RoJAM

Am făcut următorul pas!

Din 1990 pân? azi fiecare genera?ie de cerceta?i ?i-a dorit o Jamboree Na?ional?. În 2011 am reu?it s? facem ca acest vis s? se împlineasc? pentru peste 1300 de copii ?i tineri din toat? ?ara – www.rojam.ro, cialis www.facebook.com/RoJAM2011! Am f?cut urm?torul pas!!! ?i l-am f?cut în mare stil…

Am avut concerte Bere Gratis ?i Mircea Vintil?. Am avut dou? focuri de artificii geniale. Am avut vizitatori de seam? cum ar fi Oana Badea – Ministru Secretar de Stat în Ministerul Educa?iei, physician Lorincz Szell – Vice-pre?edinte al Autorit??ii Na?ionale pentru Sport ?i Tineret, Laurentiu Sterza – Mitropolitul Ardealului, Dr. Teodor Dumitru Banciu – Primarul Ora?ului S?li?te, Andrei Popescu – Coordonatorul Tineret în Ac?iune din România, Oprea Vlad Gheorghe – Primarul Ora?ului Sinaia, Roxana Iliescu – realizatoarea emisiunii S?pt?mâna Monden? de la B1TV ?i mul?i al?ii.

Am avut un târg al educa?iei non-formale care a adus la un loc peste 40 de ateliere realizate de diferite ONG-uri din ?ar?. Am avut un mini parc de aventur? cu pere?i de c???rat, slack-line, TSA ?i o tirolian? de aproximativ 200 de metri. Am avut un Sat al Dezvolt?rii Durabile, o Olimpiad? ?i aproximativ 20 de proiecte locale în sprijinul ?i în folosul comunit??ii locale din S?li?te ?i din m?rginimea Sibiului. Am avut un radio local al Jamboreei, un serial zilnic ?i un ziar care ap?rea odat? la dou? zile.

A fost extraordinar. Chiar dac? am fost implicat în acest eveniment de când era doar o idee la o întâlnire de lucru în 2008, RoJAM2011 mi-a dep??it orice a?teptare. ?i pentru asta vreau s? le mul?umesc celor 300 de voluntari care au f?cut acest eveniment posibil pentru 1000 de copii ?i tineri. Iar dac? acest prim eveniment major ne-a ie?it a?a de bine, sunt tare curios ce vom face în 2013 când Cercet??ia din România î?i va s?rb?tori centenarul…

????? ???? ??????????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??? point blank ??????? ?????????????????? ????? ???? ???????????7 sultans online casino?????? ??? ?????????????????? ???????????????????? ???????? ????????? ????? ? ????? ??????????? ? ???? ? ????????????? ????? ? ???? ?????????????????? ????????????¤ ???????????????????? ??????? ? ????????? ??????????? ??????????? 358 ?? ?????????????????? ????????? ? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ? ?????????????? ????????????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? ?????????????? ???? ??????????????????? ?????? ?????????animals in tanzania???????????? ???????????????? ???? ??????

Jamboree

Am plecat spre Rinkaby, treat Suedia – loca?ia celei de-a 22-a Jamboree Mondial?. 😀

Ce înseamn? o Jamboree Mondial??
E cam greu de exprimat în cuvinte, sovaldi dar poate v? pute?i imagina 40.000 de oameni la un loc. Un câmp transformat în ora? – cu net, canalizare, tv ?i radio, tot ce ai putea avea nevoie. Un ora? populat cu oameni din toate col?urile lumii – cerceta?i exist? în 216 ??ri ?i teritorii, iar toate acestea vor fi reprezentate. Cum ziceam, o Jamboree e prea mult pentru a fi descris? în cuvinte. Trebuie tr?it?. Am s? revin pe parcurs cu poze.

