Bihor

Rotary Golf Charity Cup

Învață golf și susține educația!

Rotary Club Oradea 1113 va organiza în data de 18 martie 2017 la Kings Land Country Club prima ediție a competiției internaționale Rotary Golf Charity Cup, parte din circuitul Carpathian Golf Tour 2017, scopul caritabil al acestui eveniment fiind axat pe educație.

Sponsorizările strânse în cadrul Rotary Golf Charity Cup vor fi utilizate pentru achiziționarea de table magnetice (whiteboard) pentru cele 166 de clase speciale din județul Bihor, precum și pentru dotarea celor două clase ale „Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Oradea”. Așadar, beneficiarii direcți ai acestui eveniment vor fi cei 1.335 de elevi cu nevoi speciale din județul Bihor pentru care calitatea actului educațional de care beneficiază va fi mult îmbunătățit datorită dotărilor achiziționate.

Competiția va avea loc la terenul de golf al Kings Land Country Club situat în comuna Ineu, județul Bihor, la 15 km de municipiul Oradea și 20 km de stațiunea Băile Felix. Marele premiu al competiției este reprezentat de 2 X Green Fee oferit în urma punctajului, la finala Carpathian Golf Tour 2017 din toamnă care va avea loc în Italia.

Participarea vizitatorilor la eveniment este gratuită.

Program:
08:00 – 08:45 – Încălzire în driving range
08:45 – 09:00 – Ședință tehnică
09:00 – Începerea competiției
11:00 – 14:00 Lecții gratuite de golf pentru copii GolfLab Academy
11:30 – 13:00 Prietenii Veseliei
14:00 – 15:00 Concurs pentru copii de Mini Foot Golf
17:00 – Premierea câștigătorilor.

Acest eveniment nu ar putea avea loc fară parteneriatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și fără sprijinul sponsorului principal SC Euriteh SRL și a celorlalți sponsori: VPK Packaging Salonta I MyDeck I Decitex Oradea I BMW Grup West Premium – Oradea I Croaziere.co I AutoPerform Chiptuning I Corporactive Consulting I ReWine Bar I Mobiversal I Gelateria Mozart Oradea I PrettycarMobil I KingsLand Country Club I GolfLab Academy I GolfRoom I Prietenii Veseliei I ROTARY ROMANIA 2241 District I ROTARY ORADEA.

A doua sesiune de curs de ranger, organizat de Consiliul Județean Bihor, în cadrul proiectului EcoNatura

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315.

Cursul se adresează:

  • persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate,
  • tinerilor din comunităţile locale
  • reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut.

Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, în sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt:

1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului

2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea

3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad

4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic

5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”

6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie

7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai

8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău.

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 19-24 septembrie și 26 septembrie – 30 septembrie 2016, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la pensiunea Turul, din Remetea, județul Bihor.

Perioada de înscriere pentru a doua grupă de cursanți este între 25.08.2016 – 09.09.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar documentele completate si cele scanate vor fi trimise prin e-mail organizatorului la adresa contact@econaturabihor.ro. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”.

Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi trimise scanate la adresa de e-mail georgiana.andrei@propark.ro și depuse in prima zi de curs la organizatori.
Documente necesare pentru înscrierea la curs:

1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),

3. copie carte de identitate (C.I.),

4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),

5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),

6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,

7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

 
 

Curs de ranger, organizat de Consiliul Județean Bihor, în cadrul proiectului EcoNatura

În perioada 16-20 Mai și 23-28 Mai, pentru un total de 11 zile, Consiliul Județean Bihor organizează un curs de Ranger – cod COR 511315, pentru 15 participamți, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura. Cursanților le vor fi asigurate atât cazarea cât și masa, pe toata perioada de desfășurare a cursului. O nouă serie de 15 participanți vor putea urma cursul de ranger la o dată ulterioară, care va fi anunțată printr-un nou comunicat de presă. Perioada de înscriere la curs pentru prima serie este 15.04. – 21.04. 2016, selecția participanților va fi facută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Cursul se adresează persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate, tinerilor din comunitățile locale și reprezentanților ONG-urilor cu activitate în domeniul protecției mediului dovedită prin statut. Cursul va fi organizat într-o locație din perimetrul ariilor protejate și va cuprinde atât activități teoretice, în sală, cât și activități în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – Cod COR: 511315. Detalii privind organizarea cursului și înscriere se pot obține la adresele de e-mail aureliadumiter@gmail.com, contact@econaturabihor.ro și pe site-ul proiectului www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Despre proiect
În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de program și Consiliul Județean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) este de 56.397,28 euro, adică 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.
Durata de implementare a proiectului este până la 19 noiembrie 2016.
Prezentul proiect își propune să aducă în atenția comunităților locale importanța protejării ariilor natural și a siturilor Natura2000. În acest sens va fi organizat un curs de ranger pentru siturile Natura2000 cuprinse în proiect, în cadrul cărora tineri din comunitățile locale și reprezentanți ai ONG-urilor care se ocupă de protecția mediului vor fi instruiți despre modul în care pot contribuii la menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar și la reglementarea activităților care pot avea impact asupra acestora.” Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter

Despre Consiliul Județean Bihor
Consiliul Județean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Pentru detalii puteți contacta Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0773364727, e-mail: contact@econaturabihor.ro, www.econaturabihor.ro.

