RoJAM

Sugestie pentru BCR

BCR începe să îmi placă tot mai mult pe zi ce trece. După campania #refinanțare (despre care am mai scris aici și aici), au lansat recent și campania “Voluntar BCR” – o platformă informatică internă, care îi va ajuta pe cei peste 8.000 de angajați ai BCR să fie la curent și să se implice mai usor în proiectele de voluntariat ale ONG-urilor din toată țara.

Cum se pot combina cele două? Foarte simplu – la RoJAM 2011, a 5-a Jamboree Națională a Cercetașilor României. Tema principală a Jamboreei este dezvoltarea durabilă și în consecință vor fi multe workshop-uri și activități pe teme sociale, ecologice și economice. Detalii despre programul RoJAM sunt pe site-ul evenimentului www.rojam.ro deci nu am să insit acum…

Vreau însă să evidențiez oportunitatea care o văd pentru BCR. La Jamboree vor fi prezenți peste 900 de copii și tineri și peste 200 de adulți. Asta înseamnă un posibil target de câteva mii de oameni (punând la socoteală părinți și prieteni ai celor prezenți). Și toți acești posibili clienți pot fi atinși de angajați ai BCR care ar veni ca voluntari în Staff-ul evenimentului să realizeze 2-3 activități pe partea economică.

Reprezentanții BCR ar putea educa viitorii clienți despre ce înseamnă și ce presupune un credit, o refinanțare sau o dobândă. Cum să apeleze la toate acestea cu cap, în așa fel încât să iasă toată lumea în câștig – să nu ajungă în situația de a nu mai putea plăti ratele. Și se poate intra și în detalii pentru cei mari: pe câți ani e mai bine să fie creditul, pe ce sumă – mai mare sau mai mică sau în ce monedă? Se poate chiar vorbi despre taxele ascunse în toată povestea cu creditele și refinanțările: costuri de transfer, comisioane, taxe, etc. Eventual se pot face câteva simulări sau studii de caz.

Și toate acestea timp de 10 zile în care angajații BCR s-ar distra de minune, ar contribui la educația a 1000 de copii și tineri și la dezvoltarea durabilă a României și ar câștiga experiență în noi domenii și situații.

În final, am o întrebare pentru cercetași: ați participa la un atelier despre economie, banking și dezvoltare economică susținut de voluntari ai BCR? Eu sigur aș participa…

The recession is a test of companies’ commitments to doing good.” The Economist, 14 May 2009

google индексирование сайтаwireshark portable 64 bitзайти в одноклассники через анонимайзер зеркало бесплатновзять кредит под малый бизнесcasino oyunupr продвижение бренда университетатуры греци¤ май 2015как взять кредит под залог имуществатур отдых в танзаниисафари тур танзани¤танзании автомобильные сафарибесплатная раскрутка сайта в googleпутевки в турцию из харьковаиталия швейцария экскурсионный турюридическая компания городрадиаторыпанели для строительства домовожоги второй степениразработкой логотипа занимаетсяonline reputation management reviewsчехол Buickcontour camera 2климат контроль

Druzi

RoJAM va fi pentru mul?i dintre noi prijelul perfect de a intra în contact cu etnii ?i culturi îndep?rtate cu care poate nu am reu?i s? interac?ion?m în mod normal. Iar poate una dintre cele mai interesante comunit??i prezente la RoJAM este cea a “Druzilor”.

Ce sunt Druzii?
Druzii, sale “poporul unitarianismului sau monoteismului”, cialis reprezint? o comunitate religioas? prezent? în Siria, patient Liban, Israel ?i Iordania. Credin?a Druzilor a pornit în timpul secolului al 11-lea ca o mi?care în cadrul Ismailismului influen?at? de filozofia Greac?, înglobând mai multe filozofii. În ziua de azi, Druzii sunt oficial recunoscu?i ca o comunitate religioas? separat? cu propriul sistem de judecat? religioas? în Liban, Siria ?i Israel. Druzii sunt recunoscu?i drept o comunitate loial? ??rii în care locuie?te de?i au un puternic sentiment de apartenen?? la comunitate – se consider? fra?i chiar dac? provin din ??ri diferite.

