2010 February 12

Daybreakers

C?utând ceva filme noi am dat pe IMDB de Daybreakers. Prima reac?ie a fost s? trec peste înc? un film cu/despre vampiri dar din lips? de altceva am zis s? v?d ce poate. Ei bine, sovaldi nu a fost chiar a?a de r?u…

Dar întâi trailer-ul ?i apoi povestea:

Deci, click cum a?i ?i dedus probabil planeta a fost devastat? de o epidemie care a produs vampiri iar peste 10 ani oamenii erau vâna?i ?i folosi?i pentru provizii de sânge. Dar popula?ia uman? fiind pe terminate vampirii c?utau alternative. Pe parcursul filmului apar 3 astfel de alternative: un înlocuitor artificial de sânge drept o alternativ? temporar? pân? la refacerea popula?iei umane, for sale o expunere relativ scurt? la soare ?i stingerea pacientului imediat dup? ce lua foc de la soare ?i hr?nirea cu sânge de la un pacient expus la soare ?i transformat înapoi drept alternative permanente.

Ceea ce mi-a pl?cut cel mai mult a fost faptul c? nu e un film cu final tipic. Adic? nu se salveaz? lumea. Da, s-a g?sit cura dar r?mâne cumva în aer treaba. Nu exist? elemente gen discursul patriotic care convinge ?i cei mai fl?mânzi vampiri s? se opreasc? sau vampirul sentimentalist care î?i cru?? propria fiic?. Tipul care încearc? discursul este p?pat imediat iar fata vampirului ?ef este transformat? în vampir iar apoi ucis?.

Una peste alta un film decent care merita o not? pu?in mai mare pe IMDB dar probabil c? fix ceea ce mi-a pl?cut mie i-a adus nota mic?. S? imi spune?i cum vi se pare dac? v? uita?i la el.

??????? google ???????? ??????? ?????? ?????? ?? wifi ?? ??????????????????? ??? ?????? ?????????????? ????????? ??? ???????? ?????? ? ???? ?? ???????????casino bedava oyunlar??????? ??? ?????????????????? ??????? ????????????¤ ????? ? ??? ??????????????? ?????? ? ??????????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????????? ? ???????? ??? ?? ????? ??????translation of spanish to english???? ????? ???? 2015 ???????????????? ???????? ??????????????? ????????? ????? ? ????????????????????? ????????? ????????? ?????????????????? ???? ?????? ??????????? ??????????????????? ???????? ????internet marketing for online business??????? ??? ??? ????? ????go pro hero hd???????? ??? ?????????

Google Buzz

M-am jucat ieri pu?in cu Google Buzz ?i am avut acelea?i reac?ii de la apari?ia Google Wave. Am a?teptat cu mare interes s? îmi apar? butonul sub inbox iar apoi destul de entuziasmat am început s? v?d ce ?tie ca s? fiu tare dezam?git c? nu ?tie prea multe.

Are destule argumente ca s? spere s? devin? un succes. Cel mai important ar fi c? une?te to?i cei 176.5 milioane de utilizatori GMail. Adic? nu porne?te de la 0 utilizatori cum a f?cut-o Twitter de exemplu ci de la un num?r care îi asigur? din start un minim de relevan??. În 2006, case Twitter se numea Twttr ?i era promovat de c?tre Biz Stone astfel:

Cu toate acestea, cialis sale Google Buzz pentru mine înc? nu este un tool foarte folositor ?i nici nu va fi pân? nu va ?ti câteva chestii în plus, pharmacy cum ar fi:

– integrare complet? Facebook, Twitter: decocamdat? nu exist? deloc cu Facebook iar cea cu Twitter are doar o singur? direc?ie, Google Buzz ne fiind în stare s? publice doar s? primeasc? informa?ii de pe Twitter;
– ascunderea comentariilor: dac? cel mai recent Buzz care îl am în inbox are pagini serioase de comentarii dar pe mine nu m? intereseaz? subiectul e foarte probabil c? voi ie?i de tot din Buzz în loc s? pierd vremea trecând peste ele chiar ?i cu un scroll;
– o func?ie “ReBuzz”: un fel de Share pe Facebook sau ReTweet pe Twitter.

Ar mai fi vorba de o aplica?ie care s? nu m? fac? dependent de browser (TweetDeck gen), dar probabil va ap?rea cât de curând pentru to?i cei care nu citesc mailurile din browser.

O alt? sugestie interesant? ar fi posibilitatea de ad?ugare foto/video în comentarii. A?a ceva înc? nu este oferit nici de Facebook, nici de Twitter dar ar putea fi împrumutat? de la Google Wave ?i probabil ar aduce acel plus de care mai are nevoie Buzz-ul pentru a nu fi doar un alt FriendFeed, Friendster, etc…

Crede?i c? Google Buzz va prinde la lume sau va avea aceea?i soart? ca Google Wave?

Share/Save/Bookmark
via

??????????? ????? opencart??????? ????????? ??? ?????? ????????????? ????????? ??? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????merit lefkose??????? ??????? ??????????????? ???? ? ????????????????? ???? ??????????? ?? ???? ????????????????? ????????? ????? ????????? ?????? ???????? ????Udon Thani escorts?????????? ???????? ??????android ???????????????????????? ?????????????? ????????? ?????? ? ?????????? ?? ??? ??????? ????????????????? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ???????????? ???????? ?????????? ???? ucoz?????? ????????? ????????? ??? ???????house for sale in south miami