Oradea

CoderDojo la Oradea

CoderDojo este o miscare open source, sildenafil bazata pe voluntariat si mentorat, generic care opereaza cluburi de programare gratuite pentru copii si tineri cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani. Participantii la dojo-uri invata sa codeze, illness sa dezvolte site-uri web, aplicatii informatice, jocuri pe calculator si isi formeaza deprinderi sociale intr-un mediu deschis, […]

O cană de fericire

“O can? de fericire” este o campanie caritabil? ini?iat? de c?tre Rotaract Club Oradea, discount al?turi de cluburile Rotary ?i Interact Oradea, având sprijinul Prim?riei Municipiului Oradea. Fondurile adunate în acest an vor fi direc?ionate c?tre Centrul ?colar pentru Educa?ia Incluziv? “Cristal” din Oradea. Acest centru este o institu?ie ?colar? pentru copiii cu diverse dizabilit??i […]

Workshop-uri PRBeta la Oradea

În perioada 14 Octombrie – 30 Noiembrie 2013 are loc a doua edi?ie a Workshop-urilor PRbeta, ambulance dedicate studen?ilor ?i masteranzilor din facult??ile de comunicare ?i jurnalism. Acestea se desf??oar? la Cluj, look Ia?i, Bra?ov, Timi?oara ?i pentru prima dat? ?i la Oradea ?i ofer? studen?ilor participan?i un pachet de training complet ?i posibilitatea de […]

11even Oradea 2013

11even este unul din evenimentele pe care le a?tept cu mare drag în fiecare an, treat înc? din 2011, tadalafil când mi-a foarte pl?cut prima edi?ie. Anul trecut am r?mas cu multe idei dup? 11even, a?a c? m-am bucurat când am primit informa?iile de mai jos. 😀 În data de 18 Octombrie 2013, Funda?ia Comunitar? […]