2011 September 03

Oradea Noastră

Mâine (re)descoperim Oradea!!! De la 9:30 AM (punctul de întâlnire este în spatele fostului muzeu al ??rii Cri?urilor, find actual Palat Baroc) pân? la ora 17:00 vom participa la un tur gratuit al cl?dirilor de patrimoniu din Oradea.
Traseul ne va duce pe la Spitalul de urgen??, decease Palatul finan?elor publice, Biserica ,,Baratok’’ ?i claustrul Franciscan, M?n?stirea ?i capela mizericordienilor, Palatul Stern, Palatul Apollo, Palatul Moskovits 1, Banca Na?ional?, Tribunalul, Casa comitatului, Casa Ady Endre, Baroul, M?n?stirea ursulinelor, Palatul Episcopiei Ortodoxe / Palatul Rimanoczy Kalman junior, Palatul Vene?ian, Hotel Parc, Casele Adorjan, Teatrul de Stat, Bazarul, Casa Poynar, Complexul Rimanoczy, Cafeneaua Emke / Astoria, Restaurantul Transilvania, Casa de Cultur? Oradea, Casa Levay, Prim?ria, Biserica Sf. Ladislau, Sinagoga, Complexul ,,Vulturul Negru’’, Episcopia greco-catolic?, Catedrala ,,Sfântul Nicolae’’ ?i Seminarul greco-catolic, Palatul Moskovits 2, Catedrala ortodox? / ,,Biserica cu Lun?’’, Magazinul Deutsch, Hanul ,,Arborele verde’’, Palatul Adorjan 2, Magazinul ,,Curtea de fier’’, Palatul Ullmann, Hala Comercial? / Facultatea de Medicin?, Palatele ?i casele de raport întâlnite pe traseu, ?irul canonicilor, Bazilica romano-catolic? ?i Muzeul ??rii Cri?urilor.

Întreaga aventur? dar ?i informa?iile interesante despre cl?diri pot fi urm?rite pe Twitter, prin hash-tag-ul #OradeaNoastra. Cine e curios ce minuni se ascund prin Oradea? 🙂

?????? ??????????? ????? ? ?????????eisa recovery ??????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????? ????????????? ????? ????? ???? ????????????malpas casinoVenice escorts?????? ?? ???????? ?????? ??????? ????? ????????????? ?? ????????? ??????? ???????????????????? ??????????? ????????????????? ??????? ?? ????????? ????? ????? ?????????? ? ???? ??????? ??????english translate to farsi???? ?? ???? ? ??????? 2015 ????????? ?? ???????? ???????? ????????????? ? ????????????? ?????? ??????? ? ??????? ??????? ?????????? ???? ??? ???? ????????????????? ??????????? ????????????????? ??? ??????????? ??????????? ???????????????????? ????????????? ???????binary options strategycar cover 57 chevy bel air

Premiile Webstock

Premiile Webstock salut? cele mai creative ?i inedite proiecte ?i campanii din Social Media, viagra produse în România în ultima perioad?. Categoriile, ed la care pute?i înscrie un proiect pân? pe 9 septembrie, sunt:

1. Publishing (including Photography)
Proiecte online bazate în principal pe con?inut specializat în formate inedite ?i deschise interac?iunii cu utilizatorul.

2. Utility
Aplica?ii online sau pentru desktop ce ofer? utilizatorilor diverse instrumente pentru activit??ile de zi cu zi.

3. Viral
Clipuri video care au circulat pe bloguri, e-mail sau au înregistrat un num?r important de vizualiz?ri pe site-uri de video sharing.

4. Social Networking
Site-uri ce permit interac?iunea dintre utilizatori în diverse moduri.

5. User Generated Content
Con?inut de diverse feluri (video, foto, text) creat de utilizatorii obi?nui?i ?i postat de cele mai multe ori pe site-uri dedicate.

6. Audio & Video (Online Music & Radio, Video Sharing & Online TV)
Site-uri ce difuzeaz? online sub diverse forme muzic? (radio online, agregatoare de piese muzicale, site-uri cu streaming audio) ?i clipuri video (video sharing, TV online dedicate, site-uri ale televiziunilor offline).

7. Blogging Campaigns
Campanii desf??urate pe bloguri (de la bannere pân? la teste auto).

8. Special Projects (Brands)
Proiecte speciale dezvoltate în online pentru sus?inerea campaniior unor branduri, ce au inclus cel pu?in o platform? de social media.

9. Facebook Applications
Aplica?ii dezvoltate ?i implementate pe Facebook.

10. Facebook Fan Pages
Pagini pe Facebook apar?inând companiilor.

11. Mobile applications
Aplica?ii pentru platformele mobile din zona comunicare, media, instrumente, productivitate.

12. Others
Orice alte aplica?ii care nu se încadreaz? în categoriile dedicate.

Pute?i înscrie un proiect într-una din categoriile de mai sus folosind formularul de aici. Webstock 2011 este organizat de Evensys în parteneriat cu Vodafone!

???????? ?????????? ???????? ??? ??? ???? ??? ??????????????????? ????????????? 4??????? ??????????? ?????? ????????netbet casinofrench spanish translation??? ????? ????? ? ?????????? ? ???? ??? ???????? ? ??????????????? ????????? ???????? ? ????????????? ?????? ?? ???????????????????? ??? ??????????? ?????? ????????????????????? ???????? ? ???????????? ??????????????????? ??? ?????? ??????? grohe??????????? ????? ?????? ??????????? ? ???????????????????????????? ?????? ? ??????????????? ????? ? ?????????????? ???accesoires sexysarengetiMiami North Miami Beach??? ????? ??? ? ??