Education

Studenți orădeni câștigă premiul special al juriului la concursul “Hard&Soft” 2016

O echipă de studenți orădeni a câștigat ‚‚Premiul special al juriului pentru proiectarea orientată pe produs’’ la concursul internațional “Hard&Soft”, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava.

În perioada 15-22 mai 2016, a avut loc cea de-a 23-a ediție a concursului “Hard&Soft”, ediție la care a participat și o echipă de 4 studenți ai Universității din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. Cei 4 membri ai echipei au fost: Mircea Mihai Moisoiu, anul IV, specializarea Calculatoare, Laurean Flaviu Mateiu, anul IV, specializarea Tehnologia Informației, Raul-Robert Brînduș, anul III, specializarea Tehnologia Informației și Andrei Romulus Ghincu, anul II, specializarea Calculatoare. La această ediție a competiției au participat 14 echipe de studenți din țară și străinătate.

diploma Hard&Soft 2016

Tema concursului a constat în realizarea unui sistem universal de dispozitive fără fir cu aplicabilitate în domeniul casnic. Fiecare echipă a avut de ales cel puțin 2 domenii de aplicare și de implementat câte un sistem funcțional pentru fiecare domeniu. În plus, echipele au avut și sarcina comună de a dezvolta o aplicație de detectare a căzăturilor pentru persoanele în vârstă, aplicație care să permită în același timp anunțarea unui îngrijitor sau a unei rude apropiate.

Echipa orădenilor a optat pentru dezvoltarea unui sistem de detectare a gazelor periculoase, un sistem de detectare a nivelului apei dintr-un recipient pentru animale domestice, un sistem de securitate a locuinței prin utilizarea de cartele cu cip-uri și o aplicație pe mobil destinată persoanelor în vârstă care permite trimiterea automată a unui SMS către un număr de telefon prestabilit.

Echipa departamentului Calculatoare și Tehnologia Informației din Oradea a câștigat Premiul special al juriului pentru proiectarea orientată pe produs.

Studenții au fost pregătiți pentru acest concurs în cadrul cercului științific studențesc ‘‘Cercetări și perspective în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației” de ing. Cristian Tiurbe, ș.l.dr.ing. Otto Poszet și ș.l.dr.ing. George Pecherle.

Despre concursul “Hard&Soft”
“Hard&Soft” este un concurs profesional studențesc internațional organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, din cadrul Universitțăii “Ștefan cel Mare” din Suceava încă din anul 1994. Acesta este destinat studenților de la specializările de Calculatoare și Tehnologia Informației din țară și din străinătate și presupune realizarea unui proiect într-un timp limitat și având la dispoziție o gamă limitată de resurse. Concursul se desfășoară pe o perioadă de 5 zile, iar tema este dezvăluită în prima zi de concurs, fiind aleasă din zone specifice aparținând domeniul Ingineriei Calculatoarelor. Așa cum o spune și numele, concurenții trebuie să dovedească cunoștințe superioare atât în zona hardware, cât și cea software.

Pune orașul TĂU pe Harta Voluntariatului

Funda?ia Comunitar? Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul local Oradea pun ora?ul Oradea pe Harta Voluntariatului!

12031539_680689352030593_3892524068473166362_o

Federa?ia VOLUM – Federa?ia organiza?iilor care sprijin? dezvoltarea voluntariatului în România, pilule în parteneriat cu Funda?ia Comunitar? Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea, sickness organizeaz? în data de 05 octombrie un eveniment local pentru prezentarea ?i promovarea instrumentelor ?i a oportunit??ilor care vin în sprijinul organiza?iilor neguvernamentale care lucreaz? cu voluntarii ?i, de asemenea, în sprijinul persoanelor care doresc s? desf??oare activit??i de voluntariat. Evenimentul se va desf??ura, începând cu ora 09.30, la Sala de conferin?e din cadrul Centrului Na?ional de Informare ?i promovare Turistic? Bihor.