Imediat dup? Jamboreea Mondial?, urmeaz? a 5-a Jamboree Na?ional? la S?li?te, Sibiu. Va fi prima Jamboree organizat? în România dup? 75 de ani. Dac? a?i fost vreodat? curio?i ce fac cerceta?ii sau cum arat? o Jamboree, pute?i veni în vizit? (detalii pe site – sec?iunea Vizitatori). ?i poate v? ve?i l?muri de ce cerceta?ii au promovat în procent de 93% BAC-ul. 😛

Pute?i face câteva poze speciale, pute?i cuno?te mai bine o organiza?ie care î?i propune educarea copiilor ?i tinerilor din ?ar? ?i poate chiar v? da?i seama c? vre?i ?i voi s? fi?i cerceta?i. Ce zice?i? Ne vedem la S?li?te? M?car pentru o zi…

??????? ?? ?? ???????????? ???????????? ? ????????????????? ???????? icq ???????????????? ?????? ??????? ??? ?????? ? ??????????????mer?t crystal coveny wedding ceremony caricature???????¤ ?? ??????????????? ???? ? ?????????????¤ ? ??? ???? ??????? ????????? ? ???? ?????? ??? ????????translate a document??? ?????? ???????????????? ?????????? ?? ???? ??????????????? ?????????? google???? ? ??? ???????????polarsip????????????? ??????? ????????les robes sexyonline advertising agenciesac ace ????????????????? ??????? ? ???????best binary brokers

93% din cercetași au luat BAC-ul

ONCR se laud? cu un bilan? onorabil privind promovabilitatea la bacalaureat în rândul cerceta?ilor români, unhealthy din 20 de centre locale diferite, treatment în sesiunea de var? 2011: 93%. Ba mai mult, unul din cei 65 de elevi care au luat 10 este cerceta?. Acest procent vine s? confirme faptul c? mi?carea cercet??easc? din România cultiv? ?i încurajeaz? responsabilitatea ?i respectul fa?? de educa?ie ?i fa?? de procesul de înv??are în rândul tinerilor.

R?spunde provoc?rii: Fii cerceta?!

Împreun? cu al?i 32 de milioane de cerceta?i ai ocazia s? faci lumea mai bun?, s? încerci ?i s? înve?i lucruri noi, de la activit??i de aventur? la ecologie, de la proiecte comunitare ?i sociale la multe c?l?torii în lumea întreag?, la interac?iunea cu diferite culturi.

A fi cerceta? nu e exagerat de greu. Nu e exagerat de solicitant. ?i în mod cert nu e plicticos. E o chestiune de voin??. Un resort interior, care s? te fac? s? sim?i c? ai un cuvânt de spus, c? trebuie s? ac?ionezi ?i s? sfâr?e?ti prin a afla c? împreun? suntem puternici. Putem aduce schimbarea.

A avea încredere în tine ?i în al?ii. A te educa pentru a fi util tuturor. A înv??a pentru a putea ajuta. A face tot ce-?i st? în putere. A nu te descuraja, a nu te da b?tut. A crede. Cerceta?ul este „loial, de încredere, s?ritor, prietenos, politicos, bun, ascult?tor, econom, vesel, curajos, pur, credincios”. Nu e un portret al tân?rului ideal, e unul realizabil. Un cerceta? nu e un om perfect, e doar un om care… se str?duie?te, al?turi de al?ii, s? lase lumea „pu?in mai bun? decât a g?sit-o”. Un om care sper?!

Vrei s? vezi live ce presupune cercet??ia? Viziteaz?-ne în August la RoJAM.

??????????? ??????????????? ????????? ??? ?????? ?????????????????? ??? ?????? ????????? ????? ?? ?????????????? ????????? ?? ????????? ???????noxwin casinowedding caricaturist in new york?????? ???? ????????? ???? ?? ?????????? ????????????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ? ??????????????¤ ??? ???????????? ????? ???? ?????????????????? ????? ???????????????? ?????? ?????? ? ????????? ????? ?? ??????translate from english to farsi?????? ??? ? pr ??????????? ??? ? ??????????????????? ????????????? ???????????????? ????????? ??????? ? ??????????????? ?? ????? ???? ??sun protection car

Oițele Nebune și Jamboreea Mondială

12 tineri vor reprezenta România la cel mai mare eveniment mondial de educa?ie non-formal? al anului 2011, ailment a 22-a Jamboree Mondial? din Suedia.

