Bogdan Pater

Daybreakers

C?utând ceva filme noi am dat pe IMDB de Daybreakers. Prima reac?ie a fost s? trec peste înc? un film cu/despre vampiri dar din lips? de altceva am zis s? v?d ce poate. Ei bine, sovaldi nu a fost chiar a?a de r?u…

Dar întâi trailer-ul ?i apoi povestea:

Deci, click cum a?i ?i dedus probabil planeta a fost devastat? de o epidemie care a produs vampiri iar peste 10 ani oamenii erau vâna?i ?i folosi?i pentru provizii de sânge. Dar popula?ia uman? fiind pe terminate vampirii c?utau alternative. Pe parcursul filmului apar 3 astfel de alternative: un înlocuitor artificial de sânge drept o alternativ? temporar? pân? la refacerea popula?iei umane, for sale o expunere relativ scurt? la soare ?i stingerea pacientului imediat dup? ce lua foc de la soare ?i hr?nirea cu sânge de la un pacient expus la soare ?i transformat înapoi drept alternative permanente.

Ceea ce mi-a pl?cut cel mai mult a fost faptul c? nu e un film cu final tipic. Adic? nu se salveaz? lumea. Da, s-a g?sit cura dar r?mâne cumva în aer treaba. Nu exist? elemente gen discursul patriotic care convinge ?i cei mai fl?mânzi vampiri s? se opreasc? sau vampirul sentimentalist care î?i cru?? propria fiic?. Tipul care încearc? discursul este p?pat imediat iar fata vampirului ?ef este transformat? în vampir iar apoi ucis?.

Una peste alta un film decent care merita o not? pu?in mai mare pe IMDB dar probabil c? fix ceea ce mi-a pl?cut mie i-a adus nota mic?. S? imi spune?i cum vi se pare dac? v? uita?i la el.

??????? google ???????? ??????? ?????? ?????? ?? wifi ?? ??????????????????? ??? ?????? ?????????????? ????????? ??? ???????? ?????? ? ???? ?? ???????????casino bedava oyunlar??????? ??? ?????????????????? ??????? ????????????¤ ????? ? ??? ??????????????? ?????? ? ??????????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????????? ? ???????? ??? ?? ????? ??????translation of spanish to english???? ????? ???? 2015 ???????????????? ???????? ??????????????? ????????? ????? ? ????????????????????? ????????? ????????? ?????????????????? ???? ?????? ??????????? ??????????????????? ???????? ????internet marketing for online business??????? ??? ??? ????? ????go pro hero hd???????? ??? ?????????

Google Buzz

M-am jucat ieri pu?in cu Google Buzz ?i am avut acelea?i reac?ii de la apari?ia Google Wave. Am a?teptat cu mare interes s? îmi apar? butonul sub inbox iar apoi destul de entuziasmat am început s? v?d ce ?tie ca s? fiu tare dezam?git c? nu ?tie prea multe.

Are destule argumente ca s? spere s? devin? un succes. Cel mai important ar fi c? une?te to?i cei 176.5 milioane de utilizatori GMail. Adic? nu porne?te de la 0 utilizatori cum a f?cut-o Twitter de exemplu ci de la un num?r care îi asigur? din start un minim de relevan??. În 2006, case Twitter se numea Twttr ?i era promovat de c?tre Biz Stone astfel:

Cu toate acestea, cialis sale Google Buzz pentru mine înc? nu este un tool foarte folositor ?i nici nu va fi pân? nu va ?ti câteva chestii în plus, pharmacy cum ar fi:

– integrare complet? Facebook, Twitter: decocamdat? nu exist? deloc cu Facebook iar cea cu Twitter are doar o singur? direc?ie, Google Buzz ne fiind în stare s? publice doar s? primeasc? informa?ii de pe Twitter;
– ascunderea comentariilor: dac? cel mai recent Buzz care îl am în inbox are pagini serioase de comentarii dar pe mine nu m? intereseaz? subiectul e foarte probabil c? voi ie?i de tot din Buzz în loc s? pierd vremea trecând peste ele chiar ?i cu un scroll;
– o func?ie “ReBuzz”: un fel de Share pe Facebook sau ReTweet pe Twitter.

Ar mai fi vorba de o aplica?ie care s? nu m? fac? dependent de browser (TweetDeck gen), dar probabil va ap?rea cât de curând pentru to?i cei care nu citesc mailurile din browser.

O alt? sugestie interesant? ar fi posibilitatea de ad?ugare foto/video în comentarii. A?a ceva înc? nu este oferit nici de Facebook, nici de Twitter dar ar putea fi împrumutat? de la Google Wave ?i probabil ar aduce acel plus de care mai are nevoie Buzz-ul pentru a nu fi doar un alt FriendFeed, Friendster, etc…

Crede?i c? Google Buzz va prinde la lume sau va avea aceea?i soart? ca Google Wave?