Acest eveniment face parte din Caravana „Pune ORA?UL T?U pe Harta Voluntariatului”, care se va desf??ura în 12 ora?e din România: Bucure?ti, Bac?u, Ia?i, Oradea, Baia Mare, Cluj Napoca, Alba Iulia, Timi?oara, Craiova, Bra?ov, Sf. Gheorghe, Constan?a ?i va avea parte de câte o zi de evenimente în fiecare ora?. Caravana face parte din proiectul „Harta Voluntariatului”, desf??urat de Federa?ia VOLUM, proiect finan?at prin Granturile SEE 2009- 2014 în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 72, 454.36 Euro.

În cadrul evenimentului, reprezentan?ii institu?iilor publice, membrii organiza?iilor neguvernamentale de la nivel local ?i voluntarii vor putea afla mai multe despre platforma hartavoluntariatului.ro, care are drept scop corelarea cererii ?i a ofertei de voluntariat, la nivel na?ional, dezvoltând astfel mi?carea de voluntariat din România ?i care poate fi accesat? începând cu prima zi a Caravanei – 28 septembrie. De asemenea, în cadrul Caravanei, participan?ii vor fi informa?i cu privire la certificatul de voluntariat, care este obligatoriu, la cererea voluntarilor, conform Legii Voluntariatului 78/2014, pilotat în ultimele luni de peste 100 de organiza?ii neguvernamentale ?i care va putea fi eliberat de pe platforma hartavoluntariatului.ro.

De asemenea, evenimentul va cuprinde un atelier pe tema discursului instigator la ur? ?i a extremismului ?i modalitatea prin care voluntariatul (indiferent de vârst?) ?i implicarea în comunitate vin în sprijinul campaniei Comisiei Europene No Hate Speech Movement.

Odat? cu platforma harta voluntariatului.ro se impunea ?i o caravan? na?ional? de promovare a voluntariatului ?i a oportunit??ilor create de Federa?ia VOLUM special pentru a veni în sprijinul sectorului neguvernamental. Cred cu t?rie c? pentru a cre?te mi?carea de voluntariat din România este nevoie s? ne unim cu to?ii for?ele, s? lucr?m împreun? la o comunicare eficient? ?i s? contribuim, fiecare cum poate, la un produs, o mi?care, un demers. Caravana î?i propune s? aduc? organiza?iile, institu?iile ?i voluntarii la aceea?i mas?, s? identifice nevoi, oportunit??i ?i resurse pentru a dezvolta construc?ia care se nume?te Voluntariat.” Ana-Maria Gr?dinariu, Coordonator Programe, Federa?ia VOLUM.

Pentru înscrierea în cadrul acestui eveniment, v? invit?m s? accesa?i acest formular.

Invita?ie Caravana Na?ional? - Oradea 05 octombrie

Evenimentul este realizat cu sprijinul Ministerului Tineretului ?i Sportului, prin Direc?iile Jude?ene pentru Sport ?i Tineret ?i prin sus?inerea din partea organiza?iilor neguvernamentale din cadrul fiec?rui ora?: Funda?ia de Sprijin Comunitar Bac?u, Asocia?ia pentru Dezvoltare Activ?, Funda?ia Serviciilor Sociale Bethany, Salva?i Copiii Ia?i, Team 4 Youth, Autism Baia Mare, Funda?ia Comunitar? Oradea, Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea, Asocia?ia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, ProVobis – Centrul na?ional de resurse pentru voluntariat, Asocia?ia SM Speromax Alba, Institutul Intercultural Timi?oara, Centrul pentru Dezvoltare Comunitar? Durabil?, Centrul Educa?ional de Resurse & Training, Hospice Casa Speran?ei Bra?ov, Centrul de Copii ?i Tineret Sfântul Sebastian, Asocia?ia pentru Dezvoltare Comunitar? Durabil? Alutus, Comitetul Na?ional Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constan?a, Asocia?ia copiilor ?i tinerilor cu diabet din jude?ul Constan?a ”Sweet Land”, Asocia?ia Civicum Voluntaris. Mai multe informa?ii despre fiecare eveniment, pute?i reg?si pe website-ul Federa?iei.