Principiile Druzilor
Druzii sunt considera?i atât grup social cât ?i religie, dar nu grup etnic distinct. Cele mai importante principii ale Druzilor sunt „Taqiyya” (ce const? în ascunderea sau deghizarea principiilor când e necesar) adoptat de la Islamul Shia ?i men?inerea anumitor înv???turi secrete. Druzii nu permit convertirea la religia lor. C?snicia între Druzi ?i ne-Druzi este foarte descurajat? din motive religioase, politice ?i istorice.

Simbolul religios
Simbolul Druzilor este o stea cu 5 culori: verde, ro?u, galben, albastru ?i alb. Fiecare culoare ?ine de un simbol care le definesc principiile:
– verdele este “Aql” – mintea,
– ro?ul reprezint? “Nafs” – sufletul,
– galbenul pentru “Kalima” – cuvântul,
– albastrul ?ine de “Sabq” – poten?ialul, cauza, precedentul,
– iar albul este “Tali” – actualitatea, efectul, iminentul.

Home Hospitality
Cel mai bun mod de a profita în întregime de experien?a RoJAM dar ?i de a cunoa?te celelalte culturi prezente la Jamboree este a participa la programul HoHo – Home Hospitality. Timp de 4 zile înainte sau dup? RoJAM pute?i g?zdui o patrul? de cerceta?i str?ini la voi acas?. Pute?i merge în hike-uri, pute?i g?ti mânc?ruri tradi?ionale din ambele ??ri, pute?i cânta, pute?i dansa sau pute?i face orice v? trece prin minte. HoHo poate fi implementat de o singur? patrul? sau chiar de întreg centrul local. Dac? vre?i s? face?i parte din acest program ne pute?i anun?a cu un mail la international[at]scout.ro ?i vom încerca s? g?sim un grup cu care s? colabora?i.

Articol scris pentru edi?ia a 2-a a RoJAMplificator, newsletter-ul RoJAM.

?????? ??????????????? ????? ???? ?????????? wifi ??????????????? ? ???? ?? ??? ? ???????casino siteleri???????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ??? 2015?????? ?????? ? ???? ????????? ???????? ? ???????????????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ? ???????? ???japanese language translation to english??? ?????? ?????? ? ???????????? ? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ??????????????? ? ?????????????? ?? ??? ????????????????????? ??????? ??? ????????? ????????????? ??????car cover for 2003 nissan 350z?? 358 ?? ???????lcd ????????? ???????? ?????? drift hd?????? ? ????????? ??????

Interviu pentru ȘtiriDeBine

?tiriDeBine a stat de vorb? cu un cerceta? cu o experien?? de 10 ani în organiza?ia Cerceta?ii României, order pentru a afla care sunt liniile de for?? ale acestui concept, treatment stil de via??, valorile ?i principiile cercet??iei române?ti.”

A fost foarte amuzant s? r?spund întreb?rilor din interviu – s-a v?zut c? cei de la ?tiriDeBine au citit despre cerceta?i înainte de a formula întreb?rile. Am povestit despre conceptul de cerceta?, despre organiza?ie, despre RoJAM ?i Festivalul Luminii. Dar cel mai mi?to a fost c? am putut folosi o expresie care îmi place foarte mult: “paharul este întotdeauna plin: 50% ap?, 50% gaz”. 😀

Pute?i citi tot interviul aici. Enjoy!

??????????????????????????wireshark portable rus????? ????????? ??????????????? ?? ????????? ??????? ???????skykings casino??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ? ???? ? ???????????? ?? ?? ???????? ??????? ???????????????? ?? ???????????? ?? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ????translation to chinese??????? ?????? ??? ???? ???????? ????????????????? ?????????? ??? ???????online caricature creator????????? ? ????????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ??? ??? ???????????????? ?????? ?? ???????car seat cover photosMiami condo 24option review

Live de la AG

Azi, seek la S?li?te, pilule are loc Adunarea General? a Organiza?iei Na?ionale Cerceta?ii României. În urma unor rug?min?i, discount am s? încerc s? v? ?in la curent cu desf??urarea evenimentului.

