Şcoală informală de IT la Oradea

Aflat la a doua genera?ie de cursan?i specializa?i în Quality Assurance la Cluj – Napoca, check proiectul ?colii Informale de IT va fi extins în curând ?i la nivelul urbei de pe malul Cri?ului, troche prin efortul Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?. Primele cursuri sunt planificate în prima s?pt?mân? din luna Noiembrie (17-23 Noiembrie 2014).

Asocia?ia pentru Educa?ie Informal? a luat fiin?? în anul 2013, salve la Cluj Napoca, la ini?iativa unui grup de ac?iune format din persoane ce provin deopotriv? din mediul academic, IT & software sau al antreprenoriatului, to?i achiesând la un ?el comun, acela de a oferi solu?ii pertinente unor probleme stringente cu care se confrunt? pia?a for?ei de munc? din România ?i – implicit – multe dintre societ??ile care î?i desf??oar? activitatea pe pia?a de IT & Software din ?ara noastr?. Aceste probleme ?in cu prec?dere de faptul c? pia?a locurilor de munc? a ajuns la un dezechilibru “acut”, datorat contrastului mare dintre nevoia de speciali?ti ?i resursele umane specializate, insuficiente atât din punct de vedere numeric cât ?i calitativ.

Grupurile de public ?inta avute în vedere de c?tre ini?iatorii proiectului ?colii Informale de IT sunt formate atât din persoanele interesate s? accead? la locuri de munc? motivante, cât ?i din societ??ile de IT & Software dornice s? recruteze personal bine preg?tit, entuziast ?i dotat cu competen?e ?i aptitudini practice, testate de speciali?ti cu larg? recunoa?tere în domeniu.

„Mediul de afaceri or?dean resimte o tonificare puternic? pe segmentul IT & Software, într-un context în care op?iunile de recrutare existente în pia?a local? a resurselor umane specializate sunt extrem de limitate”, a declarat domnul Sebastian V?duv?, pre?edintele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?. „Cu pu?in efort, Oradea ar putea deveni un al doilea punct de atrac?ie ardelean pentru marii angajatori ai industriei IT & Software din România, c?lcând astfel pe urmele fratelui s?u mai mare, municipiul Cluj Napoca”, a mai completat Sebastian V?duva.

Începând cu luna noiembrie a acestui an, ?coala Informal? de IT vine ?i în sprijinul comunit??ii or?dene, din dorin?a de a o ajuta s? valorifice oportunit??ile de angajare generate de trend-ul ascendent ce se manifest? în industria IT & Software. Sprijinul va fi dat prin organizarea la Oradea a unor serii de cursuri de scurt? durat?, pe domenii aflate la mare c?utare în industria men?ionat?: Java Development,.NET Development sau Web Development.

„Oradea are mare nevoie de o astfel de ?coal? informal?, în care predarea s? fie axat? cu prec?dere pe transmiterea unor deprinderi practice, ce ?in de cele mai recente tehnologii din IT, dar ?i pe ini?ierea în acest domeniu a acelor persoane care nu dispun de un background în IT, dar care caut? s?-?i reorienteze cariera spre un domeniu de vârf din economia României”, afirma domnul Marcel Anghel, facilitator ?i Shareholder la Qubiz.

Proiectul ?colii Informale de IT se bucur? deja de sprijinul unor parteneri de prestigiu, care provin din domenii dintre cele mai diverse, cum ar fi: IT & Software prin: Qubiz, Mobiversal, Paymo, KeyTicket, Neobyte. Russmedia, e-spres-oh Fortech, Endava, SDL; academic prin: Griffiths School of Management – Oradea; bancar prin BCR; consultan?ei de afaceri prin: Solu?ii Avansate ?i Talpo? & Partners; psihologiei muncii prin: Psihoselect.

Detalii suplimentare despre proiectul “?colii Informale de IT” se pot g?si pe website-ul Asocia?iei Pentru Educa?ie Informal?: www.scoalainformala.ro.

??????????? ? ????????? ????ask fm ??? ?????? ??? ????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ????? ????????? ????? ? ????? ????????mybet casino??????????? ?????? ?????????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ?????? ??? 2015???????¤?????? ????? ?????? ? ???? ???? ???????? ? ???????? ? ???translate japanese to english?????? ??? ? ??????? 2015????????? ? ????????? ??????? ??????? 2012seo powersuite ??????pr ??????????? ? ???????????? ????????? ???? ????????????????????? ??????????? ????????? ??????smartshell case for macbook pro with retina display

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.