Federa?ia VOLUM este o organiza?ie neguvernamental? ?i nonprofit, înregistrat? juridic ca federa?ie în decembrie 2010, având rol de asocia?ie umbrel? în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel na?ional. Misiunea Federa?iei VOLUM este facilitarea dialogului ?i ac?iunii comune a tuturor factorilor interesa?i de mi?carea de voluntariat în vederea dezvolt?rii sustenabile a voluntariatului în România.
Proiectul Harta Voluntariatului este finan?at prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informa?ii oficiale despre granturile SEE ?i norvegiene accesa?i www.eeagrants.org.

Persoane de contact:
Ana-Maria GR?DINARIU – Coordonator Programe, Federa?ia VOLUM
• anamaria.gradinariu [at] federatiavolum.ro, (+4) 0749 977 844
Claudia ABRUDAN, Director Executiv, Funda?ia Comunitar? Oradea
• director [at] fundatiacomunitaraoradea.ro, (+4) 0743 295 486
Bogdan PATER, Responsabil Comunicare Online, Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României
• bogdan.pater [at] scout.ro, (+4) 0745 055 486

???????? ?????????????? ?????? ??????altezza travel

Școala Informală de IT revine la Oradea, în luna martie

?coala Informal? de IT vine în întâmpinarea provoc?rilor actuale de pe pia?a muncii, ambulance având în vedere discrepan?a considerabil? dintre cererea de speciali?ti în domeniul IT ?i resursele umane existente specializate în acest sens. Cursurile se def??oar? la Trade Center Oradea, look vis-a-vis de Lotus Mall, începând de Vineri, 6 Martie 2015.

1604951_617096728402207_420880814830566329_n

?coala s-a constituit în 2013 la Cluj-Napoca, fiind un produs al min?ilor inovatoare din spatele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?, care reuneau mediul academic, sfera antreprenorial? ?i, desigur, domeniul IT ?i Software din dorin?a dubl?, de a solu?iona cu succes problemele cu care se confrunt? pia?a for?ei de munc? ?i de a impulsiona dezvoltarea pe termen lung a societ??ii române?ti.

Prima edi?ie a ?colii Informale de IT a început în noiembrie 2014 ?i cuprindea cursuri pe teme ?i în domenii de interes major în industria de profil, ?i anume Java Development, .NET Development ?i Web Development. Se recuno?tea la acea dat? nu numai c? „mediul de afaceri or?dean resimte o tonificare puternic? pe segmentul IT & Software” (Sebastian V?duva, pre?edintele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?), ci ?i c? „Oradea are mare nevoie de o astfel de ?coal? informal?, în care predarea s? fie axat? cu prec?dere pe transmiterea unor deprinderi practice, ce ?in de cele mai recente tehnologii din IT, dar ?i pe ini?ierea în acest domeniu a acelor persoane care nu dispun de un background în IT, dar care caut? s?-?i reorienteze cariera spre un domeniu de vârf din economia României” (Marcel Anghel, facilitator ?i ac?ionar Qubiz).

Aceast? a doua edi?ie a ?colii Informale de IT trebuia s? demareze în aprilie dar este acum oferit? mai devreme, în martie, datorit? succesului primei edi?ii ?i a interesului astfel trezit publicului larg. Ea va acoperi domeniile Java Development ?i Web Development, invitând participan?ii s? studieze o program? similar? celei de anul trecut, care s-a bucurat de toat? încrederea atât a cursan?ilor, cât ?i a trainerilor.

