Events

EcoNatura – un proiect al Consiliului Județean Bihor pentru ariile protejate

Hotelul Caro din Oradea a g?zduit, no rx miercuri la prânz, conferin?a de lansare a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.

11011830_1020099304669324_6011051705134771899_o

Contractul de finan?are a fost semnat în data de 19 mai, fiind încheiat între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) 2009-2014.

Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adic? 1.659.020 lei din care valoarea eligibil? nerambursabil? din mecanismul financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adic? 1.410.167 lei iar valoarea eligibil? nerambursabil? din bugetul na?ional (15%) este de 56.397,28 euro, adic? 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).

Consiliul Jude?ean Bihor nu are contribu?ie financiar? în cadrul acestui proiect.„Proiectul vizeaz? identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, f?r? a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea proiectului, se dore?te identificarea posibilit??ilor de reconstruc?ie ecologic?, acolo unde este cazul, dar ?i con?tientizarea popula?iei asupra faptului c? ariile naturale protejate nu sunt o piedic? în calea dezvolt?rii, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunit??ilor umane, în acord cu principiile dezvolt?rii durabile”, a precizat managerul proiectui, Aurelia Dumiter.

În cadrul proiectului sunt vizate opt arii protejate, cinci dintre ele aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor, iar trei în cea a Muzeului ??rii Cri?urilor: Platoul Va?c?u, Coridorul Mun?ii Bihorului-Codru Moma, Ferice-Plai, Paji?tea Fegernic, Valea Ro?ie, Lacul Pe?ea ?i Rezerva?ia Natural? Pârâul Pe?ea, Betfia ?i Rezerva?ia Natural? Locul fosilifer de pe Dealul ?omleului, precum ?i T??ad ?i Rezerva?ia Calcarelor Tortoniene de la T??ad.

11707721_1020100184669236_8592853037149950968_o

Proiectul are trei obiective specifice. Primul vizeaz? cre?terea gradului de cunoa?tere a valorii economice ?i a contribu?iei ariilor naturale protejate ?i a siturilor Natura2000 aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor la diferite sectoare economice, cu 50% într-o perioad? de 12 luni. Cel de-al doilea este cre?terea gradului de implicare a comunit??ilor locxale în protec?ia ?i conservarea mediului prin formarea unui num?r de minimum 20 de rangeri pentru ariile naturale protejate în decurs de 6 luni. În fine, cel de-al treilea obiectiv este cre?terea gradului de protec?ie a ariilor naturale protejate ?i a siturilor Natura2000 prin realizarea unei campanii de cons?ientizare a importan?ei protec?iei mediului pe o perioad? de 3 luni.

Printre activit??ile derulate în cadrul proiectului se num?r? realizarea unui site web, a unui studiu privind valoarea economic? a ariilor protejate ?i a siturilor Natura2000 cuprinse în proiect, dar ?i organizarea a trei workshopuri ?i a unei campanii de informare privind impactul ariilor protejate asupra sectoarelor economice.

Durata de implementare a proiectului este pân? la 30 aprilie 2016.

???????? ??????? ? ???????? ?????? ? ???? ??????????? ???? ? ???? ??????????????? ???? ?????? ?? ????????????????? ??? ???????¤????? ? ??? ????????????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ? ?????? ? ?????? ???? 2015???? ?????????? ??????????????????? ?????????? ? ?????????????????????????? ??????? ?????????????smart cover for iphone 4s

Festivalul Luminii 2015

Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea organizeaz? cea de-a VII-a edi?ie a Festivalului Luminii din Oradea, pharmacy festival care, la nivel na?ional a ajuns la a XI-a edi?ie. În acest an, Festivalul Luminii este finan?at de Youth Bank Oradea ?i sponsorizat de Benvenutti, Old Mill, Due Fratelli, Lazer Star Arena ?i Cinema Palace.

coverFB

Festivalul Luminii este un alt fel de festival, un spa?iu de manifestare artistic? a tinerelor talente, o atmosfer? unic? creat? timp de 3 ore cu zeci de mii de lumân?ri.

