2011 January 10

Chinezarview despre cercetasi si RoJAM

Azi a ap?rut pe Chinezu.eu un chinezarview despre cerceta?i ?i RoJAM:

Mul?i am auzit de cerceta?i, viagra dar nu prea ?tim cu ce se m?nânc?. Unii mai trecu?i, physician a?a ca mine, tadalafil îi compar?m în gând cu pionierii no?tri de pe vremuri, c?ci nu avem alt termen de referin??. A?a c? eu, pentru c? tot l-am prins pe Bogdan implicat în frumu?ica isprav? numit? Calendarul chinez?resco-bloggeristic, am zis ia s? fac eu un chinezarview cu el ca s? mai afle lumea care e faza cu cerceta?ii.

Continuarea aici.

???????? ??? pr??????? ????????? ????? wifi????? ???????? ? ?????????????? ??? ?????????????? ? ???? ??? ???????? ??? ????????netbet online casino??????????? ?????? ? ???? ???????? ????????????????? ? ???? ??????? ????????? ???? ??? 2015?????????¤ ??? ?????? ? ???????????????????? ??????????? ????????????¤ ? ??? ??¤???? ?????english to russian translator??????? ? ??????????finnish translation into english?????? ????????????????? ?????????????????????????? ????? ????????? ??????? ?????????????????????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ????????? 1 ?? ????????? ???????????????????? ??????? ????????

Monday fun via Twitter

Ca distrac?ie de luni am dou? video-uri scurte pentru c? majoritatea sunte?i la lucru ?i nu pute?i sta prea mult. Le-am v?zut asear? pe Twitter via Denisia ?i Oana. Primul e despre problemele pe care le are sistemul de recunoa?tere a vocii cu accentele iar al doilea despre problemele care dispar odat? cu vârsta. 😛 Enjoy:

seo ?????????? ???????? ????????????? ?????????????? ???????? ? ???????????????????????? ????????? ????? ????????????? ???????beetle maniatranslate german to french??????? ?? ??????? ??????????????????? ?????? ? ?????? ?????????? ? ???? ??? ???????? ??????????????? ?????????english italian translator????????????? ??????????? ?????????????? ?????????english to dutch language translation???????????? ????????????? ????????? ????????? ?????????????????? ??? ???????????????? ??? ??????????seo ??????????? ???????????????? ???????? ?? ?????? ???????????????? ????????? ??????? ??????????????