2011 July 13

93% din cercetași au luat BAC-ul

ONCR se laud? cu un bilan? onorabil privind promovabilitatea la bacalaureat în rândul cerceta?ilor români, unhealthy din 20 de centre locale diferite, treatment în sesiunea de var? 2011: 93%. Ba mai mult, unul din cei 65 de elevi care au luat 10 este cerceta?. Acest procent vine s? confirme faptul c? mi?carea cercet??easc? din România cultiv? ?i încurajeaz? responsabilitatea ?i respectul fa?? de educa?ie ?i fa?? de procesul de înv??are în rândul tinerilor.

R?spunde provoc?rii: Fii cerceta?!

Împreun? cu al?i 32 de milioane de cerceta?i ai ocazia s? faci lumea mai bun?, s? încerci ?i s? înve?i lucruri noi, de la activit??i de aventur? la ecologie, de la proiecte comunitare ?i sociale la multe c?l?torii în lumea întreag?, la interac?iunea cu diferite culturi.

A fi cerceta? nu e exagerat de greu. Nu e exagerat de solicitant. ?i în mod cert nu e plicticos. E o chestiune de voin??. Un resort interior, care s? te fac? s? sim?i c? ai un cuvânt de spus, c? trebuie s? ac?ionezi ?i s? sfâr?e?ti prin a afla c? împreun? suntem puternici. Putem aduce schimbarea.

A avea încredere în tine ?i în al?ii. A te educa pentru a fi util tuturor. A înv??a pentru a putea ajuta. A face tot ce-?i st? în putere. A nu te descuraja, a nu te da b?tut. A crede. Cerceta?ul este „loial, de încredere, s?ritor, prietenos, politicos, bun, ascult?tor, econom, vesel, curajos, pur, credincios”. Nu e un portret al tân?rului ideal, e unul realizabil. Un cerceta? nu e un om perfect, e doar un om care… se str?duie?te, al?turi de al?ii, s? lase lumea „pu?in mai bun? decât a g?sit-o”. Un om care sper?!

Vrei s? vezi live ce presupune cercet??ia? Viziteaz?-ne în August la RoJAM.

??????????? ??????????????? ????????? ??? ?????? ?????????????????? ??? ?????? ????????? ????? ?? ?????????????? ????????? ?? ????????? ???????noxwin casinowedding caricaturist in new york?????? ???? ????????? ???? ?? ?????????? ????????????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ? ??????????????¤ ??? ???????????? ????? ???? ?????????????????? ????? ???????????????? ?????? ?????? ? ????????? ????? ?? ??????translate from english to farsi?????? ??? ? pr ??????????? ??? ? ??????????????????? ????????????? ???????????????? ????????? ??????? ? ??????????????? ?? ????? ???? ??sun protection car

Oradea – Capitala Verde a României

Oradea s-a înscris al?turi de Timi?oara, ed Bucure?ti – Sectorul 2, sildenafil Br?ila ?i Tulcea în cursa pentru titlul de Capital? Verde a Anului 2011.

Echipa Umbrela Verde le felicit? pe cele cinci ora?e care ?i-au anun?at înscrierea la scurt timp dup? anun?area competi?iei de anul acesta. Ne bucur? faptul c? din ce în ce mai multe prim?rii î?i doresc titlul de „Capital? Verde a României”, ed este o dovad? a faptului c? grija fa?? de mediu sub forma unui parteneriat dintre autorit??i ?i comunitatea local? a devenit mai pregnant? în ultimii ani. Fiecare ora? din România ar trebui s? aspire la acest titlu, pentru genera?iile viitoare” a declarat Alina Bratu, Corporate Affairs Manager Tuborg Romania ?i coordonator Umbrela Verde.

Pentru câ?tigarea competi?iei cred c? va fi nevoie de finalizarea parcului de 15 hectare lâng? Lotus Center. Voi ce crede?i: poate Oradea dep??i Timi?oara, Sectorul 2, Br?ila ?i Tulcea la spa?ii verzi? Ar fi o mare realizare pentru Prim?rie…

via.

?????????? ?? ????????? ???????? google????? rambler ???????????? ????????? ??? ?????? ??????? ??? ???????? ?????? ? ???? ? ??????merit lefkosa hotel & casinoenglish chinese translator??????? ??? ?????????????? ? ???? ???????????????? ????? ?????? ???? ??????????????? ????? ?????? ???? ?????????????? ???????????? ??????????????? ????? ??? ???????????????? ????? ???????? ??????????? ??? ???????seo rusia??????????? ??????? ??????????? ???? ??? ???? ???????????????? ???????? ???????what to take on safari?????????? ?????????????????????? ????????liquid image ego camera?????????? ???????? ??????