Training

Curs de ranger, organizat de Consiliul Județean Bihor, în cadrul proiectului EcoNatura

În perioada 16-20 Mai și 23-28 Mai, pentru un total de 11 zile, Consiliul Județean Bihor organizează un curs de Ranger – cod COR 511315, pentru 15 participamți, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura. Cursanților le vor fi asigurate atât cazarea cât și masa, pe toata perioada de desfășurare a cursului. O nouă serie de 15 participanți vor putea urma cursul de ranger la o dată ulterioară, care va fi anunțată printr-un nou comunicat de presă. Perioada de înscriere la curs pentru prima serie este 15.04. – 21.04. 2016, selecția participanților va fi facută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Cursul se adresează persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate, tinerilor din comunitățile locale și reprezentanților ONG-urilor cu activitate în domeniul protecției mediului dovedită prin statut. Cursul va fi organizat într-o locație din perimetrul ariilor protejate și va cuprinde atât activități teoretice, în sală, cât și activități în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – Cod COR: 511315. Detalii privind organizarea cursului și înscriere se pot obține la adresele de e-mail aureliadumiter@gmail.com, contact@econaturabihor.ro și pe site-ul proiectului www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Despre proiect
În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de program și Consiliul Județean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.
Durata de implementare a proiectului este până la 19 noiembrie 2016.
Prezentul proiect își propune să aducă în atenția comunităților locale importanța protejării ariilor natural și a siturilor Natura2000. În acest sens va fi organizat un curs de ranger pentru siturile Natura2000 cuprinse în proiect, în cadrul cărora tineri din comunitățile locale și reprezentanți ai ONG-urilor care se ocupă de protecția mediului vor fi instruiți despre modul în care pot contribuii la menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar și la reglementarea activităților care pot avea impact asupra acestora.” Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter

Despre Consiliul Județean Bihor
Consiliul Județean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Pentru detalii puteți contacta Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0773364727, e-mail: contact@econaturabihor.ro, www.econaturabihor.ro.

Despre programul de finanțare
Programul RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).

PRbeta Agency organizează curs practic – Strategii de comunicare online

În 14 și 15 aprilie 2016, PRbeta Agency organizează, la Oradea, curs practic dedicat celor care doresc să învețe cum să realizeze corect și aplicat o strategie de comunicare online. Cu o experiență de peste 5 ani în relații publice și organizare de eveniment, PRbeta Agency susține activ formarea oamenilor de comunicare, organizând, periodic, cursuri de formare și workshop-uri dedicate acestora.

Cursul practic va fi susținut de Oltea Zambori, Managing Partner al PRbeta Agency care, în decurs de două zile (câte 8 ore/zi), va atinge mai multe puncte de interes, utile tuturor celor care vor să învețe cum să comunice online eficient. Eu m-am înscris la curs și vă recomand cu drag să participați dacă vreți să vă dezvoltați în direcția comunicării online.

Temele de discuție abordate vor fi:

1. Introducere în PR și comunicare – definiție, tendința transformării comunicării clasice în comunicare online, scopul PR-ului și audiența
2. Provocări și oportunități ale comunicării online
3. Particularități ale comunicării clasice și tranziția către comunicarea online.
4. Reguli despre abordare a principalelor grupuri țintă și stabilirea canalelor de comunicare
5. Ce se face vs. ce nu se face în PR
6. Cum se face un plan de comunicare – pentru comunicarea continuă, cu strategie pe 12 luni; cum se face un plan de comunicare pe o campanie integrată
7. Tipuri de comunicare (comunicarea orientată spre rezultat, comunicarea informală, comunicarea internă, comunicarea persuasivă și comunicarea negativă)
8. Tehnici comune de promovare
9. Limbaj specific comunicării și PR-ului comercial
10. Exemple de campanii creative ale companiilor românești și străine
11. Indicatori de performanță a comunicării (măsurarea rezultatelor)
12. Exerciții practice

Prețul cursului este de 250 de lei (T.V.A. inclus) de persoană. Înscrierea se face la adresa de e-mail contact@prbeta.ro, menționând la subiectul mesajului „Înscriere curs comunicare Oradea”. Toți cei înscriși vor primi pe e-mail detalii despre program și locul de desfășurare.

Partenerul logistic al evenimentului este Continental Hotels. Mai multe detalii despre PRbeta Agency: www.PRbeta.ro și www.facebook.com/PRbeta

Valoarea economică a ariilor naturale protejate

Joi, rx 01.10.2015, se va desf??ura, începând cu ora 10,30, in sala de conferin?e a Hotelului Ramada din Oradea, workshop-ul „Valoarea economic? a ariilor naturale protejate”, care se deruleaz? în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.

11012881_1012492975429957_4182788203243619746_n

La eveniment sunt invita?i s? participe un num?r 20 de speciali?ti în domeniu, reprezentanti ai autorit??ilor locale, universit??i, institu?ii din domeniul protec?iei mediului ?i ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind valoarea economic? a ariilor protejate si a siturilor Natura2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare ?i m?surile de protec?ie ?i conservare necesare.

