2014 October 03

Mâine mergem #prinBihor

A doua edi?ie #prinBihor se va desf??ura în data de 4 octombrie 2014: “Jude?ul Bihor are un patrimoniu cultural impresionat. Întocmai din acest motiv v? invit?m s? ne înso?i?i #prinBihor pentru a descoperi destina?ii, pills obiective ?i oameni pentru a aprecia zestrea timpului spunând la rândul nostru pove?ti despre ceea ce a fost.” Traseul de […]