Via?a de zi cu zi a devenit o adevarat? curs? contra-cronometru pentru cei mai mul?i dintre noi. Mereu în lips? de timp, împar?iti între multe responsabilit??i, slujb? ?i familie, uit?m cu des?vâr?ire de sufletul nostru, uit?m s? ne bucur?m de lucrurile m?runte.

Lumea în care tr?im ne oblig? s? ne planific?m cu aten?ie fiecare clip? pentru a reu?i în ceea ce ne propunem ?i de multe ori uit?m s? ne oprim din când în când pentru a-i privi pe cei din jur, pentru a sim?i vântul, pentru a asculta oamenii, pentru a zâmbi la zâmbetul copiilor, pentru a redescoperi frumuse?ea lucrurilor m?runte.

Scopul festivalului este de a oferi comunit??ilor locale un eveniment în cadrul c?ruia tinerii au posibilitatea de a se manifesta prin diferite forme de art? iar participan?ii se pot deconecta timp de 2 ore, de la problemele ?i stresul de zi cu zi, bucurându-se de atmosfera creat?. Tema central? a festivalului este “Redescoper? frumuse?ea lucrurilor m?runte!”.

În cadrul Festivalului participan?ilor li se preg?tesc momente de dans ?i cântec oferite de cerceta?i, animatorii de la Oratoriul Sf. Luigi Orione ?i voluntari externi, o expozi?ie foto ce va avea aceea?i tem? cu festivalul, sau jonglerii cu foc oferite de trupa Juggler. De asemenea, participan?ii s? fie preg??i ?i pentru câteva surprize.

afis

V? a?tept?m deci, cu mic, cu mare, în Parcul 1 Decembrie pentru a ne sim?i bine cu ocazia unui eveniment mult iubit de noi!

Despre YouthBank Oradea
Proiect finan?at prin programul YouthBank Oradea, coordonat de Funda?ia Comunitar? Oradea în parteneriat cu Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare ?i BRD – Groupe Societe Generale. Programul este implementat în Oradea de c?tre Funda?ia Comunitar? Oradea, iar la nivel na?ional este coordonat de c?tre Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare. Activit??ile YouthBank România sunt incluse în “YouthBank Academy: Solu?ii durabile pentru implicarea tinerilor în via?a comunit??ii” – proiect finan?at prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 75.000 euro.

Despre Cerceta?ii României
Organiza?ia Na?ional? ‘Cerceta?ii României’, prescurtat ONCR, reînfiin?at? în 1990, este una din cele mai mari mi?c?ri neguvernamentale de tineret din România, cu circa 4000 de membri în 71 de centre locale (filiale) r?spândite în toat? ?ara. Fiecare dintre aceste centre î?i planific? propria activitate în func?ie de specificul local ?i de interesele ?i aptitudinile membrilor ei, se integreaz? în comunitatea local? ?i încearc? s?-i ajute pe membrii acesteia s? devin? cet??eni responsabili ai comunit??ilor în care tr?iesc. Organiza?ia na?ional? este, de asemenea, integrat? în cercet??ia mondial? prin apartenen?a ei ca membr? cu drepturi depline a Organiza?iei Mondiale a Mi?c?rii Scout ?i este singura din ?ar? recunoscut? ca atare. Organiza?ia mondial? num?r? în prezent peste de 35.000.000 membri activi în 216 ??ri ?i teritorii, existând doar 6 ??ri în lume care nu au organiza?ii de cerceta?i.

birthday cartoonist?????? ???? ????????? ????? 1 ??????????????????? ???? ? ?????????????????? ???? ???????????¤ ????? ???????????? ? ???? ??? ???????? ????????translation of chinese???????? ????????? ?? ????????? ???????????russian to english voice translation??????????????? ????????? ????????? ? ??????????????? ???? ?? ??? ???????????????? ??????????? ?????apple ipad air smart case test

JOS TEXTILA, ÎNTOARCE FILA – a treia ediţie

La primele două ediţii a proiectului s-au strâns peste 200 de saci cu îmbrăcăminte şi peste 1200 de volume de cărţi care au fost donate bibliotecii din Lăzăreni şi Fundaţiei Comunia.