?i de aceast? dat?, ?coala se constituie într-o ocazie ideal? de a pune împreun? cursan?i ?i viitori angajatori cu instructori profesioni?ti având experien?? vast? în domeniu. ?coala Informal? de IT crede c? educa?ia reprezint? un proces de permanent? îmbun?t??ire ?i rafinare a unui individ ?i, ca atare, nu cunoa?te scuze ca „nu pot” sau „e prea târziu”. F?r? s? garanteze un loc de munc? dup?, ea garanteaz? oportunit??i de instruire excelent? ?i de interac?iune cu firmele de succes din domeniu, care au tot interesul de a angaja candida?i care dovedesc seriozitate ?i dorin?a de a înv??a. Succesele deja înregistrate prin intermediul cursan?ilor care au reu?it s? se angajeze sau s? ob?in? un internship demonstreaz? eficien?a acestei abord?ri.

A?adar, ?coala Informal? de IT invit? s? i se al?ture atât persoanele în c?utarea unui loc de munc? motivant ?i tot mai relevant în societatea actual?, cât ?i companiile de IT ?i Software interesate s? recruteze personal instruit de speciali?ti cu renume în domeniu. Muncind împreun?, avem toate ?ansele de a dezvolta acest ora? în ceea ce Sebastian V?duva previziona ca fiind „al doilea punct de atrac?ie ardelean pentru marii angajatori ai industriei IT & Software”. Mult succes!

????? ???????? ? ?????????????? ?????newbrut ??? ?????????????????? ?????? ??????? ???platinum play online casinogig sketch??? ??? ???????? ???????????¤ ???????????? ???????? ? ?????? ??????????? ? ???? ??? ???????? ????????????????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ?????? ?????????????????? ??? ????????? ??? ??????? ??????? ?????????????? ????? ??????????? ????? ? ?????????? ?????? ?????????????? ????commander lingerie erotique en ligne

Şcoală informală de IT la Oradea

Aflat la a doua genera?ie de cursan?i specializa?i în Quality Assurance la Cluj – Napoca, check proiectul ?colii Informale de IT va fi extins în curând ?i la nivelul urbei de pe malul Cri?ului, troche prin efortul Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?. Primele cursuri sunt planificate în prima s?pt?mân? din luna Noiembrie (17-23 Noiembrie 2014).

Asocia?ia pentru Educa?ie Informal? a luat fiin?? în anul 2013, salve la Cluj Napoca, la ini?iativa unui grup de ac?iune format din persoane ce provin deopotriv? din mediul academic, IT & software sau al antreprenoriatului, to?i achiesând la un ?el comun, acela de a oferi solu?ii pertinente unor probleme stringente cu care se confrunt? pia?a for?ei de munc? din România ?i – implicit – multe dintre societ??ile care î?i desf??oar? activitatea pe pia?a de IT & Software din ?ara noastr?. Aceste probleme ?in cu prec?dere de faptul c? pia?a locurilor de munc? a ajuns la un dezechilibru “acut”, datorat contrastului mare dintre nevoia de speciali?ti ?i resursele umane specializate, insuficiente atât din punct de vedere numeric cât ?i calitativ.

Grupurile de public ?inta avute în vedere de c?tre ini?iatorii proiectului ?colii Informale de IT sunt formate atât din persoanele interesate s? accead? la locuri de munc? motivante, cât ?i din societ??ile de IT & Software dornice s? recruteze personal bine preg?tit, entuziast ?i dotat cu competen?e ?i aptitudini practice, testate de speciali?ti cu larg? recunoa?tere în domeniu.

„Mediul de afaceri or?dean resimte o tonificare puternic? pe segmentul IT & Software, într-un context în care op?iunile de recrutare existente în pia?a local? a resurselor umane specializate sunt extrem de limitate”, a declarat domnul Sebastian V?duv?, pre?edintele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?. „Cu pu?in efort, Oradea ar putea deveni un al doilea punct de atrac?ie ardelean pentru marii angajatori ai industriei IT & Software din România, c?lcând astfel pe urmele fratelui s?u mai mare, municipiul Cluj Napoca”, a mai completat Sebastian V?duva.

