Live de la AG

Azi, seek la S?li?te, pilule are loc Adunarea General? a Organiza?iei Na?ionale Cerceta?ii României. În urma unor rug?min?i, discount am s? încerc s? v? ?in la curent cu desf??urarea evenimentului.

Am început cu o scurt? activitate non-formal? de a cunoa?te o persoan? nou?.

Bianca Ne?iu-Bedreag, pre?edinte ONCR, ne prezint? agenda zilei. 🙂

Dup? un mic moment spiritual, trecem la treab?:

Prezen?a la AG este de 41 Centre Locale din 53. Cvorumul este îndeplinit.

S-a aprobat Ordinea de Zi. 😀

Trecem la prezentarea raportului de activitate pe 2010.

La Conferinta Mondiala din Brazilia s-a decis schimbarea motto-ului Cercet??iei din “Be Prepared” în “Be Prepared. Leadership for Life.” 🙂

S-a lucrat mult anul trecut pe partea de parteneriate ?i colabor?ri cu diverse organiza?ii ?i institu?ii, printre care se num?r? CTR, ANST sau MEC.

Pe Resurse Umane s-a lucrat pe recunoa?terea voluntariatului ?i acreditarea cursurilor livrate de ONCR.

La programe se lucreaz? pe definirea materialelor pedagogice, introducerea de noi badge-uri de merit ?i noi proiecte. Fi?i pe faz?!!!

Anual peste 300 de cerceta?i str?ini vin s? desf??oare activit??i în România. Vre?i s? colabora?i cu ei? 🙂

Dup? lungi discu?ii s-a aprobat un nou sistem de cotiza?ie în cadrul ONCR.

Priorit??ile ONCR pe anul urm?tor sunt: Stabilitate financiar?, Centre Locale, Rela?ii externe ?i deschidere, Organizare departamente ?i calitate servicii, Revizuirea statutului.

S-au desfiin?at centrele locale: “Pandion Halietus” Tulcea, Buz?u ?i “Verde” Bucure?ti. S-au înfiin?at centrele locale Br?ila ?i “Sfânta Tereza” Bucure?ti. 😀

Au fost ale?i în Consiliul Director: Marian Panait(Sinaia) ?i Marcel Maroti(Bra?ov). Felicit?ri!!!

Ultimul punct pe ordinea de zi este raportul de progres al RoJAM. Este o discu?ie foarte pozitiv? ?i productiv?. 🙂

???????? ??????????pagehack ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????pagehack ??????? ?? ?????????????? ????? ?????? ?? ???????? ??? ???????merit lefkosa hotel & casinocaricaturist in new york??? ?????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ????????? ????? ? ????? ??????????????¤ ???????????? ??????? ??????????????? ?????? ?? ????????? ????? ????? ???????????????? ?????? ????? ???????? ????????????? ?????? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????popular logos and brands??????? ??????? ????????????? ???????RZX-18

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.