Conceptul acestui proiect este acela de a încuraja îndeosebi tinerii să renunţe la un lucru superficial în favoarea unuia de valoare, de cultură şi astfel să cunoască şi să aprecieze importanţa şi beneficiile cititului.

„Jos textila, întoarce fila!” este un proiect de promovare a culturii într-un mod inedit şi neconvenţional. Este un proiect Rotaract Club Oradea, realizat în colaborare cu noul club rotarian din oraş, Rotary Club Oradea 1113.

11313048_842435435791496_9127227051305403035_o

Ne aflăm la cea de a treia ediţie cu acest proiect, iar anul acesta ne veţi găsi la Butoiul de Aur, în perioada 29 Mai – 30 Mai, între orele 12:00-21:00. Încurajăm orădenii să doneze obiecte vestimentare, pentru orice vârstă, inclusiv jucării. Hainele strânse vor fi donate unor familii nevoiaşe, din baza noastră de date şi în colaborare cu cei de la Fundaţia Comunia.

Generozitatea orădenilor nu va rămâne nerăsplătită ci va fi recompensată prin cărţi, strânse cu ajutorul clubului Rotary Club Oradea 1113 şi a Consiliului Judeţean al Elevilor, din diverse domenii care includ beletristică, educaţie, manuale, cărţi pentru copii, reţete culinare şi multe altele. Totodată, se vor putea achiziţiona de la faţă locului bilete de tombolă cu premii ( cărţi, bilete la Teatru “Regina Maria”, vouchere wellness and SPA la Hotel Perla- 1 Mai şi alte premii surpriză).

Cărţile rămase în urma proiectului vor fi donate Liceului ‘Nicolae Bălcescu’ din Gyula, singurul liceu cu predare în limba română din Ungaria.

600188_533104483413679_658706149_n

Conceptul acestui proiect este acela de a încuraja îndeosebi tinerii să renunţe la un lucru superficial în favoarea unuia de valoare, de cultură şi astfel să cunoască şi să aprecieze importantă şi beneficiile cititului.

Paris escortгде взять деньги в долг в запорожьетанзани¤ отдыхденьги в долг на долгий срокденьги в долг на карту маэстрогор¤щие туры на майпиар кампания гостиницыминимальные алименты в украинеаксессуары для кухни икеатехнологии продвижение бренда b2bпродвижение в соц сетяхстроительство в великом новгородезаболевания детейsex toys pas chere

Jazz Event Of The Year 2015 în Oradea

Saxofonistul portughez Rodrigo Amado este considerat unul dintre cei mai prolifici muzicieni ai scenei de jazz europene. N?scut în 1964 la Lisabona, cheap începe studiul saxofonului la vârsta de 17 ani la Hot Club Music School of Lisbon, nurse unde-i are ca mentori pe Carlos Martins, Pedro Madaleno ?i Jorge Reis.

Rodrigo Amado Motion Trio înseamn? Rodrigo Amado (sax tenor), Miguel Mira (cello) ?i Gabriel Ferrandini (drums). Din 2009 ?i pân? în prezent, RAMT a produs, al?turi de Steve Swell, Paul Dunmall ?i Jeb Bishop, 3 materiale discografice.

