București Quest 2012

Cerceta?ii din Centrul Local Dim?ncescu, view Bucure?ti au provocat cerceta?ii liceeni din ?ar? s? redescopere Bucure?tiul timp de 3 zile pline de h?r?i, pove?ti, indicii, prieteni cerceta?i vechi sau noi, jocuri ?i cântece la chitar? ?i multe alte surprize. ?i le-a ie?it genial: peste 200 de tineri au r?spuns provoc?rii Bucure?ti Quest 2012!
Sâmb?t?, între 9 ?i 18, au trecut prin Lipscani, Parcul Carol, Izvorul Rece, Pia?a Amzei, Parcul Kiseleff, Ana Davilla, Pia?a Unirii, Gr?dina Botanic?, ?tefan Cel Mare, Sala Palatului, Pia?a Universit??ii, Parcul Ci?migiu, Pia?a Operei, Gr?dina Icoanei, Pia?a Constitu?iei, Conservator, Parcul Izvor ?i Ateneu. Asta în condi?iile în care majoritatea dintre ei erau prima dat? în Bucure?ti. ?i la fiecare punct de control aveau o provocare de îndeplinit – de exemplu, la Lipscani un voluntar din fiecare echip? trebuia s? mimeze o poz? iar ceilal?i din echip? s? o re-deseneze pe o foaie. 😀

Prticipan?ii au (re)descoperit Bucure?tiul, au înv??at s? lucreze în echip?, s? comunice non-verbal, s? improvizeze, ?i-au testat cuno?tin?ele muzicale, abilit??ile de orientare ?i de prim-ajutor, ?i-au dep??it frici ?i timidit??i, au interac?ionat cu oamenii din Bucure?ti ?i au ajuns s? aib? încredere unii în al?ii. Toate aceste obiective au fost atinse prin jocuri ?i activit??i non-formale iar participan?ii s-au distrat de minune. Mai mult, am (re)descoperit c? cerceta?ii au talent:

Cum ziceam ?i pe Facebook (înainte s? adorm pentru vreo 14 ore :p), felicit?ri pentru un Bucure?ti Quest 2012 – Battle of the Bands genial!

P.S.: Dac? sunte?i careva fan boardgames, trebuie s? încerca?i Mansion of Madness. Am stat Sâmb?t? de la 11 seara pân? la 5 diminea?a la un joc ?i ?tiu ce vreau de Cr?ciun. 😀 Nu degeaba a fost ales Best Thematic Board Game din 2011.

seo ??????????? ?????? ? ??????????? ??? ?????? ??????????????????? wi fi ????? ??????? ??????????????????? ?? ????? ?????? ?????????????energy casino?????? ?????????? ?????????????? ??? ? ??????? ?? ??? 2015??????? ?? ??????? ????????? ????? ? ???? ??? ???????????????? ?????? ???? ??????????????¤ ???????????? ??????????? ???????? ???????????????? ?? ???? ? ??????? 2015?????? ? ???????????? ?????????tranlate russian to english??????????? ????????????? ??????????? ???????????????????????????? ??????? ????? ? ???????sexy dessou??????????? ??????????? ??? ???????????? ?????? ????????ego wifi????? ??? ?????? ???????

Bogdan Pater

Inginer, blogger, trainer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitatea sa, Bogdan Pater este un entuziast cercetaș dedicat trup și suflet ideii de a schimba lumea în care trăiește într-una mai bună. În ultimii șapte ani, Bogdan a fost implicat în campanii de comunicare online pentru evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.