Home

A doua sesiune de curs de ranger, organizat de Consiliul Județean Bihor, în cadrul proiectului EcoNatura

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315.

Cursul se adresează:

  • persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate,
  • tinerilor din comunităţile locale
  • reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut.

Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, în sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt:

1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului

2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea

3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad

4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic

5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”

6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie

7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai

8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău.

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 19-24 septembrie și 26 septembrie – 30 septembrie 2016, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la pensiunea Turul, din Remetea, județul Bihor.

Perioada de înscriere pentru a doua grupă de cursanți este între 25.08.2016 – 09.09.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar documentele completate si cele scanate vor fi trimise prin e-mail organizatorului la adresa contact@econaturabihor.ro. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”.

Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi trimise scanate la adresa de e-mail georgiana.andrei@propark.ro și depuse in prima zi de curs la organizatori.
Documente necesare pentru înscrierea la curs:

1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),

3. copie carte de identitate (C.I.),

4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),

5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),

6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,

7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

 
 

Parchează mai ieftin și mai ușor în Oradea

Oradea beneficiază de prima aplicație din România pentru plata parcării cu cardul, direct de pe telefonul mobil. Este vorba despre amparcat.ro, o inițiativă gândită și realizată de tapptitude, un studio de dezvoltare de aplicații mobile cu sediul în Cluj-Napoca.

amparcat

Aplicația poate fi descărcată gratuit și folosită de către orice șofer care folosește un iPhone sau un telefon cu sistem de operare Android.

Amparcat.ro își propune să reinventeze sistemul românesc de plată pentru parcările publice și să ușureze procesul prin care conducătorii auto sunt nevoiți să treacă în fiecare zi. „Traseul” clasic (parchează – caută aparat de plată – plătește – întoarce-te la parcare – lasă biletul de parcare în parbriz) este înlocuit cu parchează – plătește – zâmbește!

Pe lângă faptul că e ușor de folosit, aplicația fiind foarte intuitiv construită (alegi strada mișcând harta până ajunge pinul pe strada dorită și apoi plătești din 2 click-uri), este și mai ieftin. În Oradea, prețul plătit de șoferi pentru o oră de parcare va fi același cu prețul plătit la aparatele de plată publice (2 RON pe oră, cu TVA inclus) și semnificativ mai ieftin decât plata prin SMS (0,5 Euro + 0.05 Euro + TVA pe oră).

Mai mult, noua aplicație oferă posibilitatea de a prelungi durata de parcare direct de pe telefonul mobil, eliminând astfel grija duratei ticket-ul de parcare și riscul unei amenzi. Ai plătit pentru 30 de minute, dar ți s-a schimbat programul și nu reușești să ajungi înapoi la mașină în timp util? Nicio problemă! Amparcat.ro îți permite să-și prelungești parcarea atât cât ai nevoie.

De asemenea, folosind sistemul de GPS al telefonului, aplicația își arată în orice moment unde ai parcat și care e traseul de întoarcere la mașină.

A plăti servicii cu telefonul mobil este un trend greu de ignorat acum, iar statisticile confirmă acest lucru. În orașele importante din România, dezvoltarea din ultimii ani a adus și o nevoie mai mare de eficiență și de utilizare inteligentă a tehnologiei, astfel încât să economisim timp, nervi și bani. Capacitățile tehnologiilor mobile facilitează aceste trenduri, la fel și amparcat./ro/. Aplicația s-a născut din sesizarea acestor nevoi și din dorința de a veni cu soluții mai inteligente și mai eficiente pentru oamenii care străbat *jungla urbană* în fiecare zi. Până la urmă, utilizarea smartphone-urilor, aceste super-calculatoare care ne ușurează viața cotidiană, devine o normalitate pentru tot mai multă lume, inclusiv în România.” Gabriel Dombri, Manager de Dezvoltare în tapptitude.

În curând, aplicația va fi disponibilă și în Cluj-Napoca, Arad sau Baia-Mare iar obiectivul final este implementarea proiectului Amparcat.ro la nivel național.

Studenți orădeni câștigă premiul special al juriului la concursul “Hard&Soft” 2016

O echip? de studen?i or?deni a câ?tigat ‚‚Premiul special al juriului pentru proiectarea orientat? pe produs’’ la concursul interna?ional “Hard&Soft”, viagra sale organizat de Facultatea de Inginerie Electric? ?i ?tiin?a Calculatoarelor, viagra din cadrul Universit??ii “?tefan cel Mare” din Suceava.