Jazz Event Of The Year 2015 in Oradea

În 2014, al?turi de Peter Evans (trompetist, compozitor, orchestrator ?i improvizator din New York) a c?rui tehnic?, viziune ?i claritate a gândirii au eviden?iat c? împinge limitele fizice ale instrumentului s?u ?i ne arat? ce poate deveni jazzul ?i muzica nou?, Rodrigo Amado Motion Trio a scos dou? albume (‘The Freedom Principle’ ?i ‘Live in Lisbon’) care au ajuns pe primele locuri în topurile de specialitate, fiind considerate momente cheie în progresele recente a jazz-ului contemporan ?i al improviza?iei.

Rodrigo Amado Motion Trio & Peter Evans vor urca (Mar?i, 31 Martie, ora 19:00) pe scena Filarmonicii de Stat din Oradea, unde vor sus?ine un concert în premier? pentru România ?i probabil va fi cel mai important eveniment de jazz al anului 2015 în Oradea.

Pre?ul unui bilet cost? 30 lei ?i se pot achizi?iona de la Moszkva Cafe (Str. Moscovei nr. 8) vis-a-vis de cl?direa Filarmonicii. Organizatorul acestui eveniment este Asocia?ia Cultural? Moszkva.

Partenerii acestui eveniment sunt: Cartier Prima, Utopium, Eldorado Deluxe, Cabinet Individual Avocat Staicu Andrea, Europrix, Ergocon, Igna Construct, Carpatic Fun, Riserva Wine Spa, Ramada Oradea, Home Fantasy, Prompt Insolv.

Parteneri media: MuzicaDeVest.ro, Radio Transilvania Oradea, Business News.

??????? garena plus ????????????????? ?????????????? ??????? ????????????????? ????????? ????? ?????? ? ?????????slot o pol???????? ???????? ???????????? ?????? ? ???? ?????????????? ?? ???????????? ???????????? ????? ?????? ? ???? ? ???????????? ??? ?????? ????? ????????? ??? 2015italian to english translation??? ??? ???????????? ??????????????? seo ????????????????????? ??????????? ????? ?????????????????????? ????????? ?????????????????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ???

Earth Hour Oradea 2015

În acest an, cure pe data de 28.03.2015, cialis la ora local? 20:30, physician în cele mai importante ora?e din lume ?i implicit România, timp de 60 de minute, va fi oprit iluminatul publicitar ?i cel în scop turistic.

În acest interval de timp, în Parcul 1 Decembrie, Rotaract Club Oradea împreun? cu Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României- Centrul Local Oradea, vom organiza desf??urarea unor demonstra?ii artistice ?i culturale f?r? folosirea unor surse de energie precum: muzic? live, dans, plasarea de lumân?ri, gulgute ?i tor?e.

afis

Proiectul Earth Hour const? nu doar în stingerea luminii pentru o ora, ci se refer? la un adev?rat angajament pentru schimbarea comportamentului ?i stilului de via?? cu scopul de a reduce cât mai mult impactul asupra mediului înconjur?tor. Acest angajament este celebrat prin participarea al?turi de ceilal?i locuitori ai planetei în cadrul manifest?rilor Earth Hour. Totodat? acest proiect poate fi unul din mijloacele prin care o comunitate sau un grup de oameni poate începe s? îi inspire pe al?ii în a fi mai receptivi ?i sensibili la problemele de mediu cu care se confrunt? lumea de azi.

Invit?m or?denii s? consume energie alergând, pedalând, plimbându-se sau prin alte activit??i.

Stinge ?i tu lumina al?turi de Rotaract Club Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României- Centrul Local Oradea, pe data de 28 Martie 2015, ora 20:30.

pochtolom pro ??????? ????????????????? ???????????? ? ??????????????????????? ????? ????????? ???????? ???? ???????? ??????merit park hotel & casino / girne??????? ?? ????????????? ? ???? 10000?????? ???????¤ ?????? ????????????????? ?????????????????? ??? ???????? ?????? ??????? ????? ?????????? ? ???? ?????????for gig cartoonist??????? ? ???????? ? ?????? 2015 ??????????? ?????? ???????hallowen party?????????? ??????????????????? ??????? ?????????????????? ?????? ???? ?? 2