Școala Informală de IT revine la Oradea, în luna martie

?coala Informal? de IT vine în întâmpinarea provoc?rilor actuale de pe pia?a muncii, ambulance având în vedere discrepan?a considerabil? dintre cererea de speciali?ti în domeniul IT ?i resursele umane existente specializate în acest sens. Cursurile se def??oar? la Trade Center Oradea, look vis-a-vis de Lotus Mall, începând de Vineri, 6 Martie 2015.

1604951_617096728402207_420880814830566329_n

?coala s-a constituit în 2013 la Cluj-Napoca, fiind un produs al min?ilor inovatoare din spatele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?, care reuneau mediul academic, sfera antreprenorial? ?i, desigur, domeniul IT ?i Software din dorin?a dubl?, de a solu?iona cu succes problemele cu care se confrunt? pia?a for?ei de munc? ?i de a impulsiona dezvoltarea pe termen lung a societ??ii române?ti.

Prima edi?ie a ?colii Informale de IT a început în noiembrie 2014 ?i cuprindea cursuri pe teme ?i în domenii de interes major în industria de profil, ?i anume Java Development, .NET Development ?i Web Development. Se recuno?tea la acea dat? nu numai c? „mediul de afaceri or?dean resimte o tonificare puternic? pe segmentul IT & Software” (Sebastian V?duva, pre?edintele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?), ci ?i c? „Oradea are mare nevoie de o astfel de ?coal? informal?, în care predarea s? fie axat? cu prec?dere pe transmiterea unor deprinderi practice, ce ?in de cele mai recente tehnologii din IT, dar ?i pe ini?ierea în acest domeniu a acelor persoane care nu dispun de un background în IT, dar care caut? s?-?i reorienteze cariera spre un domeniu de vârf din economia României” (Marcel Anghel, facilitator ?i ac?ionar Qubiz).

Aceast? a doua edi?ie a ?colii Informale de IT trebuia s? demareze în aprilie dar este acum oferit? mai devreme, în martie, datorit? succesului primei edi?ii ?i a interesului astfel trezit publicului larg. Ea va acoperi domeniile Java Development ?i Web Development, invitând participan?ii s? studieze o program? similar? celei de anul trecut, care s-a bucurat de toat? încrederea atât a cursan?ilor, cât ?i a trainerilor.

?i de aceast? dat?, ?coala se constituie într-o ocazie ideal? de a pune împreun? cursan?i ?i viitori angajatori cu instructori profesioni?ti având experien?? vast? în domeniu. ?coala Informal? de IT crede c? educa?ia reprezint? un proces de permanent? îmbun?t??ire ?i rafinare a unui individ ?i, ca atare, nu cunoa?te scuze ca „nu pot” sau „e prea târziu”. F?r? s? garanteze un loc de munc? dup?, ea garanteaz? oportunit??i de instruire excelent? ?i de interac?iune cu firmele de succes din domeniu, care au tot interesul de a angaja candida?i care dovedesc seriozitate ?i dorin?a de a înv??a. Succesele deja înregistrate prin intermediul cursan?ilor care au reu?it s? se angajeze sau s? ob?in? un internship demonstreaz? eficien?a acestei abord?ri.

A?adar, ?coala Informal? de IT invit? s? i se al?ture atât persoanele în c?utarea unui loc de munc? motivant ?i tot mai relevant în societatea actual?, cât ?i companiile de IT ?i Software interesate s? recruteze personal instruit de speciali?ti cu renume în domeniu. Muncind împreun?, avem toate ?ansele de a dezvolta acest ora? în ceea ce Sebastian V?duva previziona ca fiind „al doilea punct de atrac?ie ardelean pentru marii angajatori ai industriei IT & Software”. Mult succes!

????? ???????? ? ?????????????? ?????newbrut ??? ?????????????????? ?????? ??????? ???platinum play online casinogig sketch??? ??? ???????? ???????????¤ ???????????? ???????? ? ?????? ??????????? ? ???? ??? ???????? ????????????????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ?????? ?????????????????? ??? ????????? ??? ??????? ??????? ?????????????? ????? ??????????? ????? ? ?????????? ?????? ?????????????? ????commander lingerie erotique en ligne

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

One thought on “Școala Informală de IT revine la Oradea, în luna martie

  • Thursday, 26.03.2015, 16:37 at 16:37
    Permalink

    Bafta in continuare!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.