Despre programul de finanțare
Programul RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).

Judeţul Bihor promovat la Târgul Național de Turism

La fel ca și în 2015 turismul local a fost promovat la Târgul Național de Turism, ediția de primăvară 25-28.02.2016. Ca și la participările anterioare oferta turistică a județului Bihor a fost prezentată pe 3 mari direcții: Oradea, Băile Felix și munții Apuseni.

Primul Târg de Turism al României din acest an a avut o participare numeroasă, atât din punct de vedere al expozanților, peste 300 ca număr, cât și ca număr al vizitatorilor, peste 25.000 de persoane.

Standul de prezentare a ofertei turistice din Bihor – Oradea – Băile Felix, a atras un număr de peste 3000 de persoane. Dintre aceștia, circa 2500 de vizitatori au pus întrebări și s-au arătat interesați de ofertele turistice prezentate. În cea mai mare parte vizitatorii și-au manifestat interesul în a afla câte zile pot petrece în destinația turistică Bihor. În acest sens au fost distribuite peste 5000 de materiale de promovare a obiectivelor turistice aflate pe teritoriul județului Bihor.

Pe lângă designul simplu și explicit al standului de promovare, s-a încercat un lucru inedit prin transpunerea câtorva elemente specific locale, în cadrul acestuia. Oradea și Băile Felix au oferit turiștilor o experiență participativă prin prezentarea, în interiorul unei vitrine securizate, a unor fragmente din zidul cetății din secolul XIV, aparținând muzeului Cetății, respectiv un stand cu produse cosmetice și creme de înfrumusețare și relaxare specifice Băilor Felix.

Oferta de vară a Munților Apuseni a fost excelent exemplificată de o trotinetă de munte, folosită pentru plimbări pe teren accidentat, numită Yetti Troller, disponibilă în zona turistică Vârtop și pusă la dispoziție de către Asociația Pensiunilor din Vârtop. Acesta din urmă a fost cel mai interesant punct de atracție pentru copii și adulți deopotrivă. Nu au lipsit ghidurile și hărțile de promovare a ecoturismului, trekkingului, speoturismului, a canyoningului sau alpinismului.

La stand, vizitatorilor, li s-au oferit materiale cu informații despre oferta Oradea Băile Felix, prezentată prin broșura Capitala Art Nouveau & a Băilor Termale și despre destinații turistice din Bihor, cunoscute pentru turiștii activi dornici să experimenteze noi activități outdoor. Prin prezentarea activitățile outdoor și indoor, materialele distribuite au prezentat informații despre Platoul Carstic Padiș, Munții Pădurea Craiului, Stâna de Vale sau satul de vacanță Vârtop și nu în ultimul rând Oradea.

Broșura “Bihor, Experiențe de poveste” a fost prezentă și de această dată iar ca și noutate la această ediție a târgurilor de turism a fost distribuită o hartă cu traseele turistice montane și un pliant cu peșterile amenajate din județul Bihor. Acestea au fost completate prin edițiile revizuite alte ghidului turistic și a hărții cu obiectivele turistice din județul Bihor dar și de broșuri specifice anumitor zone sau activități.

Printre vizitatori s-au numărat și reprezentanți ai agențiilor de turism românești dar și internaționale. Aceștia au fost interesați de destinațiile turistice din zona montană precum și de ofertele de city break pentru Oradea și nu în ultimul rând de oferta balneară din Băile Felix. Un număr total de peste 30 de agenții de turism au vizitat standul Bihor, Oradea, Băile Felix pentru a cunoaște oferta locală, în vederea posibilității construirii unor pachete turistice pentru această zonă.

Prezența în târg a fost un succes numărul vizitatorilor fiind în creștere față de 2015 cu 25%. În următoarea perioadă vom continua și dezvolta discuțiile cu agențiile de turism cu scopul de a dezvolta pachete și programe turistice în destinațiile turistice din Bihor – Oradea și Băile Felix.

Participarea la târg a fost asigurată de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, alături de Agenția de Management al Destinației Bihor și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor. Standul rezervat a avut o suprafață de 60 m2, fiind localizat în pavilionul C4 alături de cele mai importante destinații ale târgului: Grecia, Sibiu, Mamaia, Turcia, etc.

Misiune economică, ambasada Austriei cu sprijinul Consiliului Judeţean Bihor – 26 de companii austriece şi-au prezentat serviciile în Bihor

26 de companii austriece care activează în domeniul gospodăririi comunale au fost prezente, miercuri, la Oradea, unde și-au prezentat serviciile în fața unei audiențe formate din reprezentanți ai administrațiilor publice locale din județ dar și ai mediului de afaceri bihorean. Întrevederea a fost organizată de Ambasada Austriei la București cu sprijinul Consiliului Județean Bihor.

intalnire CJ Ambasada Austriei 8

Întâlnirea autorităților publice din Bihor cu reprezentanții companiilor austriece, care a avut loc în Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean Bihor, a fost precedată de o întrevedere a președintelui Consiliului Județean Bihor, Cornel Popa, cu ambasadorul Austriei la București, Excelența Sa Gerhard Reiweger și cu consilierul comercial din cadrul ambasadei, Rudolf Lukavsky. De altfel, întâlnirea a fost organizată în urma unei vizite pe care atașatul comercial al Ambasadei Austriei, Vera Maier, a efectuat-o în urmă cu o lună în Bihor, pe parcursul căreia s-a întâlnit cu conducerea Consiliului Județean Bihor.

