2011 January 09

RoJAM – un eveniment internațional

Cercet??ia este cea mai mare organiza?ie mondial? educativ? de tineret, generic cu peste 30 de milioane de membri în 216 ??ri ?i teritorii. Aceast fapt ofer? posibilitatea de interac?ionare ?i colaborare cu persoane din toate col?urile lumii care au acelea?i pasiuni, acelea?i activit??i sau chiar acelea?i ?eluri. La RoJam vor fi prezen?i peste 200 de […]