Share/Save/Bookmark
via

??????????? ????? opencart??????? ????????? ??? ?????? ????????????? ????????? ??? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????merit lefkose??????? ??????? ??????????????? ???? ? ????????????????? ???? ??????????? ?? ???? ????????????????? ????????? ????? ????????? ?????? ???????? ????Udon Thani escorts?????????? ???????? ??????android ???????????????????????? ?????????????? ????????? ?????? ? ?????????? ?? ??? ??????? ????????????????? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ???????????? ???????? ?????????? ???? ucoz?????? ????????? ????????? ??? ???????house for sale in south miami

Inginer

De dou? zile încerc s? m? obi?nuiesc s? r?spund la titlul de inginer. Da, decease mi-am sus?inut lucrarea de diplom? “Aplica?ie web folosind CMS pentru Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea” ?i am primit cu nota final? 8.44 diploma de inginer.
Totul a decurs într-o admosfer? mult mai degajat? decât m-a? fi a?teptat. Dar probabil din cauz? c? am fost doar 13. Singurele întreb?ri primite au fost, a?a cu ?i speram, despre organiza?ie mai mult decât despre lucrare în sine.

Acum urmeaz? 3 luni în Kander(detalii aici) iar apoi din toamn? ceva master…

??????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ??? ?????????? ????? ??????? ???? 2?????? ?? ????????? ????????? ?????casino slot oyunu oynapr ??????????? ?????? ??????????????????????? ? ???????? ??????????? ? ???? ? ???????? ???????????? ? ???? ????????? ??????? ? ??????????? ? ??? ?????????? ????? ?????? 1000000translate english to portuguese brazil??????? ???? ?? ???????? ?????? 2015???????? ?? ??????english to finish translation????????? ?????? ??????? ? ??????? ???????????????????? ????? ?????????????? ???????????? ???? ??? ????????????? google???? ? ?????? ?? ??????????????seo ???????????

CUG

CUG este o trup? metal nou? din Cluj. Nu c? a? fi eu mare fan al genului dar mai ascult ?i b?ie?ii ace?tia sunt buni. Care b?ie?i? Ei bine esste vorba de Byrkoff – voce, doctor C?lin – tobe, sovaldi Cristian – chitar?, Doru – chitar? ?i Liviu – bass.

Dar mai bine s? v? convinge?i singuri dac? sunte?i fani ai genului:


Email for bands
Pute?i s? îi g?si?i online aici, aici sau aici. Urm?toarele lor concerte vor fi:


Digital Press Kits

?????? ????????? ????????????? ????????? ??? ?????? ?????????????? ?? ??????? ??????? ????? wifi??????? ??? ?????? ??????? ?????merit crystal cove casinochristenings caricature??? ????? ? ???? ?? ????2 ????????? ?????? ? ???? ?? ??????? ???????? ????????? ????? ????? ???????????? ? ?????? ???? ?????? ?? 10 ?????????? ?????? ? ???? ????? ???????????????????? ??????????? ?????? ????????? ? ???????????? ????????????? ????? ?? ???? ?????????friends caricature?????????? ?????? ????????????????????? ????????????? ????????????????? ????? ??????? ???? ? ????????????? ??? ???? ????car covers bmw z4 uk?????????? ? ?????????ghost drift s???????? ??????? ??????? ????

Antiracheta Violet

Azi, shop într-o conferin?? de pres?, shop Traian B?sescu a anun?at oficial c? România va ajuta SUA la realizarea scutului antirachet?. Este vorba de o nou? amplasare a scutului care va garanta protec?ia total? a ??rii nu doar partea de vest cum era în varianta premerg?toare.

Toate bune ?i frumoase, a?tept?m cu interes reac?iile politice atât interne cât ?i externe dar ce m-a distrat cel mai tare a fost stema cu fundal violet instalat? la pupitrul de la care a vorbit Pre?edintele. Fumoas? ?i subtil? lovitura sub centur? aplicat? îns? si dânsul s-a ab?inut cu greu la început de la râs. Vou? cum vi se pare?

Share/Save/Bookmark

google htrkfvf??????? ???? ??? ?????? wifi????? email ?????? ?????????????????? ????????? ????? ?????? ?????? ??? ???????mybet online casinolanguage translation services?????? ?????? ? ???? ?? ???????????????? ?????¤ ????????? ? ?????? ??? ??????????????? ????????? ?????? ? ???? ??????? ???????????????? ?????? ? ???? ????????english to hindi translations????????? ???? ?????????????? ????????russian english translation dictionary?????? ?????????????? ??????? ?????????? ? ??????seo ??????????? ????? ??????????????? ??? ???????sex toys couplehadza people??????????? ??????? ????????????? ? ?????????