României sau Rotaract Club Oradea.

ev1poz1

Cei trei invita?i, al?turi de studen?ii participant, au salutat noua form? a Legii voluntariatului ?i faptul c? aceasta va recunoa?te într-un mod legal ?i cu documente justificative, experien?a dobândit? prin voluntariat iar în acest fel companiile vor putea identifica mai u?or competen?ele viitorilor angaja?i. În acela?i timp, studen?ii ?i tinerii prezen?i au aflat informa?ii valoroase despre modul concret în care î?i pot include în CV toate aceste aptitudini dobândite în cadrul activit??ilor de voluntariat, pentru a ie?i în eviden?? în fa?a angajatorilor.

Din partea Universi???ii Oradea, dnul rector Contantin Bung?u a prezentat programul implementat de anul trecut prin intermediul c?ruia orice student care face voluntariat în cadrul universit??ii sau al unei organiza?ii nonprofit partenere, va primi 5 credite suplimentare care vor fi incluse în foaia matricol?. De asemenea, domnul rector a f?cut apel c?tre asocia?iile studen?e?ti ?i cele nonprofit s? participle proactiv la implementarea acestui program, încheind parteneriate cu Universitatea Oradea pentru a putea oferi voluntarilor recunoa?terea activit??ii acestora prin intermediul creditelor suplimentare.

ev1poz3

Pentru mai multe detalii despre competi?ia 10 pentru Europa, accesa?i www.10pentrueuropa.ro. ??????????? ?????? ??????? ????????pass cracker 2 0????? wifi ????????????? ?? ???? ??????? ?????? ??????girne merit parkenglish to norwegian translation?????? ????? ?????? ?? ?????????????????? ? ???????? ?? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ?? ?????????????? ????? ?????? ? ?????????? ? ?????? ????new york gig caricaturisr??????? ? ?????? ? 2015 ???? ?????????? ?? ??? ????????-????????????phone sheriff????????? ??? ???????????????? ??? ???????? ?????????????????? ??????definition of core valuesdmoz open directory project

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

One thought on “Legea Voluntariatului – inovație în formarea profesională

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.