„Am rămas plăcut surprins de rapiditatea cu care s-au derulat lucrurile de la vizita anterioară a doamnei Maier în județul nostru și sper ca întâlnirea de astăzi să ne permită să legăm relații de colaborare fructuoase”, a spus președintele Consiliului Județean Bihor, Cornel Popa, în debutul întrevederii cu diplomații austrieci.

„Sperăm ca prin aceste vizite să putem lega relații care să fie în folosul ambelor părți, din punct de vedere economic”, a apreciat la rândul său, E.S. Gerhard Reiweger, ambasadorul Austriei în România.

„Ne bucurăm că avem atât suportul dumneavoastră cât și pe cel al orașului Oradea pentru a putea discuta despre viitoare proiecte comune. Cu siguranță există oportunități de dezvoltare în regiunea dumneavoastră, în special datorită poziționării geografice și a legăturilor rutiere. Astăzi mi-ar face plăcere să discutăm nu doar despre tema gospodăririi comunale, ci și despre alte proiecte precum cele de infrastructură ori ape”, a precizat consilierul comercial în cadrul Ambasadei Austriei, Rudolf Lukavsky.

În acest context, președintele Consiliului Județean Bihor a prezentat câteva domenii care ar putea prezenta interes pentru investitorii austrieci. „Vom lansa primarilor din județ care sunt prezenți la întâlnirea de astăzi invitația de a aduce ei în discuție și alte domenii care ar putea fi de interes pentru firmele austriece. Eu vă aștept cu suport, dar și cu propuneri de curse internaționale de pe Aeroportul din Oradea, o investiție pe care am finalizat-o recent și unde am lucrat cu firma austriacă Porr. De asemenea, electrificarea căii ferate de la intrarea în țară, din Episcopia, și până la Cluj Napoca, două proiecte pe care le-am demarat în perioada în care eram în Parlament și anume centurile ocolitoare Beiuș-Ștei-Vașcău și cea de la Aleșd, sunt alte proiecte pe care companiile din țara dumneavoastră le-ar putea găsi atractive. Și, de ce nu, Autostrada Transilvania. În plus, în domeniul turismului montan, în zona Vârtop-Arieșeni avem doar două pârtii de schi, iar în alte două stațiuni, la Stâna de Vale și în zona Padiș, niciuna, deci este un domeniu care necesită dezvoltare”, a precizat Cornel Popa.

După întrevederea cu diplomații austrieci discuțiile s-au mutat în Sala Mare, unde președintele Cornel Popa le-a urat bun venit oaspeților din Austria. „Prezența dumneavoastră în județul nostru este o dovadă a importanței pe care o are Bihorul în acțiunea pe care o promovați. Peste 20 de companii din domenii precum gestionarea deșeurilor, apă, ape uzate, energie, infrastructură și construcții de drumuri, companii de renume internațional, sunt prezente aici să se întâlnească cu reprezentanți ai companiilor din Bihor și ai administrației publice. Experiența austriacă și potențialele parteneriate care se vor stabili oferă premisele unei vizite fructuoase ale oaspeților noștri în județul Bihor”, a spus Cornel Popa.
La rândul său, ambasadorul Austriei și-a exprimat convingerea că întâlnirea de miercuri va reprezenta premisele unor viitoare colaborări de succes și i-a asigurat pe cei prezenți de întreaga disponibilitate și de suportul secției comerciale a ambasadei pentru stabilirea de legături.

La întâlnire au luat parte și viceprimarul Oradiei, Mircea Mălan, dar și președintele Camerei de Comerț și Industrie Bihor, Ioan Micula.

Reprezentanții fiecăreia dintre cele 26 de companii austriece prezente au făcut câte o scurtă prezentare a domeniilor în care activează.

Au urmat apoi prezentări susținute de: Ovidiu Gavra, directorul Companiei de Apă Oradea, care de altfel are și o colaborare cu firma austriacă Sekisui SPR Construction, prezentă la întâlnire, de Ioan Maghiar, din partea Primăriei Oradea, de Horia Carțiș, manager al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bihor”, de Adina Rada, directorul SC Parcuri Industriale Bihor, de doamna Stela Babău, din partea ADI Ecoland, care a prezentat proiectul centralei pe biomasă de la Săcuieni și domnul Zoltan Pasztai, directorul general al Eco Bihor, societate care gestionează depozitul ecologic de deșeuri al Oradiei.

În finalul întrevederii participanții au avut ocazia să poarte discuții în vederea stabilirii de relații economice și de stabilirea de noi parteneriate.