Am început cu o scurt? activitate non-formal? de a cunoa?te o persoan? nou?.

Bianca Ne?iu-Bedreag, pre?edinte ONCR, ne prezint? agenda zilei. 🙂

Dup? un mic moment spiritual, trecem la treab?:

Prezen?a la AG este de 41 Centre Locale din 53. Cvorumul este îndeplinit.

S-a aprobat Ordinea de Zi. 😀

Trecem la prezentarea raportului de activitate pe 2010.

La Conferinta Mondiala din Brazilia s-a decis schimbarea motto-ului Cercet??iei din “Be Prepared” în “Be Prepared. Leadership for Life.” 🙂

S-a lucrat mult anul trecut pe partea de parteneriate ?i colabor?ri cu diverse organiza?ii ?i institu?ii, printre care se num?r? CTR, ANST sau MEC.

Pe Resurse Umane s-a lucrat pe recunoa?terea voluntariatului ?i acreditarea cursurilor livrate de ONCR.

La programe se lucreaz? pe definirea materialelor pedagogice, introducerea de noi badge-uri de merit ?i noi proiecte. Fi?i pe faz?!!!

Anual peste 300 de cerceta?i str?ini vin s? desf??oare activit??i în România. Vre?i s? colabora?i cu ei? 🙂

Dup? lungi discu?ii s-a aprobat un nou sistem de cotiza?ie în cadrul ONCR.

Priorit??ile ONCR pe anul urm?tor sunt: Stabilitate financiar?, Centre Locale, Rela?ii externe ?i deschidere, Organizare departamente ?i calitate servicii, Revizuirea statutului.

S-au desfiin?at centrele locale: “Pandion Halietus” Tulcea, Buz?u ?i “Verde” Bucure?ti. S-au înfiin?at centrele locale Br?ila ?i “Sfânta Tereza” Bucure?ti. 😀

Au fost ale?i în Consiliul Director: Marian Panait(Sinaia) ?i Marcel Maroti(Bra?ov). Felicit?ri!!!

Ultimul punct pe ordinea de zi este raportul de progres al RoJAM. Este o discu?ie foarte pozitiv? ?i productiv?. 🙂

???????? ??????????pagehack ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????pagehack ??????? ?? ?????????????? ????? ?????? ?? ???????? ??? ???????merit lefkosa hotel & casinocaricaturist in new york??? ?????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ????????? ????? ? ????? ??????????????¤ ???????????? ??????? ??????????????? ?????? ?? ????????? ????? ????? ???????????????? ?????? ????? ???????? ????????????? ?????? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????popular logos and brands??????? ??????? ????????????? ???????RZX-18

Chinezarview despre cercetasi si RoJAM

Azi a ap?rut pe Chinezu.eu un chinezarview despre cerceta?i ?i RoJAM:

Mul?i am auzit de cerceta?i, viagra dar nu prea ?tim cu ce se m?nânc?. Unii mai trecu?i, physician a?a ca mine, tadalafil îi compar?m în gând cu pionierii no?tri de pe vremuri, c?ci nu avem alt termen de referin??. A?a c? eu, pentru c? tot l-am prins pe Bogdan implicat în frumu?ica isprav? numit? Calendarul chinez?resco-bloggeristic, am zis ia s? fac eu un chinezarview cu el ca s? mai afle lumea care e faza cu cerceta?ii.

Continuarea aici.

???????? ??? pr??????? ????????? ????? wifi????? ???????? ? ?????????????? ??? ?????????????? ? ???? ??? ???????? ??? ????????netbet online casino??????????? ?????? ? ???? ???????? ????????????????? ? ???? ??????? ????????? ???? ??? 2015?????????¤ ??? ?????? ? ???????????????????? ??????????? ????????????¤ ? ??? ??¤???? ?????english to russian translator??????? ? ??????????finnish translation into english?????? ????????????????? ?????????????????????????? ????? ????????? ??????? ?????????????????????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ????????? 1 ?? ????????? ???????????????????? ??????? ????????