Festivalul Luminii 2015

Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea organizeaz? cea de-a VII-a edi?ie a Festivalului Luminii din Oradea, pharmacy festival care, la nivel na?ional a ajuns la a XI-a edi?ie. În acest an, Festivalul Luminii este finan?at de Youth Bank Oradea ?i sponsorizat de Benvenutti, Old Mill, Due Fratelli, Lazer Star Arena ?i Cinema Palace.

coverFB

Festivalul Luminii este un alt fel de festival, un spa?iu de manifestare artistic? a tinerelor talente, o atmosfer? unic? creat? timp de 3 ore cu zeci de mii de lumân?ri.

Via?a de zi cu zi a devenit o adevarat? curs? contra-cronometru pentru cei mai mul?i dintre noi. Mereu în lips? de timp, împar?iti între multe responsabilit??i, slujb? ?i familie, uit?m cu des?vâr?ire de sufletul nostru, uit?m s? ne bucur?m de lucrurile m?runte.

Lumea în care tr?im ne oblig? s? ne planific?m cu aten?ie fiecare clip? pentru a reu?i în ceea ce ne propunem ?i de multe ori uit?m s? ne oprim din când în când pentru a-i privi pe cei din jur, pentru a sim?i vântul, pentru a asculta oamenii, pentru a zâmbi la zâmbetul copiilor, pentru a redescoperi frumuse?ea lucrurilor m?runte.

Scopul festivalului este de a oferi comunit??ilor locale un eveniment în cadrul c?ruia tinerii au posibilitatea de a se manifesta prin diferite forme de art? iar participan?ii se pot deconecta timp de 2 ore, de la problemele ?i stresul de zi cu zi, bucurându-se de atmosfera creat?. Tema central? a festivalului este “Redescoper? frumuse?ea lucrurilor m?runte!”.

În cadrul Festivalului participan?ilor li se preg?tesc momente de dans ?i cântec oferite de cerceta?i, animatorii de la Oratoriul Sf. Luigi Orione ?i voluntari externi, o expozi?ie foto ce va avea aceea?i tem? cu festivalul, sau jonglerii cu foc oferite de trupa Juggler. De asemenea, participan?ii s? fie preg??i ?i pentru câteva surprize.

afis

V? a?tept?m deci, cu mic, cu mare, în Parcul 1 Decembrie pentru a ne sim?i bine cu ocazia unui eveniment mult iubit de noi!

Despre YouthBank Oradea
Proiect finan?at prin programul YouthBank Oradea, coordonat de Funda?ia Comunitar? Oradea în parteneriat cu Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare ?i BRD – Groupe Societe Generale. Programul este implementat în Oradea de c?tre Funda?ia Comunitar? Oradea, iar la nivel na?ional este coordonat de c?tre Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare. Activit??ile YouthBank România sunt incluse în “YouthBank Academy: Solu?ii durabile pentru implicarea tinerilor în via?a comunit??ii” – proiect finan?at prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 75.000 euro.

Despre Cerceta?ii României
Organiza?ia Na?ional? ‘Cerceta?ii României’, prescurtat ONCR, reînfiin?at? în 1990, este una din cele mai mari mi?c?ri neguvernamentale de tineret din România, cu circa 4000 de membri în 71 de centre locale (filiale) r?spândite în toat? ?ara. Fiecare dintre aceste centre î?i planific? propria activitate în func?ie de specificul local ?i de interesele ?i aptitudinile membrilor ei, se integreaz? în comunitatea local? ?i încearc? s?-i ajute pe membrii acesteia s? devin? cet??eni responsabili ai comunit??ilor în care tr?iesc. Organiza?ia na?ional? este, de asemenea, integrat? în cercet??ia mondial? prin apartenen?a ei ca membr? cu drepturi depline a Organiza?iei Mondiale a Mi?c?rii Scout ?i este singura din ?ar? recunoscut? ca atare. Organiza?ia mondial? num?r? în prezent peste de 35.000.000 membri activi în 216 ??ri ?i teritorii, existând doar 6 ??ri în lume care nu au organiza?ii de cerceta?i.

birthday cartoonist?????? ???? ????????? ????? 1 ??????????????????? ???? ? ?????????????????? ???? ???????????¤ ????? ???????????? ? ???? ??? ???????? ????????translation of chinese???????? ????????? ?? ????????? ???????????russian to english voice translation??????????????? ????????? ????????? ? ??????????????? ???? ?? ??? ???????????????? ??????????? ?????apple ipad air smart case test

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.