2013 June 04

Expo Exotica 2013

Muzeul Aurel Laz?r (Strada Penitenciarului) g?zduie?te expozi?ia de reptile, doctor “Expo Exotica”. Expozi?ia ?ine pân? pe 9 iunie ?i pute?i vedea (sau chiar atinge) tot felul de ?erpi venino?i ?i nevenino?i, cameleoni, gândaci, reptile, pui de crocodili, scorpioni sau tarantule. Enjoy! 🙂 Poze de la expozi?ie. ????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?????????wihack mobile??????? ????????? […]