Conferinţa PRbeta aduce la Timişoara unii dintre cei mai importanţi specialişti de PR, marketing şi publicitate din ţară şi din străinătate

PRbeta2014

A patra edi?ie a singurei conferin?e regionale de comunicare din ?ar?, check PRbeta, and are loc între 15 ?i 16 mai, la Timi?oara. Evenimentul este organizat de agen?ia timi?orean? de rela?ii publice, PRbeta Agency, ?i se adreseaz? celor care doresc s? înve?e mai multe despre cum î?i pot promova compania într-un mod eficient, speciali?tilor din domeniu ?i tuturor celor pasiona?i de comunicare. Studen?ii au, ca de obicei, un discount de 50% din pre?ul biletului pentru prima zi de eveniment.

În fiecare an, aproximativ 250 de persoane din domeniul comunic?rii î?i dau întâlnire la Timi?oara pentru a participa la singura conferin?? regional? de comunicare din România. Conferin?a PRbeta reune?te anul acesta, la City Business Centre din Timi?oara, speciali?ti na?ionali ?i interna?ionali din domeniul Rela?iilor Publice, comunic?rii, marketingului ?i publicit??ii. “Conferin?a PRbeta înseamn? pasiune pentru comunicare, interac?iune cu speciali?ti din domeniu, discu?ii despre nout??ile din industrie, un mix de comunicare online, rela?ii publice, Social Media, branding ?i publicitate.” declar? Cristina Pu?an, organizator.

Ziua de 15 mai este dedicat? Conferin?ei, unde se vor discuta nout??i din industrie, cele mai bune campanii online ale anului, strategii eficiente de comunicare ?i metode de implementare ale acestora, atât în mediul online, cât ?i offline. Printre speciali?tii care au confirmat deja participarea la eveniment se num?r?: Monica Jitariuc ?i Oana Bulexa (The Practice România), Norbert Tako ?i Andreea Iager-Tako (PLAI Festival), Andreea Bor?un ?i Alex Ion (Ideo Ideis), Cristian Hordil? (Festivalul Interna?ional de Film Transilvania), Viorel Dud?u (Dreamstime), C?t?lin Teni?? (TreeWorks), Alexandra Hash (Freelance PR), Drago? Mu?at (Publicis Bucure?ti), Mihnea Gheorghiu (Publicis Bucure?ti) ?i Daniel Enache (Media IQ). Moderatori ai Conferin?ei PRbeta 2014 vor fi Mugur P?tra?cu (iLeo Marketing) ?i Alin Z?inescu (Z?inescu Consultan??).

A doua zi a evenimentului este dedicat? Workshop-urilor – un concept ap?rut la edi?ia din 2013 a Conferin?ei PRbeta, în urma cererii publicului. Pân? în acest moment au fost anun?ate patru din cele ?ase Workshop-uri care se vor desf??ura în data de 16 mai, dup? cum urmeaz?: Social Media, sus?inut de Alexandru Ciuc? (Managing Partner la Superior Media), Rela?ii Publice, sus?inut de Corina S?ftescu (Editor-in-Chief la Ctrl-D), Marketingul Comunit??ilor, sus?inut de ?tefan Stroe (Managing Director la Incandescent Marketing) ?i Managementul Reputa?iei Online, sus?inut de Monica Jitariuc (Managing Partner la The Practice România).

Lista speakerilor ?i trainerilor urmeaz? a fi completat?, PRbeta Agency anun?ând nume noi, atât din ?ar?, cât ?i din str?in?tate, pân? înainte cu o s?pt?mân? de data evenimentului. Înscrierile la a patra edi?ie a Conferin?ei PRbeta se pot face online, pe site-ul www.prbeta.ro/conferences.?????????? ???????? ??????????????????????? ????? ??????????? ????????? ? ??? ???????????wihack mobile ??? ????????????? ?? ???????? ??????? ???casino oyunlar?gig cacicaturist????????? ?????????????????????? ??? ??????????? ?? ?????????????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????????? ?? ?????? ? ?????? ??????? ? ??????????? ??????professional document translation services??????????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???????? ????? ? ???????? ??????? ?????? ????????????apple ipad air smart case originalcar cover porsche 964???????????????? ???????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.