11even Oradea 2013

11even este unul din evenimentele pe care le a?tept cu mare drag în fiecare an, treat înc? din 2011, tadalafil când mi-a foarte pl?cut prima edi?ie. Anul trecut am r?mas cu multe idei dup? 11even, a?a c? m-am bucurat când am primit informa?iile de mai jos. 😀

În data de 18 Octombrie 2013, Funda?ia Comunitar? Oradea, în parteneriat cu Asocia?ia 11even organizeaz? a III-a edi?ie a Evenimentului „11even Oradea”, în sala Varadinum a hotelului Double Tree by Hilton, începând cu ora 16:30.

Tema din acest an este “DEVIN ceea ce SUNT”. Astfel, vrem s? cre?m un spa?iu de dezvoltare a poten?ialului uman, pornind de la puterea exemplului personal. Suntem cu to?ii oameni care am trecut prin via??, mai u?or sau mai greu. Experien?ele noastre ne-au f?cut cine suntem ACUM. În noi sunt toate resursele, dar de multe ori nu suntem con?tien?i de ele ?i de puterea noastr? de a reu?i.

Cum se desf??oar? evenimentul? 11 speakeri vor vorbi fiecare timp de 11 minute despre o experien?? personal? marcant? din via?a lor, având tema “DEVIN ceea ce SUNT”. Speakerii confirma?i din acest an sunt: Mihaela TATU – realizator media/TV; Natalia SELEGEAN – finalist? XFactor Romania – muzic?; Laura CRET – actri?? Teatrul de Comedie Bucuresti; Iunia PASCA – scriitoare, educatoare, c?l?toare; Diana GEAMBASU – notar, Oradea, Dorina KOROZSI – campioan? interna?ional? si dubl? campioan? balcanic? atletism, Ionela DANCIU – promotoare a legii prin care indemniza?ia pentru copii s? fie asigurat? pentru to?i copiii n?scu?i din sarcin? multipl?, Dinu Iancu SALAJANU – artist – muzic? popular?, Adrian CIOROIANU – Business Development Manager Intel Corporation, Romeo Gozner – Pre?edinte fondator al Asocia?iei sportive „Gold Dragon” ?i Hadrian Borcea – medic-?ef la UPU-SMURD.

Evenimentul se va încheia cu un recital „a capella” de 11 minute al mult apreciatului cor FIAT LUX.

Biletele pentru acest eveniment se pot cump?ra începand cu data de 1.10.2013, de la Funda?ia Comunitar? Oradea – persoana de contact Simona Pasc – 0742/130976, email: szabo_simona@yahoo.com.

De asemenea, în cadrul evenimentului, Funda?ia Comunitar? Oradea va lansa programul “Bursa Talentelor”, prin care se încurajeaz? performan?a tinerilor studen?i sau absolven?ilor de studii universitare implica?i în lucr?ri de cercetare de orice fel ?i/sau care lucreaz? la proiecte ce au ca scop realizarea unor produse cu înalt? valoare ad?ugat? ?i valorizante pentru comunitatea local?: lucr?ri de diplom?/doctorate, articole sau c?r?i, cercet?ri de pia??, participarea la competi?ii etc.Totodat?, dorim s? promov?m ?i s? încuraj?m tinerii talenta?i indiferent de domeniul de interes (?tiin?e exacte, ?tiin?e umane, arte, sport, etc.) ?i s? le oferim sus?inere ?i încredere în drumul pe care l-au ales. Prin „Bursa Talentelor” Funda?ia Comunitar? Oradea urm?re?te acordarea a 10 burse în valoare total? de 48.000 lei, ceea ce reprezint? o suma de 4.800 lei/burs?.

Sponsorii oficiali ai evenimentului sunt: Double Tree by Hilton ?i Asocia?ia „Pro Cariere”.

????????? ??? ????? ???????? ??????????? ??? ???????????????????? ????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ?????casino oyunlar? indir????????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ??????????? ? ???? ? ?????????????? ??? ????? ???????????? ???????? ??????????????????? ????????????? ? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ? ??????????????? 190 ?? ???????????? ??????yandex ??????????? ???????????? ????? ???????????????? ?? ????????????? ??????????????? ????apple smart case new ipad????????? ????????? ??????? ??????????? r14

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.