Începând cu luna noiembrie a acestui an, ?coala Informal? de IT vine ?i în sprijinul comunit??ii or?dene, din dorin?a de a o ajuta s? valorifice oportunit??ile de angajare generate de trend-ul ascendent ce se manifest? în industria IT & Software. Sprijinul va fi dat prin organizarea la Oradea a unor serii de cursuri de scurt? durat?, pe domenii aflate la mare c?utare în industria men?ionat?: Java Development,.NET Development sau Web Development.

„Oradea are mare nevoie de o astfel de ?coal? informal?, în care predarea s? fie axat? cu prec?dere pe transmiterea unor deprinderi practice, ce ?in de cele mai recente tehnologii din IT, dar ?i pe ini?ierea în acest domeniu a acelor persoane care nu dispun de un background în IT, dar care caut? s?-?i reorienteze cariera spre un domeniu de vârf din economia României”, afirma domnul Marcel Anghel, facilitator ?i Shareholder la Qubiz.

Proiectul ?colii Informale de IT se bucur? deja de sprijinul unor parteneri de prestigiu, care provin din domenii dintre cele mai diverse, cum ar fi: IT & Software prin: Qubiz, Mobiversal, Paymo, KeyTicket, Neobyte. Russmedia, e-spres-oh Fortech, Endava, SDL; academic prin: Griffiths School of Management – Oradea; bancar prin BCR; consultan?ei de afaceri prin: Solu?ii Avansate ?i Talpo? & Partners; psihologiei muncii prin: Psihoselect.

Detalii suplimentare despre proiectul “?colii Informale de IT” se pot g?si pe website-ul Asocia?iei Pentru Educa?ie Informal?: www.scoalainformala.ro.

??????????? ? ????????? ????ask fm ??? ?????? ??? ????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ????? ????????? ????? ? ????? ????????mybet casino??????????? ?????? ?????????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ?????? ??? 2015???????¤?????? ????? ?????? ? ???? ???? ???????? ? ???????? ? ???translate japanese to english?????? ??? ? ??????? 2015????????? ? ????????? ??????? ??????? 2012seo powersuite ??????pr ??????????? ? ???????????? ????????? ???? ????????????????????? ??????????? ????????? ??????smartshell case for macbook pro with retina display

Tinerii ACL îngrijorați de schimbările survenite în urma modificării legii învățământului

Tinerii bihoreni reuniți sub sigla Alianței Creștin-Liberale doresc să semnaleze, o dată cu începerea anului școlar, problemele acute create sistemului de învățământ românesc de către guvernarea Ponta. Acestea au debutat în această vară odată cu aprobarea Ordonanței de Urgență nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, act normativ emis în perioada vacanței parlamentare, prin care au fost aduse o serie de schimbări radicale sistemului de învățământ fără consultarea celor directi vizați, aducând astfel atingere dreptului constituțional la educație.

646x404

Dintre cele 97 de modificări aduse Legii Educației Naționale și ulterior prin punerea în aplicare a metodologiei aprobată cu o săptămână înainte de începerea anului școlar, cea care permite tinerilor fără diplomă de Bacalaureat să se înscrie la cursurile oricărei universități din România considerăm că va avea unele dintre cele mai dezastruoase efecte pe termen lung. Atunci cand legea nu oferă un tratament diferențiat pentru elevii care au muncit și învățat dorind să performeze din punct de vedere profesional, nu face altceva decât să încurajeze formarea unor unor generații mediocre care nu vor face față competiției de pe piața muncii.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește situația învătământului la nivel local, dorim să ne exprimăm dezacordul față de măsurile luate de Înspectoratul școlar Județean Bihor prin care un număr important de directori, directori adjuncți și inspectori școlari au fost schimbați din funcții. Acest gen de decizii nu face altceva decât să creeze derută într-un moment semnificativ precum cel al începutului de an școlar, afectând un sistem de învățământ supus deja unor puternice presiuni datorită deselor și multiplelor modificări legislative.