În perioada 15-22 mai 2016, view a avut loc cea de-a 23-a edi?ie a concursului “Hard&Soft”, edi?ie la care a participat ?i o echip? de 4 studen?i ai Universit??ii din Oradea, Facultatea de Inginerie Electric? ?i Tehnologia Informa?iei. Cei 4 membri ai echipei au fost: Mircea Mihai Moisoiu, anul IV, specializarea Calculatoare, Laurean Flaviu Mateiu, anul IV, specializarea Tehnologia Informa?iei, Raul-Robert Brîndu?, anul III, specializarea Tehnologia Informa?iei ?i Andrei Romulus Ghincu, anul II, specializarea Calculatoare. La aceast? edi?ie a competi?iei au participat 14 echipe de studen?i din ?ar? ?i str?in?tate.

diploma Hard&Soft 2016

Tema concursului a constat în realizarea unui sistem universal de dispozitive f?r? fir cu aplicabilitate în domeniul casnic. Fiecare echip? a avut de ales cel pu?in 2 domenii de aplicare ?i de implementat câte un sistem func?ional pentru fiecare domeniu. În plus, echipele au avut ?i sarcina comun? de a dezvolta o aplica?ie de detectare a c?z?turilor pentru persoanele în vârst?, aplica?ie care s? permit? în acela?i timp anun?area unui îngrijitor sau a unei rude apropiate.

Echipa or?denilor a optat pentru dezvoltarea unui sistem de detectare a gazelor periculoase, un sistem de detectare a nivelului apei dintr-un recipient pentru animale domestice, un sistem de securitate a locuin?ei prin utilizarea de cartele cu cip-uri ?i o aplica?ie pe mobil destinat? persoanelor în vârst? care permite trimiterea automat? a unui SMS c?tre un num?r de telefon prestabilit.

Echipa departamentului Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei din Oradea a câ?tigat Premiul special al juriului pentru proiectarea orientat? pe produs.

Studen?ii au fost preg?ti?i pentru acest concurs în cadrul cercului ?tiin?ific studen?esc ‘‘Cercet?ri ?i perspective în domeniul Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei” de ing. Cristian Tiurbe, ?.l.dr.ing. Otto Poszet ?i ?.l.dr.ing. George Pecherle.

Despre concursul “Hard&Soft”
“Hard&Soft” este un concurs profesional studen?esc interna?ional organizat de Facultatea de Inginerie Electric? ?i ?tiin?a Calculatoarelor, din cadrul Universit??ii “?tefan cel Mare” din Suceava înc? din anul 1994. Acesta este destinat studen?ilor de la specializ?rile de Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei din ?ar? ?i din str?in?tate ?i presupune realizarea unui proiect într-un timp limitat ?i având la dispozi?ie o gam? limitat? de resurse. Concursul se desf??oar? pe o perioad? de 5 zile, iar tema este dezv?luit? în prima zi de concurs, fiind aleas? din zone specifice apar?inând domeniul Ingineriei Calculatoarelor. A?a cum o spune ?i numele, concuren?ii trebuie s? dovedeasc? cuno?tin?e superioare atât în zona hardware, cât ?i cea software.

Curs de ranger, organizat de Consiliul Județean Bihor, în cadrul proiectului EcoNatura

În perioada 16-20 Mai ?i 23-28 Mai, viagra pentru un total de 11 zile, thumb Consiliul Jude?ean Bihor organizeaz? un curs de Ranger – cod COR 511315, unhealthy pentru 15 participan?i, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura. Cursan?ilor le vor fi asigurate atât cazarea cât ?i mas?, pe toata perioada de desf??urare a cursului. O nou? serie de 15 participan?i vor putea urma cursul de ranger la o dat? ulterioar?, care va fi anun?at? printr-un nou comunicat de pres?. Perioada de înscriere la curs pentru prima serie este 15.04. – 21.04. 2016, selec?ia participan?ilor va fi facut? pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condi?ia încadr?rii în grupul ?int? ?i a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Cursul se adreseaz? persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate, tinerilor din comunit??ile locale ?i reprezentan?ilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protec?iei mediului dovedit? prin statut. Cursul va fi organizat într-o loca?ie din perimetrul ariilor protejate ?i va cuprinde atât activit??i teoretice, în sal?, cât ?i activit??i în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs ?i a unei diplome de calificare/perfec?ionare pentru ocupa?ia ranger – Cod COR: 511315. Detalii privind organizarea cursului ?i înscriere se pot ob?ine la adresele de e-mail aureliadumiter@gmail.com, contact@econaturabihor.ro ?i pe site-ul proiectului www.econaturabihor.ro, sec?iunea ”Despre proiect/Evenimente