Jamboreea Mondial? este, here cel mai important eveniment cercet??esc al ultimilor 4 ani, reunind la Kristianstad, Suedia, aproximativ 38 000 de cerceta?i din peste 150 de ??ri. Corturi mici, focuri pentru g?tit, evenimente mari, discu?ii în nenum?rate limbi, pavilioane imense, medita?ie, biciclete, muzic?, sute de steaguri fluturând, biserici, mâncare, întâlniri întâmpl?toare, dansuri, cafenele, fotbal, ajutor, lemn, diferite culturi, aventuri, uniforme colorate, ploaie, cântece, pace, arome seduc?toare, natur?, orientare, costume tradi?ionale, întâlniri, temple, e?arfe, scrisori de acas?, vânt, trupe rock, patrule, înghe?at?, e-mail, cooperare, saci de dormit, serb?ri, lacrimi, art?, moschee, copaci, rucsacuri, ap?, teatru, reuniuni, idei globale, pictur?, solidaritate, prietenie ?i multe altele îi a?tept? acolo. 😀

Contingentul României este format din 12 tineri: 7 cerceta?i cu vârste cuprinse între 14 ?i 18 ani, 3 membri IST (International Service Team), un ?ef de contingent ?i un lider înso?itor:

Dup? Jamboreea Mondial?, Oi?ele Nebune vor participa ?i la Jamboreea Na?ional? de la S?li?te ?i î?i vor împ?rt??i experin?ele cu ceilal?i cerceta?i Români.

????????? ?????? ??????formhack ???? ??????????? wi fi ??? ???????????????? ????? ?????? ??? ?????? ? ????bedava casino slot oyunu?????? ??????????? ?????? ??????????? ? ???? ??? ???????? ?????????????????? ??? ???? ??????? ? ????????altezza climbing and safaris?????? ?????? ????bachelorette parties cartoonist??????? ? ??????????? ? ???????????? ??????? ?????????????????? ????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????????????? ????? ??????????????? ??? ??? ??????search engine keyword positionlamborghini ????????????????????? ???????????? Fisher Island

Câștigătorii campaniei #refinantare BCR

Campania a ajuns la final ?i Chinezu cu cei de la Revista BIZ au ales câ?tig?torii. Lista complet? o g?si?i aici. Felicit?ri câ?tig?torilor dar ?i tuturor celor înscri?i în campanie!

Chiar am sperat s? prind unul din primele 11 locuri(nu neap?rat pentru premii, ailment ci pentru motiva?ie), dar nu a fost s? fie. A?a c? am început s? m? gândesc ce puteam face mai bine ?i am ajuns la câteva concluzii interesante. Acum nu r?mâne decât s? sper la unul din cele 10 locuri din primul “draft” al Blogal Initiative. Ar fi ocazia perfect? s? pun în practic? ce am înv??at prin #refinan?are.

Dar pân? atunci, revin la Jamboreea mea. Apropo, ne face?i o vizit? la var?? A?i putea vedea live ce fac cerceta?ii… 🙂

????????? ?????? ??????????????? ?????? ????????? ??????????????? ????? ????????? ? ???????? ?????????????? ???? ????????? ????? ?????????? ??????ucretsiz casino oyunlar? oyna?????????? ???????? ????????? ???? ?????????????????? ????¤ ???????¤ ???????? ??????????????? ??¤ ?????? ? ????????????? ??????????¤ ?? ??????????????????????? ?? ???????????? ??????? ??????pr ??????????? ?????? ??????????? ??? ?? ???????????? ???????????ny seo????????? ???????????????? ??????????????? engy???? ?????? ?????????? ????????car seat cover rainArushaseo ????????? ??? ?????browse around this website