„Un concept relativ nou î?i face tot mai mult sim?it? prezen?a atunci când vorbim despre ariile protejate: valoarea economic? a acestora. Pentru mine ca biolog este o provocare s? particip al?turi de speciali?ti în economie la evaluarea ariilor cuprinse în acest proiect. Important este ca la finalul discu?iilor s? avem o abordare care va asigura o dezvoltare durabil? a acestora”. – Marton Venczel, expert biodiversitate.

INFORMA?II SUPLIMENTARE: Proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)” este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (Granturi SEE) 2009-2014.
Contractul de finan?are a fost semnat în data 19.05.2015, între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect.

Valoarea total? a proiectului este de 375.981,87 euro/ 1.659.020,00 lei.

Consiliul Jude?ean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Pentru detalii contact: Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Pentru informa?ii oficiale despre Granturile SEE accesa?i www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

??????? ?? ?????????? ? ?????????????? wireless

Ariile naturale protejate – prezent şi viitor

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finan?are pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, advice Apelor ?i P?durilor, sick în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, viagra finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) 2009-2014.

11012881_1012492975429957_4182788203243619746_n

Una din primele activit??i publice din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Ariile naturale protejate – prezent ?i viitor”, va avea loc în data de 23.09.2015. La acest workshop sunt invita?i s? participe un num?r 20 de speciali?ti în domeniu, reprezentanti ai autorit??ilor locale, universit??i, institu?ii din domeniul protec?iei mediului ?i ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate si a siturilor Natura2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare ?i m?surile de protec?ie ?i conservare necesare.

„Dezbaterea perspectivelor de protejare ?i de dezvoltare a acestor arii de c?tre un num?r cât mai mare de speciali?ti din diverse medii, deci cu puncte de vedere diverse, ne va da posibilitatea ca în cadrul raportului activit??ii, dar ?i în studiul final, s? avem o abordare cât mai exhaustiv? a tuturor problemelor ?i o prioritizare a solu?iilor pentru ca aceste arii protejate s? fie conservate cât mai bine, s? î?i p?streze valoarea natural? deosebit? dar, în acela?i timp, aceste m?suri s? duc? la o dezvoltare durabil? a zonelor.” R?zvan Dumbrav?, expert arii protejate.

Pentru detalii contact Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Consiliul judetean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Programul RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor este finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).
www.eeagrantsmediu.ro

????????? ???? ? ??????????????? ???? ?? ???????

Școala de Negocieri 2014

Ați pierdut vreodată o negociere?

Daca da, răspundeți pozitiv invitației Societății Studenților Europeniști și asigurați-vă că aceea a fost ultima dată. În perioada 8-13 decembrie la Cluj-Napoca se va desfășura prima “Școală de Negocieri” din țară, unde veți învăța cum să înclinați în fiecare situație balanța în favoarea voastră.

10624701_573103536166992_975286467648169409_n

Școala de Negocieri 2014 se adresează tuturor studenților (licență sau master) care doresc să schimbe orice “nu” într-un “sigur că da”. Pe parcursul cursului veți descoperi tehnici a căror utilitate depășește cu mult băncile facultății. În decurs de o săptămână, cu ajutorul unor specialiști în domeniu, vor fi explicate minuțios toate elementele cheie (atât verbale cât și non-verbale) care vă asigură succesul în negocierile omniprezente zi de zi.

Sesiunile de training-uri și seminarii vor fi susţinute de specialişti din domeniul analizei conflictelor și construirii sistematice a păcii din cadrul PATRIR, renumiţi pentru parteneriatele locale și internaționale în vederea soluționării conflictelor prin metode non-violente.

Înscrierile se pot face până la data de 1 decembrie 2014 completând un formular pe site-ul proiectului: www.scoaladenegocieri.com unde se vor posta și informații despre speakeri, parteneri precum și programul evenimentului.

Deci, pe principiul ‘nu lăsați pe mâine ce puteți negocia azi‘, oferta finală este să vă înscrieți! Încă nu v-am convins? Hai să mai negociem. Participanții selectați beneficiază de masă și cazare gratuită pe toată durata școlii de negocieri. Acum v-am convins? Înscrieți-vă!

как проверить индексацию страниц7z1 ru читать чужую перепискускачать программу для взлома wifi на телефонкредитная карта приватбанка отзывы 2015casino bedava oyunlarреклама брошюрыкилиманджаро lemosho цена туроввзять кредитку в банке михайловскийденьги в долг 1000000 рублейбизнес план кредитный брокериджзаполнить заявку на кредитную карту альфа банкацена на посудусубсидия в украинетуры в турцию кемеррекламная растяжкаувеличение лояльностиитальянская сантехника для ванной комнатыподагра анализынедорого построить деревянный дом