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Despre proiect
În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finan?are pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) 2009-2014.
Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adic? 1.659.020 lei din care valoarea eligibil? nerambursabil? din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adic? 1.410.167 lei iar valoarea eligibil? nerambursabil? din bugetul na?ional (15%) este de 56.397,28 euro, adic? 248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Jude?ean Bihor nu are contribu?ie financiar? în cadrul acestui proiect.
Durata de implementare a proiectului este pân? la 19 noiembrie 2016.
Prezentul proiect î?i propune s? aduc? în aten?ia comunit??ilor locale importan?a protej?rii ariilor natural ?i a siturilor Natura2000. În acest sens va fi organizat un curs de ranger pentru siturile Natura2000 cuprinse în proiect, în cadrul c?rora tineri din comunit??ile locale ?i reprezentan?i ai ONG-urilor care se ocup? de protec?ia mediului vor fi instrui?i despre modul în care pot contribuii la men?inerea speciilor ?i habitatelor de interes comunitar ?i la reglementarea activit??ilor care pot avea impact asupra acestora.” Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter

Despre Consiliul Jude?ean Bihor
Consiliul Jude?ean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.
Pentru detalii pute?i contacta Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0773364727, e-mail: contact@econaturabihor.ro, www.econaturabihor.ro.

Despre programul de finan?are
Programul RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor este finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).

PRbeta Agency organizează curs practic – Strategii de comunicare online

În 14 ?i 15 aprilie 2016, diagnosis PRbeta Agency organizeaz?, la Oradea, curs practic dedicat celor care doresc s? înve?e cum s? realizeze corect ?i aplicat o strategie de comunicare online. Cu o experien?? de peste 5 ani în rela?ii publice ?i organizare de eveniment, PRbeta Agency sus?ine activ formarea oamenilor de comunicare, organizând, periodic, cursuri de formare ?i workshop-uri dedicate acestora.

Cursul practic va fi sus?inut de Oltea Zambori, Managing Partner al PRbeta Agency care, în decurs de dou? zile (câte 8 ore/zi), va atinge mai multe puncte de interes, utile tuturor celor care vor s? înve?e cum s? comunice online eficient. Eu m-am înscris la curs ?i v? recomand cu drag s? participa?i dac? vre?i s? v? dezvolta?i în direc?ia comunic?rii online.

afis?-online

Temele de discu?ie abordate vor fi:

1. Introducere în PR ?i comunicare – defini?ie, tendin?a transform?rii comunic?rii clasice în comunicare online, scopul PR-ului ?i audien?a
2. Provoc?ri ?i oportunit??i ale comunic?rii online
3. Particularit??i ale comunic?rii clasice ?i tranzi?ia c?tre comunicarea online.
4. Reguli despre abordare a principalelor grupuri ?int? ?i stabilirea canalelor de comunicare
5. Ce se face vs. ce nu se face în PR
6. Cum se face un plan de comunicare – pentru comunicarea continu?, cu strategie pe 12 luni; cum se face un plan de comunicare pe o campanie integrat?
7. Tipuri de comunicare (comunicarea orientat? spre rezultat, comunicarea informal?, comunicarea intern?, comunicarea persuasiv? ?i comunicarea negativ?)
8. Tehnici comune de promovare
9. Limbaj specific comunic?rii ?i PR-ului comercial
10. Exemple de campanii creative ale companiilor române?ti ?i str?ine
11. Indicatori de performan?? a comunic?rii (m?surarea rezultatelor)
12. Exerci?ii practice

Pre?ul cursului este de 250 de lei (T.V.A. inclus) de persoan?. Înscrierea se face la adresa de e-mail contact@prbeta.ro, men?ionând la subiectul mesajului „Înscriere curs comunicare Oradea”. To?i cei înscri?i vor primi pe e-mail detalii despre program ?i locul de desf??urare.

Partenerul logistic al evenimentului este Continental Hotels. Mai multe detalii despre PRbeta Agency: www.PRbeta.ro ?i www.facebook.com/PRbeta