2015 September 28

Valoarea economică a ariilor naturale protejate

Joi, rx 01.10.2015, se va desf??ura, începând cu ora 10,30, in sala de conferin?e a Hotelului Ramada din Oradea, workshop-ul „Valoarea economic? a ariilor naturale protejate”, care se deruleaz? în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. La eveniment […]