2015 September 22

Ariile naturale protejate – prezent şi viitor

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finan?are pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, advice Apelor ?i P?durilor, sick în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor […]